Updating the Catalan translation of the man pages.
authorchals <chals@altorricon.com>
Thu, 25 Oct 2012 19:20:40 +0000 (21:20 +0200)
committerchals <chals@altorricon.com>
Thu, 25 Oct 2012 19:20:40 +0000 (21:20 +0200)
manpages/ca/live-tools.ca.7
manpages/ca/live-update-initramfs.ca.8
manpages/ca/live-uptime.ca.1
manpages/po/ca/live-tools.7.po
manpages/po/ca/live-update-initramfs.8.po
manpages/po/ca/live-uptime.1.po

index b77a3da..c3e7973 100644 (file)
@@ -24,19 +24,19 @@ Live.
 \fBlive\-tools\fP actualment conté les següents eines.
 
 .IP \fBlive\-update\-initramfs\fP(8) 4
-writes out updated kernel and initrd images to the live media. This wrapper
-replaces the update\-initramfs command provided by the initramfs\-tools
-package.
+escriu imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en
+viu. Aquest wrapper substitueix l'ordre update\-initramfs proporcionada pel
+paquet initramfs\-tools.
 .IP \fBlive\-update\-initramfs\-uuid\fP 4
-updates UUID in an existing initramfs image.
+actualitza l'UUID en una imatge initramfs que ja existeix.
 .IP \fBlive\-toram\fP 4
 copia el sistema en execució a la memòria RAM per tal d'expulsar els medis.
 .IP \fBlive\-system\fP 4
 determina si el sistema que s'està executant és un sistema basat en
 debian\-live.
 .IP \fBlive\-uptime\fP(1) 4
-tells how long the system has been running (works with LXC). This wrapper
-replaces the uptime command provided by the procps package.
+diu quant temps el sistema ha estat en funcionament (també amb LXC). Aquest
+wrapper substitueix l'ordre uptime proporcionada pel paquet procps.
 
 .SH "VEURE TAMBÉ"
 \fIlive\-boot\fP(7)
index 347cba7..c46050a 100644 (file)
 .TH LIVE\-TOOLS 8 25.10.2012 3.0.12\-1 "Debian Live Project"
 
 .SH NOM
-\fBlive\-update\-initramfs\fP \- writes out updated kernel and initrd images to
-the live media.
+\fBlive\-update\-initramfs\fP \- escriu imatges actualitzades del kernel i
+l'initrd en els medis en viu.
 
 .SH DESCRIPCIÓ
-\fBlive\-update\-initramfs\fP is a wrapper replacing the update\-initramfs command
-provided by the initramfs\-tools package.
+\fBlive\-update\-initramfs\fP és un wrapper que substitueix l'ordre
+update\-initramfs proporcionada pel paquet initramfs\-tools.
 .PP
-In live\-systems with a persistence layer, \fBlive\-update\-initramfs\fP will
-write out updated kernel and initrd images to the live media. This allows
-kernel upgrades from within the live\-system through apt\-get without needing
-to manually synchronise kernel and initrd to the
-live\-medium. \fBlive\-update\-initramfs\fP passes through all command\-line
-arguments to the original update\-initramfs command; see
-\fIupdate\-initramfs.orig.initramfs\-tools\fP(8) for more information about the
-options of the original update\-initramfs command.
+En els sistemes vius amb una capa de persistència, \fBlive\-update\-initramfs\fP
+escriurà imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en
+viu. Això permet fer les actualitzacions del nucli des del sistema en viu
+utilitzant apt\-get sense necessitat de sincronitzar manualment el nucli i
+l'initrd al medi en viu. \fBlive\-update\-initramfs\fP passa tots els arguments
+de la línia d'ordres a l'ordre original update\-initramfs; veure
+\fIupdate\-initramfs.orig.initramfs\-tools\fP(8) per obtenir més informació sobre
+les opcions de l'ordre original update\-initramfs.
 
 .SH "VEURE TAMBÉ"
 \fIlive\-tools\fP(7)
index b7d346d..efe8af5 100644 (file)
 .TH LIVE\-TOOLS 1 25.10.2012 3.0.12\-1 "Debian Live Project"
 
 .SH NOM
-\fBlive\-uptime\fP \- Tell how long the system has been running (works with LXC).
+\fBlive\-uptime\fP \- Indica el temps que el sistema ha estat en funcionament
+(també amb LXC).
 
