LIVE-TOOLS(7) Debian Live Project LIVE-TOOLS(7)

NOM

live-tools - Scripts de Suport del Sistema

DESCRIPCIÓ

live-tools conté scripts addicionals de suport per als sistemes Debian Live.

EINES

live-tools actualment conté les següents eines. live-update-initramfs(8) escriu imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en viu. Aquest wrapper substitueix l'ordre update-initramfs propor‐ cionada pel paquet initramfs-tools. live-toram copia el sistema en execució a la memòria RAM per tal d'expulsar els medis. live-system determina si el sistema que s'està executant és un sistema basat en debian-live. live-uptime(1) diu quant temps el sistema ha estat en funcionament (també amb LXC). Aquest wrapper substitueix l'ordre uptime proporcionada pel paquet procps. live-persistence(1) permet que un sistema no persistent utilitzi la persistència en temps d'execució.

VEURE TAMBÉ

live-boot(7) live-build(7) live-config(7)

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-tools i el projecte Debian Live a la pàgina web <http://live.debian.net/> i al manual a <http://live.debian.net/manual/>.

ERRORS

Es pot informar sobre els errors mitjançant la presentació d'un informe d'errors sobre al paquet live-tools al Debian Bug Tracking System a <http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu a la llista de correu de Debian Live a <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

live-tools va ser escrit per Daniel Baumann <daniel@debian.org>.

3.0.20-1 25.04.2013 LIVE-TOOLS(7)