LIVE-DEBCONFIG(1) Projecte Live Systems LIVE-DEBCONFIG(1)

NOM

live-debconfig-get-selections - mostra el contingut de la base de dades debconf de live-debconfig(7)

SINOPSI

live-debconfig-get-selections

DESCRIPCIÓ

live-debconfig-get-selections mostra el contingut de la base de dades debconf de live-debconfig(7) en un format comprensible per deb‐ conf-set-selections(1).

OPCIONS

live-debconfig-get-selections no té opcions.

FITXERS

/var/lib/live/debconfig/systemrc /var/lib/live/debconfig/config.dat /var/lib/live/debconfig/passwords.dat /var/lib/live/debconfig/templates.dat

VEURE TAMBÉ

debconf-get-selections(1) live-debconfig(7)

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-debconfig i el projecte Live Systems a la pàgina web <http://live-systems.org/> i al manual a <http://live-systems.org/manual/>.

ERRORS

Es pot informar dels errors mitjançant la presentació d'un informe sobre el paquet live-debconfig al Sistema de seguiment d'errors a <http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu a la llista de correu de Live Systems a <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

live-debconfig va ser escrit per Daniel Baumann <mail@daniel-bau‐ mann.ch>.

4.0~alpha35-1 2014-07-22 LIVE-DEBCONFIG(1)