LIVE-TOOLS(1) Projecte Live Systems LIVE-TOOLS(1)

NOM

live-uptime - Indica el temps que el sistema ha estat en funcionament (també amb LXC).

DESCRIPCIÓ

live-uptime és un wrapper que substitueix l'ordre uptime proporcionada pel paquet procps. live-uptime mostra el temps de funcionament correcte quan el sistema s'està utilitzant en un Linux Container (LXC), on l'ordre uptime origi‐ nal mostra el temps de funcionament del sistema amfitrió de tots els contenidors. live-uptime passa tots els arguments de la línia d'ordres a l'ordre original uptime; veure uptime.orig.procps(1) per obtenir més informació sobre les opcions de l'ordre original uptime.

VEURE TAMBÉ

live-tools(7)

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-uptime i el projecte Live Sys‐ tems a la pàgina web <http://live-systems.org/> i al manual a <http://live-systems.org/manual/>.

ERRORS

Es pot informar de les errades mitjançant la presentació d'un informe d'errors sobre al paquet live-tools al Sistema de Seguiment d'Errors a <http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu electrònic a la llista de correu de Live Systems a <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

live-uptime va ser escrit per Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>. 4.0.0-1 2014-08-27 LIVE-TOOLS(1)