Debranding package for derivatives.
authorDaniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>
Mon, 11 Mar 2013 04:24:41 +0000 (05:24 +0100)
committerDaniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>
Mon, 6 May 2013 19:28:53 +0000 (21:28 +0200)
36 files changed:
bin/live-system
bin/live-toram
debian/control
debian/copyright
debian/live-tools.bug-presubj
manpages/bin/update-version.sh
manpages/ca/live-tools.ca.7
manpages/ca/live-update-initramfs.ca.8
manpages/ca/live-uptime.ca.1
manpages/de/live-tools.de.7
manpages/de/live-update-initramfs.de.8
manpages/de/live-uptime.de.1
manpages/en/live-tools.7
manpages/en/live-update-initramfs.8
manpages/en/live-uptime.1
manpages/es/live-tools.es.7
manpages/es/live-update-initramfs.es.8
manpages/es/live-uptime.es.1
manpages/fr/live-tools.fr.7
manpages/fr/live-update-initramfs.fr.8
manpages/fr/live-uptime.fr.1
manpages/po/ca/live-tools.7.po
manpages/po/ca/live-update-initramfs.8.po
manpages/po/ca/live-uptime.1.po
manpages/po/de/live-tools.7.po
manpages/po/de/live-update-initramfs.8.po
manpages/po/de/live-uptime.1.po
manpages/po/es/live-tools.7.po
manpages/po/es/live-update-initramfs.8.po
manpages/po/es/live-uptime.1.po
manpages/po/fr/live-tools.7.po
manpages/po/fr/live-update-initramfs.8.po
manpages/po/fr/live-uptime.1.po
manpages/pot/live-tools.7.pot
manpages/pot/live-update-initramfs.8.pot
manpages/pot/live-uptime.1.pot

index 567d277..4acb3a4 100755 (executable)
@@ -25,7 +25,7 @@ exec 1>&2
 
 case "${1}" in
        -h|--help|-u|--usage)
-               echo "live-system - determine if running system is a debian-live based system"
+               echo "live-system - determine if running system is a live system"
                echo
                echo "Usage: ${0} [-v|--verbose]"
 
@@ -37,7 +37,7 @@ case "${1}" in
                ;;
 esac
 
-[ "${_VERBOSE}" ] && echo -n "Checking for debian-live based system..."
+[ "${_VERBOSE}" ] && echo -n "Checking for live system..."
 
 if [ ! -e /proc/cmdline ]
 then
@@ -49,7 +49,7 @@ fi
 
 if grep -qs "boot=live" /proc/cmdline
 then
-       [ "${_VERBOSE}" ] && echo -n " yes, this is a debian-live based system"
+       [ "${_VERBOSE}" ] && echo -n " yes, this is a live system"
 
        if [ -d /lib/live/mount/medium/install ]
        then
@@ -65,7 +65,7 @@ then
 
        exit 0
 else
-       [ "${_VERBOSE}" ] && echo " no, this is not a debian-live based system."
+       [ "${_VERBOSE}" ] && echo " no, this is not a live system."
 
        exit 1
 fi
index bebc7b0..65a0f2e 100755 (executable)
@@ -31,10 +31,10 @@ else
        done
 fi
 
-# Exit if system is not debian-live based system
+# Exit if system is not live system
 if [ ! -d /lib/live/mount/medium ]
 then
-       echo "E: live-toram only works on Debian Live based systems."
+       echo "E: live-toram only works on live systems."
 
        exit 1
 fi
index 67de7fe..2f4ad1c 100644 (file)
@@ -1,13 +1,13 @@
 Source: live-tools
 Section: misc
 Priority: optional
-Maintainer: Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>
+Maintainer: Live Systems Maintainers <debian-live@lists.debian.org>
 Uploaders: Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>
 Build-Depends: debhelper (>= 9)
 Standards-Version: 3.9.4
-Homepage: http://live.debian.net/devel/live-tools/
-Vcs-Browser: http://live.debian.net/gitweb/?p=live-tools.git
-Vcs-Git: git://live.debian.net/git/live-tools.git
+Homepage: http://live-systems.org/devel/live-tools/
+Vcs-Browser: http://live-systems.org/gitweb/?p=live-tools.git
+Vcs-Git: git://live-systems.org/git/live-tools.git
 
