LIVE-DEBCONFIG(7) Projecte Live Systems LIVE-DEBCONFIG(7)

NOM

live-debconfig - Components de Configuració del Sistema

DESCRIPCIÓ

live-debconfig conté els components que configuren un sistema Live durant el procés de construcció (live-build).

COMPONENTS

live-debconfig actualment compta amb els següents components a /lib/live/debconfig. hostname estableix el nom del amfitrió del sistema (/etc/hostname), veure live-debconfig_hostname(5). ifupdown configura la connexió de xarxa del sistema (/etc/network/inter‐ faces, /etc/resolv.conf, /etc/hosts), veure live-debconfig_ifup‐ down(5). sysvinit configura el tipus de sistema per als Linux Containers, LXC (/etc/inittab) i desactiva alguns serveis que no són necessaris per LXC. veure live-debconfig_sysvinit(5). util-linux configura l'accés al rellotge del maquinari (/etc/default/hwclock), veure live-debconfig_util-linux(5). selinux activa o desactiva selinux (/selinux), veure live-debcon‐ fig_selinux(5). openssh-server recrea les claus de l'amfitrió del openssh-server (/etc/ssh/ssh_host_key*), veure live-debconfig_openssh-server(5).

EINES

live-debconfig actualment compta amb les següents eines addicionals. live-debconfig-get-selections mostra el contingut de la base de dades debconf de live-debcon‐ fig(7) live-debconfig-set-selections inserta nous valors a la base de dades debconf de live-debconfig(7)

FITXERS

/etc/live/debconfig.conf /etc/live/debconfig/* /lib/live/debconfig.sh /lib/live/debconfig/ /var/lib/live/debconfig/ /var/lib/live/debconfig/preseed/ /var/log/live/debconfig.log

VEURE TAMBÉ

live-boot(7) live-build(7) live-config(7) live-tools(7)

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-debconfig i el projecte Live Systems a la pàgina web <http://live-systems.org/> i al manual a <http://live-systems.org/manual/>.

ERRORS

Es pot informar dels errors mitjançant la presentació d'un informe sobre el paquet live-debconfig al Sistema de seguiment d'errors a <http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu a la llista de correu de Live Systems a <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

live-debconfig va ser escrit per Daniel Baumann <mail@daniel-bau‐ mann.ch>.

4.0~alpha35-1 2014-07-22 LIVE-DEBCONFIG(7)