 .SH DESCRIPCIÓ
-\fBlive\-uptime\fP is a wrapper replacing the uptime command provided by the
-procps package.
+\fBlive\-uptime\fP és un wrapper que substitueix l'ordre uptime proporcionada
+pel paquet procps.
 .PP
-\fBlive\-uptime\fP displays the correct uptime when a system is being used in a
-Linux Container (LXC), where the original uptime command shows the host
-uptime for all containers. \fBlive\-uptime\fP passes through all command\-line
-arguments to the original uptime command; see \fIuptime.orig.procps\fP(1) for
-more information about the options of the original uptime command.
+\fBlive\-uptime\fP mostra el temps de funcionament correcte quan el sistema
+s'està utilitzant en un Linux Container (LXC), on l'ordre uptime original
+mostra el temps de funcionament del sistema amfitrió de tots els
+contenidors. \fBlive\-uptime\fP passa tots els arguments de la línia d'ordres a
+l'ordre original uptime; veure \fIuptime.orig.procps\fP(1) per obtenir més
+informació sobre les opcions de l'ordre original uptime.
 
 .SH "VEURE TAMBÉ"
 \fIlive\-tools\fP(7)
index ce6c4f4..b94b668 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 3.0.12-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-25 15:19+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-29 23:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-25 20:58+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -87,6 +87,9 @@ msgid ""
 "replaces the update-initramfs command provided by the initramfs-tools "
 "package."
 msgstr ""
+"escriu imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en viu. "
+"Aquest wrapper substitueix l'ordre update-initramfs proporcionada pel paquet "
+"initramfs-tools."
 
 #. type: IP
 #: en/live-tools.7:22
@@ -97,7 +100,7 @@ msgstr "B<live-update-initramfs-uuid>"
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:24
 msgid "updates UUID in an existing initramfs image."
-msgstr ""
+msgstr "actualitza l'UUID en una imatge initramfs que ja existeix."
 
 #. type: IP
 #: en/live-tools.7:24
@@ -136,6 +139,8 @@ msgid ""
 "tells how long the system has been running (works with LXC). This wrapper "
 "replaces the uptime command provided by the procps package."
 msgstr ""
+"diu quant temps el sistema ha estat en funcionament (també amb LXC). Aquest "
+"wrapper substitueix l'ordre uptime proporcionada pel paquet procps."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:31 en/live-update-initramfs.8:19 en/live-uptime.1:19
index c68f17b..077b7fc 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 3.0.12-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-25 15:19+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-29 23:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-25 21:06+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -93,6 +93,8 @@ msgid ""
 "B<live-update-initramfs> - writes out updated kernel and initrd images to "
 "the live media."
 msgstr ""
+"B<live-update-initramfs> - escriu imatges actualitzades del kernel i "
+"l'initrd en els medis en viu."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:16
@@ -100,6 +102,8 @@ msgid ""
 "B<live-update-initramfs> is a wrapper replacing the update-initramfs command "
 "provided by the initramfs-tools package."
 msgstr ""
+"B<live-update-initramfs> és un wrapper que substitueix l'ordre update-"
+"initramfs proporcionada pel paquet initramfs-tools."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:18
@@ -112,6 +116,14 @@ msgid ""
 "initramfs command; see I<update-initramfs.orig.initramfs-tools>(8) for more "
 "information about the options of the original update-initramfs command."
 msgstr ""
+"En els sistemes vius amb una capa de persistència, B<live-update-initramfs> "
+"escriurà imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en viu. "
+"Això permet fer les actualitzacions del nucli des del sistema en viu "
+"utilitzant apt-get sense necessitat de sincronitzar manualment el nucli i "
+"l'initrd al medi en viu. B<live-update-initramfs> passa tots els arguments "
+"de la línia d'ordres a l'ordre original update-initramfs; veure I<update-"
+"initramfs.orig.initramfs-tools>(8) per obtenir més informació sobre les "
+"opcions de l'ordre original update-initramfs."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:21 en/live-uptime.1:21
index fd3b371..4045bc0 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 3.0.12-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-25 15:19+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-29 23:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-25 21:13+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -97,6 +97,8 @@ msgstr "I<live-tools>(7)"
 msgid ""
 "B<live-uptime> - Tell how long the system has been running (works with LXC)."
 msgstr ""
+"B<live-uptime> - Indica el temps que el sistema ha estat en funcionament "
+"(també amb LXC)."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:16
@@ -104,6 +106,8 @@ msgid ""
 "B<live-uptime> is a wrapper replacing the uptime command provided by the "
 "procps package."
 msgstr ""
+"B<live-uptime> és un wrapper que substitueix l'ordre uptime proporcionada "
+"pel paquet procps."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:18
@@ -114,6 +118,12 @@ msgid ""
 "arguments to the original uptime command; see I<uptime.orig.procps>(1) for "
 "more information about the options of the original uptime command."
 msgstr ""
+"B<live-uptime> mostra el temps de funcionament correcte quan el sistema "
+"s'està utilitzant en un Linux Container (LXC), on l'ordre uptime original "
+"mostra el temps de funcionament del sistema amfitrió de tots els "
+"contenidors. B<live-uptime> passa tots els arguments de la línia d'ordres a "
+"l'ordre original uptime; veure I<uptime.orig.procps>(1) per obtenir més "
+"informació sobre les opcions de l'ordre original uptime."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:24