 Package: live-tools
 Architecture: all
index 71ebd5a..11ee3f3 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 Format: http://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
 Upstream-Name: live-tools
-Upstream-Contact: Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>
-Source: http://live.debian.net/archive/packages/live-tools/
+Upstream-Contact: Live Systems Project <debian-live@lists.debian.org>
+Source: http://live-systems.org/archive/packages/live-tools/
 
 Files: *
 Copyright: 2006-2013 Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>
index b315553..a2a2e82 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 Before submitting a bug report against live-tools, please make sure
-that you have read our guidelines for Debian Live bug reports:
+that you have read our guidelines for Live Systems bug reports:
 
-  http://live.debian.net/manual/
+  http://live-systems.org/manual/
 
 By providing the required information as outlined in the guidelines makes
 sure that we can optimally reproduce and fix bugs, not doing so wastes a
index 1299073..2f14b60 100755 (executable)
@@ -25,7 +25,7 @@ for MANPAGE in en/*
 do
        SECTION="$(basename ${MANPAGE} | awk -F. '{ print $2 }')"
 
-       sed -i -e "s|^.TH.*$|.TH ${PROGRAM} ${SECTION} ${DATE} ${VERSION} \"Debian Live Project\"|" ${MANPAGE}
+       sed -i -e "s|^.TH.*$|.TH ${PROGRAM} ${SECTION} ${DATE} ${VERSION} \"Live Systems Project\"|" ${MANPAGE}
 done
 
 # European date format
index dbbf85a..eefc8f9 100644 (file)
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 7 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Debian Live Project"
+.TH LIVE\-TOOLS 7 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NOM
 \fBlive\-tools\fP \- Scripts de Suport del Sistema
 
 .SH DESCRIPCIÓ
-\fBlive\-tools\fP conté scripts addicionals de suport per als sistemes Debian
-Live.
+\fBlive\-tools\fP contains additional support scripts for live systems.
 
 .SH EINES
 \fBlive\-tools\fP actualment conté les següents eines.
@@ -32,8 +31,7 @@ actualitza l'UUID en una imatge initramfs que ja existeix.
 .IP \fBlive\-toram\fP 4
 copia el sistema en execució a la memòria RAM per tal d'expulsar els medis.
 .IP \fBlive\-system\fP 4
-determina si el sistema que s'està executant és un sistema basat en
-debian\-live.
+determines if running system is a live system.
 .IP \fBlive\-uptime\fP(1) 4
 diu quant temps el sistema ha estat en funcionament (també amb LXC). Aquest
 wrapper substitueix l'ordre uptime proporcionada pel paquet procps.
@@ -49,15 +47,15 @@ d'execució.
 \fIlive\-config\fP(7)
 
 .SH "PÀGINA WEB"
-Es pot trobar més informació sobre live\-tools i el projecte Debian Live a la
-pàgina web <\fIhttp://live.debian.net/\fP> i al manual a
-<\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP>.
+More information about live\-tools and the Live Systems project can be found
+on the homepage at <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> and in the manual
+at <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP>.
 
 .SH ERRORS
-Es pot informar sobre els errors mitjançant la presentació d'un informe
-d'errors sobre al paquet live\-tools al Debian Bug Tracking System a
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> o escrivint un correu a la llista de
-correu de Debian Live a <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in
+the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> or by
+writing a mail to the Live Systems mailing list at
+<\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
 
 .SH AUTOR
 live\-tools va ser escrit per Daniel Baumann
index 5fc7cb5..0c198c9 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 8 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Debian Live Project"
+.TH LIVE\-TOOLS 8 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NOM
 \fBlive\-update\-initramfs\fP \- escriu imatges actualitzades del kernel i
@@ -34,15 +34,15 @@ les opcions de l'ordre original update\-initramfs.
 \fIlive\-tools\fP(7)
 
 .SH "PÀGINA WEB"
-Es pot trobar més informació sobre live\-update\-initramfs i el projecte
-Debian Live a la pàgina web <\fIhttp://live.debian.net/\fP> i al manual
-a <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP>.
+More information about live\-update\-initramfs and the Live Systems project
+can be found on the homepage at <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> and in
+the manual at <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP>.
 
