LIVE-TOOLS(8) Debian Live Project LIVE-TOOLS(8)

NOM

live-update-initramfs - escriu imatges actualitzades del kernel i l'initrd en els medis en viu.

DESCRIPCIÓ

live-update-initramfs és un wrapper que substitueix l'ordre update-initramfs proporcionada pel paquet initramfs-tools. En els sistemes vius amb una capa de persistència, live-update-initramfs escriurà imatges actualitzades del nucli i l'ini‐ trd en els medis en viu. Això permet fer les actualitzacions del nucli des del sistema en viu utilitzant apt-get sense necessitat de sin‐ cronitzar manualment el nucli i l'initrd al medi en viu. live-update-initramfs passa tots els arguments de la línia d'ordres a l'ordre original update-initramfs; veure update-initramfs.orig.initramfs-tools(8) per obtenir més informació sobre les opcions de l'ordre original update-initramfs.

VEURE TAMBÉ

live-tools(7)

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-update-initramfs i el projecte Debian Live a la pàgina web <http://live.debian.net/> i al manual a <http://live.debian.net/manual/>.

ERRORS

Es pot informar sobre els errors mitjançant la presentació d'un informe d'errors sobre al paquet live-tools al Debian Bug Tracking System a <http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu a la llista de correu de Debian Live a <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

live-update-initramfs va ser escrit per Daniel Baumann <daniel@debian.org>.

3.0.20-1 25.04.2013 LIVE-TOOLS(8)