LIVE-DEBCONFIG(5) Projecte Live Systems LIVE-DEBCONFIG(5)

NOM

live-debconfig - component hostname

DESCRIPCIÓ

live-debconfig conté els components que configuren un sistema Live durant el procés de construcció (live-build). Aquest component estableix el nom del amfitrió del sistema al fitxer /etc/hostname

PRECONFIGURACIÓ

El component hostname actualment inclou les opcions de preconfiguració següents. live-debconfig live-debconfig/hostname/hostname string HOSTNAME Permet establir el nom d'amfitrió del sistema. Si no hi ha cap valor preconfigurat, es suggereix un valor per defecte en un prompt de debconf. Si no s'introdueix cap valor al prompt de debconf, s'utilitza el valor per defecte. El valor per defecte es determina de forma automàtica: 1. HOSTNAME s'estableix al fitxer /etc/hostname si existeix i no és buit. 2. HOSTNAME s'estableix a l'ID del distribuïdor, com al fitxer /etc/os-release, si existeix i no és buit. 3. HOSTNAME s'estableix a l'ID del distribuïdor, com al pro‐ grama lsb_release(1) si està instal·lat in no és buit. 4. HOSTNAME s'estableix a progress-linux si existeix el fitxer /etc/progress-linux_version 5. HOSTNAME s'estableix a debian com a forma alternativa. Advertència: el nou nom d'amfitrió s'afegirà al fitxer /etc/hostname sobreescrivint qualsevol contingut anterior sense previ avís o còpia de seguretat.

VEURE TAMBÉ

live-boot(7) live-build(7) live-config(7) live-debconfig(7) live-tools(7)

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-debconfig i el projecte Live Systems a la pàgina web <http://live-systems.org/> i al manual a <http://live-systems.org/manual/>.

ERRORS

Es pot informar dels errors mitjançant la presentació d'un informe sobre el paquet live-debconfig al Sistema de seguiment d'errors a <http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu a la llista de correu de Live Systems a <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

live-debconfig va ser escrit per Daniel Baumann <mail@daniel-bau‐ mann.ch>.

4.0~alpha35-1 2014-07-22 LIVE-DEBCONFIG(5)