 .SH ERRORS
-Es pot informar sobre els errors mitjançant la presentació d'un informe
-d'errors sobre al paquet live\-tools al Debian Bug Tracking System a
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> o escrivint un correu a la llista de
-correu de Debian Live a <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in
+the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> or by
+writing a mail to the Live Systems mailing list at
+<\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
 
 .SH AUTOR
 live\-update\-initramfs va ser escrit per Daniel Baumann
index 0d20484..cc691be 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 1 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Debian Live Project"
+.TH LIVE\-TOOLS 1 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NOM
 \fBlive\-uptime\fP \- Indica el temps que el sistema ha estat en funcionament
@@ -32,15 +32,15 @@ informació sobre les opcions de l'ordre original uptime.
 \fIlive\-tools\fP(7)
 
 .SH "PÀGINA WEB"
-Es pot trobar més informació sobre live\-uptime i el projecte Debian Live a
-la pàgina web <\fIhttp://live.debian.net/\fP> i al manual a
-<\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP>.
+More information about live\-uptime and the Live Systems project can be found
+on the homepage at <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> and in the manual
+at <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP>.
 
 .SH ERRORS
-Es pot informar sobre els errors mitjançant la presentació d'un informe
-d'errors sobre al paquet live\-tools al Debian Bug Tracking System a
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> o escrivint un correu a la llista de
-correu de Debian Live a <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in
+the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> or by
+writing a mail to the Live Systems mailing list at
+<\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
 
 .SH AUTOR
 live\-uptime va ser escrit per Daniel Baumann
index 77d3f7a..be872be 100644 (file)
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 7 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Debian Live Projekt"
+.TH LIVE\-TOOLS 7 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Projekt"
 
 .SH NAME
 \fBlive\-tools\fP \- System Support Skripte
 
 .SH BESCHREIBUNG
-\fBlive\-tools\fP enthält zusätzliche Skripte für Debian Live Systeme.
+\fBlive\-tools\fP enthält zusätzliche Skripte für Live Systeme.
 
 .SH TOOLS
 \fBlive\-tools\fP enthält derzeit folgende Tools.
@@ -30,7 +30,7 @@ aktualisert UUID in einem existierenden initramfs Image.
 .IP \fBlive\-toram\fP 4
 kopiert das laufende System in RAM um das Live Medium auszuwerfen.
 .IP \fBlive\-system\fP 4
-bestimmt ob das laufende System ein Debian Live basiertes System ist.
+bestimmt ob das laufende System ein Live System ist.
 .IP \fBlive\-uptime\fP(1) 4
 gibt die aktuelle Dauer wie lange das System läuft aus (funktioniert mit
 LXC). Dieser Wrapper ersetzt den uptime Befehl des procps Paketes.
@@ -45,16 +45,16 @@ wechselt zur Laufzeit ein nicht persistentes System auf Persistenz.
 \fIlive\-config\fP(7)
 
 .SH HOMEPAGE
-Weitere Informationen über live\-tools und das Debian Live Projekt können auf
-der Homepage unter <\fIhttp://live.debian.net/\fP> und im Handbuch
-unter <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP> gefunden werden.
+Weitere Informationen über live\-tools und das Live Systems Projekt können
+auf der Homepage unter <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> und im Handbuch
+unter <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP> gefunden werden.
 
 .SH FEHLER
 Fehler können durch Einreichen eines Fehlerberichtes für das live\-tools
-Paket im Debian Bug Tracking System unter
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> oder durch Senden einer E\-Mail an die
-Debian Live Mailing Liste unter <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>
-(englischsprachig) mitgeteilt werden.
+Paket im Bug Tracking System unter <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> oder
+durch Senden einer E\-Mail an die Live Systems Mailing Liste unter
+<\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP> (englischsprachig) mitgeteilt
+werden.
 
 .SH AUTOR
 live\-tools wurde von Daniel Baumann <\fImail@daniel\-baumann.ch\fP>
index 1c11113..f4148b2 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 8 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Debian Live Projekt"
+.TH LIVE\-TOOLS 8 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Projekt"
 
 .SH NAME
 \fBlive\-update\-initramfs\fP \- schreibt aktualisierte Kernel und Initrd Images
@@ -34,16 +34,17 @@ siehe \fIupdate\-initramfs.orig.initramfs\-tools\fP(8).
 \fIlive\-tools\fP(7)
 
 .SH HOMEPAGE
-Weitere Informationen über live\-update\-initramfs und das Debian Live Projekt
-können auf der Homepage unter <\fIhttp://live.debian.net/\fP> und im
-Handbuch unter <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP> gefunden werden.
+Weitere Informationen über live\-update\-initramfs und das Live Systems
+Projekt können auf der Homepage unter <\fIhttp://live\-systems.org/\fP>
+und im Handbuch unter <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP> gefunden
+werden.
 
 .SH FEHLER
 Fehler können durch Einreichen eines Fehlerberichtes für das live\-tools
-Paket im Debian Bug Tracking System unter
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> oder durch Senden einer E\-Mail an die
-Debian Live Mailing Liste unter <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>
-(englischsprachig) mitgeteilt werden.
+Paket im Bug Tracking System unter <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> oder
+durch Senden einer E\-Mail an die Live Systems Mailing Liste unter
+<\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP> (englischsprachig) mitgeteilt
+werden.
 
 .SH AUTOR
 live\-update\-initramfs wurde von Daniel Baumann
index 73a4235..b238187 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 1 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Debian Live Projekt"
+.TH LIVE\-TOOLS 1 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Projekt"
 
 .SH NAME
 \fBlive\-uptime\fP \- gibt die aktuelle Dauer wie lange das System läuft aus
@@ -32,16 +32,16 @@ weitere Informationen über Optionen des original uptime Befehls siehe
 \fIlive\-tools\fP(7)
 
 .SH HOMEPAGE
-Weitere Informationen über live\-uptime und das Debian Live Projekt können
-auf der Homepage unter <\fIhttp://live.debian.net/\fP> und im Handbuch
-unter <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP> gefunden werden.
+Weitere Informationen über live\-uptime und das Live Systems Projekt können
+auf der Homepage unter <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> und im Handbuch
+unter <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP> gefunden werden.
 
 .SH FEHLER
 Fehler können durch Einreichen eines Fehlerberichtes für das live\-tools
-Paket im Debian Bug Tracking System unter
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> oder durch Senden einer E\-Mail an die
-Debian Live Mailing Liste unter <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>
-(englischsprachig) mitgeteilt werden.
+Paket im Bug Tracking System unter <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> oder
+durch Senden einer E\-Mail an die Live Systems Mailing Liste unter
+<\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP> (englischsprachig) mitgeteilt
+werden.
 
 .SH AUTOR
 live\-uptime wurde von Daniel Baumann <\fImail@daniel\-baumann.ch\fP>
index 758c85f..0f02d5d 100644 (file)
@@ -6,13 +6,13 @@
 .\" under certain conditions; see COPYING for details.
 .\"
 .\"
-.TH LIVE\-TOOLS 7 2013\-03\-10 4.0~a11-1 "Debian Live Project"
+.TH LIVE\-TOOLS 7 2013\-03\-11 4.0~a11-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NAME
 \fBlive\-tools\fR \- System Support Scripts
 
 .SH DESCRIPTION
-\fBlive\-tools\fR contains additional support scripts for Debian Live systems.
+\fBlive\-tools\fR contains additional support scripts for live systems.
 
 .SH TOOLS
 \fBlive\-tools\fR currently contains the following tools.
@@ -24,7 +24,7 @@ updates UUID in an existing initramfs image.
 .IP "\fBlive\-toram\fR" 4
 copies running system to RAM in order to eject the live media.
 .IP "\fBlive\-system\fR" 4
-determines if running system is a debian-live based system.
+determines if running system is a live system.
 .IP "\fBlive\-uptime\fR(1)" 4
 tells how long the system has been running (works with LXC). This wrapper replaces the uptime command provided by the procps package.
 .IP "\fBlive\-persistence\fR(1)" 4
@@ -38,10 +38,10 @@ switches a non\-persistent system to using persistence at runtime.
 \fIlive\-config\fR(7)
 
 .SH HOMEPAGE
-More information about live\-tools and the Debian Live project can be found on the homepage at <\fIhttp://live.debian.net/\fR> and in the manual at <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fR>.
+More information about live\-tools and the Live Systems project can be found on the homepage at <\fIhttp://live-systems.org/\fR> and in the manual at <\fIhttp://live-systems.org/manual/\fR>.
 
 .SH BUGS
-Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in the Debian Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fR> or by writing a mail to the Debian Live mailing list at <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fR>.
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fR> or by writing a mail to the Live Systems mailing list at <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fR>.
 
 .SH AUTHOR
 live\-tools was written by Daniel Baumann <\fImail@daniel-baumann.ch\fR>.
index 6f42b0c..208ab13 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 .\" under certain conditions; see COPYING for details.
 .\"
 .\"
-.TH LIVE\-TOOLS 8 2013\-03\-10 4.0~a11-1 "Debian Live Project"
+.TH LIVE\-TOOLS 8 2013\-03\-11 4.0~a11-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NAME
 \fBlive\-update\-initramfs\fR \- writes out updated kernel and initrd images to the live media.
@@ -20,10 +20,10 @@ In live\-systems with a persistence layer, \fBlive\-update\-initramfs\fR will wr
 \fIlive\-tools\fR(7)
 
 .SH HOMEPAGE
-More information about live\-update\-initramfs and the Debian Live project can be found on the homepage at <\fIhttp://live.debian.net/\fR> and in the manual at <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fR>.
+More information about live\-update\-initramfs and the Live Systems project can be found on the homepage at <\fIhttp://live-systems.org/\fR> and in the manual at <\fIhttp://live-systems.org/manual/\fR>.
 
 .SH BUGS
-Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in the Debian Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fR> or by writing a mail to the Debian Live mailing list at <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fR>.
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fR> or by writing a mail to the Live Systems mailing list at <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fR>.
 
 .SH AUTHOR
 live\-update\-initramfs was written by Daniel Baumann <\fImail@daniel-baumann.ch\fR>.
index 83ac9da..0752943 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 .\" under certain conditions; see COPYING for details.
 .\"
 .\"
-.TH LIVE\-TOOLS 1 2013\-03\-10 4.0~a11-1 "Debian Live Project"
+.TH LIVE\-TOOLS 1 2013\-03\-11 4.0~a11-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NAME
 \fBlive\-uptime\fR \- Tell how long the system has been running (works with LXC).
 \fIlive\-tools\fR(7)
 
 .SH HOMEPAGE
-More information about live\-uptime and the Debian Live project can be found on the homepage at <\fIhttp://live.debian.net/\fR> and in the manual at <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fR>.
+More information about live\-uptime and the Live Systems project can be found on the homepage at <\fIhttp://live-systems.org/\fR> and in the manual at <\fIhttp://live-systems.org/manual/\fR>.
 
 .SH BUGS
-Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in the Debian Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fR> or by writing a mail to the Debian Live mailing list at <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fR>.
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fR> or by writing a mail to the Live Systems mailing list at <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fR>.
 
 .SH AUTHOR
 live\-uptime was written by Daniel Baumann <\fImail@daniel-baumann.ch\fR>.
index 177dce8..15fa046 100644 (file)
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 7 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Debian Live Project"
+.TH LIVE\-TOOLS 7 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NOMBRE
 \fBlive\-tools\fP \- Scripts de Apoyo del Sistema
 
 .SH DESCRIPCIÓN
-\fBlive\-tools\fP contiene scripts de apoyo adicional para los sistemas Debian
-Live.
+\fBlive\-tools\fP contains additional support scripts for live systems.
 
 .SH HERRAMIENTAS
 \fBlive\-tools\fP incluye las siguientes herramientas.
@@ -33,7 +32,7 @@ actualiza el UUID en una imagen initramfs ya existente.
 copia el sistema en ejecución en la RAM para poder expulsar los
 dispositivos.
 .IP \fBlive\-system\fP 4
-determina si el sistema en ejecución es un sistema basado en Debian Live.
+determines if running system is a live system.
 .IP \fBlive\-uptime\fP(1) 4
 indica el tiempo que el sistema ha estado funcionando (funciona con
 LXC). Este wrapper reemplaza el comando uptime proporcionado por el paquete
@@ -50,15 +49,14 @@ ejecución del sistema.
 \fIlive\-config\fP(7)
 
 .SH "PÁGINA PRINCIPAL"
-Se puede encontrar más información acerca de live\-tools y el proyecto Debian
-Live en su página principal en <\fIhttp://live.debian.net/\fP> y en el
-manual en <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP>.
+More information about live\-tools and the Live Systems project can be found
+on the homepage at <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> and in the manual
+at <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP>.
 
 .SH ERRORES
-Se puede notificar los fallos enviando un informe de errores sobre el
-paquete live\-tools en el Debian Bug Tracking System en
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> o escribiendo un mensaje a la lista de
-correo de Debian Live a la dirección
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in
+the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> or by
+writing a mail to the Live Systems mailing list at
 <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
 
 .SH AUTOR
index 176c247..88dedaa 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 8 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Debian Live Project"
+.TH LIVE\-TOOLS 8 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NOMBRE
 \fBlive\-update\-initramfs\fP \- escribe imágenes del kernel y del initrd
@@ -35,16 +35,14 @@ las opciones del comando original update\-initramfs.
 \fIlive\-tools\fP(7)
 
 .SH "PÁGINA PRINCIPAL"
-Se puede encontrar más información acerca de live\-update\-initramfs y el
-proyecto Debian Live en su página principal en
-<\fIhttp://live.debian.net/\fP> y en el manual en
-<\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP>.
+More information about live\-update\-initramfs and the Live Systems project
+can be found on the homepage at <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> and in
+the manual at <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP>.
 
 .SH ERRORES
-Se puede notificar los fallos enviando un informe de errores sobre el
-paquete live\-tools en el Debian Bug Tracking System en
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> o escribiendo un mensaje a la lista de
-correo de Debian Live a la dirección
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in
+the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> or by
+writing a mail to the Live Systems mailing list at
 <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
 
 .SH AUTOR
index 3fe5b00..74ed5db 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 1 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Debian Live Project"
+.TH LIVE\-TOOLS 1 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NOMBRE
 \fBlive\-uptime\fP \- indica cuánto tiempo el sistema ha estado en funcionamiento
@@ -32,15 +32,14 @@ más información acerca de las opciones del comando original uptime.
 \fIlive\-tools\fP(7)
 
 .SH "PÁGINA PRINCIPAL"
-Se puede encontrar más información acerca de live\-uptime y el proyecto
-Debian Live en su página principal en <\fIhttp://live.debian.net/\fP> y
-en el manual en <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP>.
+More information about live\-uptime and the Live Systems project can be found
+on the homepage at <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> and in the manual
+at <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP>.
 
 .SH ERRORES
-Se puede notificar los fallos enviando un informe de errores sobre el
-paquete live\-tools en el Debian Bug Tracking System en
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> o escribiendo un mensaje a la lista de
-correo de Debian Live a la dirección
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in
+the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> or by
+writing a mail to the Live Systems mailing list at
 <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
 
 .SH AUTOR
index 7eb832a..a8b54b6 100644 (file)
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 7 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Projet Debian Live"
+.TH LIVE\-TOOLS 7 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NOM
 \fBlive\-tools\fP \- Scripts de Support du Système
 
 .SH DESCRIPTION
-\fBlive\-tools\fP contient des scripts de support supplémentaires pour les
-systèmes Debian Live.
+\fBlive\-tools\fP contains additional support scripts for live systems.
 
 .SH OUTILS
 \fBlive\-tools\fP contient les outils suivants.
@@ -32,7 +31,7 @@ met à jour UUID dans une image initramfs existante.
 .IP \fBlive\-toram\fP 4
 copie le système en exécution à la RAM afin d'éjecter le support.
 .IP \fBlive\-system\fP 4
-détermine si le système en exécution est un système basé sur debian\-live.
+determines if running system is a live system.
 .IP \fBlive\-uptime\fP(1) 4
 indique combien de temps le système a fonctionné (Fonctionne avec LXC). Ce
 wrapper remplace la commande uptime fournie par le paquet procps.
@@ -48,15 +47,15 @@ l'exécution du système.
 \fIlive\-config\fP(7)
 
 .SH "PAGE D'ACCUEIL"
-Plus d'informations sur live\-tools et le projet Debian Live peuvent être
-trouvées sur la page <\fIhttp://live.debian.net/\fP> et dans le manuel
-sur <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP>.
+More information about live\-tools and the Live Systems project can be found
+on the homepage at <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> and in the manual
+at <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP>.
 
 .SH BOGUES
-Les bogues peuvent être signalés en soumettant un rapport de bogue à propos
-du paquet live\-tools via le Debian Bug Tracking System sur
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> ou en envoyant un mail à la liste de
-diffusion Debian Live sur <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in
+the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> or by
+writing a mail to the Live Systems mailing list at
+<\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
 
 .SH AUTEUR
 live\-tools a été conçu par Daniel Baumann
index 202b1c1..a31c037 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 8 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Projet Debian Live"
+.TH LIVE\-TOOLS 8 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NOM
 \fBlive\-update\-initramfs\fP \- écrit ​​des images mises à jour du noyau et de
@@ -35,15 +35,15 @@ options de la commande originale update\-initramfs.
 \fIlive\-tools\fP(7)
 
 .SH "PAGE D'ACCUEIL"
-Plus d'informations sur live\-update\-initramfs et le projet Debian Live
-peuvent être trouvées sur la page <\fIhttp://live.debian.net/\fP> et
-dans le manuel sur <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP>.
+More information about live\-update\-initramfs and the Live Systems project
+can be found on the homepage at <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> and in
+the manual at <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP>.
 
 .SH BOGUES
-Les bogues peuvent être signalés en soumettant un rapport de bogue à propos
-du paquet live\-tools via le Debian Bug Tracking System sur
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> ou en envoyant un mail à la liste de
-diffusion Debian Live sur <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in
+the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> or by
+writing a mail to the Live Systems mailing list at
+<\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
 
 .SH AUTEUR
 live\-update\-initramfs a été conçu par Daniel Baumann
index ea716a4..bd8ef6f 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
 .\"
 .\"*******************************************************************
-.TH LIVE\-TOOLS 1 10.03.2013 4.0~a11\-1 "Projet Debian Live"
+.TH LIVE\-TOOLS 1 11.03.2013 4.0~a11\-1 "Live Systems Project"
 
 .SH NOM
 \fBlive\-uptime\fP \- Indique combien de temps le système a fonctionné
@@ -32,15 +32,15 @@ d'informations sur les options de la commande originale uptime.
 \fIlive\-tools\fP(7)
 
 .SH "PAGE D'ACCUEIL"
-Plus d'informations sur live\-uptime et le projet Debian Live peuvent être
-trouvées sur la page <\fIhttp://live.debian.net/\fP> et dans le manuel
-sur <\fIhttp://live.debian.net/manual/\fP>.
+More information about live\-uptime and the Live Systems project can be found
+on the homepage at <\fIhttp://live\-systems.org/\fP> and in the manual
+at <\fIhttp://live\-systems.org/manual/\fP>.
 
 .SH BOGUES
-Les bogues peuvent être signalés en soumettant un rapport de bogue à propos
-du paquet live\-tools via le Debian Bug Tracking System sur
-<\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> ou en envoyant un mail à la liste de
-diffusion Debian Live sur <\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>
+Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live\-tools package in
+the Bug Tracking System at <\fIhttp://bugs.debian.org/\fP> or by
+writing a mail to the Live Systems mailing list at
+<\fIdebian\-live@lists.debian.org\fP>.
 
 .SH AUTEUR
 live\-uptime a été conçu par Daniel Baumann
index c737496..f18b09c 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-12-17 22:50+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Debian Live Project"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr ""
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -57,8 +57,10 @@ msgstr "DESCRIPCIÓ"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:16
-msgid ""
-"B<live-tools> contains additional support scripts for Debian Live systems."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "B<live-tools> contains additional support scripts for Debian Live systems."
+msgid "B<live-tools> contains additional support scripts for live systems."
 msgstr ""
 "B<live-tools> conté scripts addicionals de suport per als sistemes Debian "
 "Live."
@@ -122,7 +124,9 @@ msgstr "B<live-system>"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:28
-msgid "determines if running system is a debian-live based system."
+#, fuzzy
+#| msgid "determines if running system is a debian-live based system."
+msgid "determines if running system is a live system."
 msgstr ""
 "determina si el sistema que s'està executant és un sistema basat en debian-"
 "live."
@@ -184,14 +188,19 @@ msgstr "PÀGINA WEB"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:42
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "More information about live-tools and the Debian Live project can be "
+#| "found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the "
+#| "manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgid ""
-"More information about live-tools and the Debian Live project can be found "
-"on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the manual at "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-tools and the Live Systems project can be found "
+"on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the manual "
+"at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 "Es pot trobar més informació sobre live-tools i el projecte Debian Live a la "
-"pàgina web E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> i al manual a E<lt>I<http://"
-"live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"pàgina web E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> i al manual a E<lt>I<http://"
+"live-systems.org/manual/>E<gt>."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:43 en/live-update-initramfs.8:25 en/live-uptime.1:25
@@ -201,16 +210,17 @@ msgstr "ERRORS"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Es pot informar sobre els errors mitjançant la presentació d'un informe "
-"d'errors sobre al paquet live-tools al Debian Bug Tracking System a "
-"E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> o escrivint un correu a la llista de "
-"correu de Debian Live a E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
+"d'errors sobre al paquet live-tools al Bug Tracking System a E<lt>I<http://"
+"bugs.debian.org/>E<gt> o escrivint un correu a la llista de correu de Debian "
+"Live a E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:46 en/live-update-initramfs.8:28 en/live-uptime.1:28
index 2497733..89b7cd0 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-29 23:39+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Debian Live Project"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr ""
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -70,16 +70,17 @@ msgstr "ERRORS"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Es pot informar sobre els errors mitjançant la presentació d'un informe "
-"d'errors sobre al paquet live-tools al Debian Bug Tracking System a "
-"E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> o escrivint un correu a la llista de "
-"correu de Debian Live a E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
+"d'errors sobre al paquet live-tools al Bug Tracking System a E<lt>I<http://"
+"bugs.debian.org/>E<gt> o escrivint un correu a la llista de correu de Debian "
+"Live a E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:46 en/live-update-initramfs.8:28 en/live-uptime.1:28
@@ -132,14 +133,19 @@ msgstr "I<live-tools>(7)"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:24
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "More information about live-update-initramfs and the Debian Live project "
+#| "can be found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and "
+#| "in the manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgid ""
-"More information about live-update-initramfs and the Debian Live project can "
-"be found on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the "
-"manual at E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-update-initramfs and the Live Systems project "
+"can be found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in "
+"the manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 "Es pot trobar més informació sobre live-update-initramfs i el projecte "
-"Debian Live a la pàgina web E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> i al manual "
-"a E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"Debian Live a la pàgina web E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> i al "
+"manual a E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:29
index 11a7c91..8b725d3 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-29 23:39+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Debian Live Project"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr ""
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -70,16 +70,17 @@ msgstr "ERRORS"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Es pot informar sobre els errors mitjançant la presentació d'un informe "
-"d'errors sobre al paquet live-tools al Debian Bug Tracking System a "
-"E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> o escrivint un correu a la llista de "
-"correu de Debian Live a E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
+"d'errors sobre al paquet live-tools al Bug Tracking System a E<lt>I<http://"
+"bugs.debian.org/>E<gt> o escrivint un correu a la llista de correu de Debian "
+"Live a E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:46 en/live-update-initramfs.8:28 en/live-uptime.1:28
@@ -127,14 +128,19 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:24
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "More information about live-uptime and the Debian Live project can be "
+#| "found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the "
+#| "manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgid ""
-"More information about live-uptime and the Debian Live project can be found "
-"on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the manual at "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-uptime and the Live Systems project can be found "
+"on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the manual "
+"at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 "Es pot trobar més informació sobre live-uptime i el projecte Debian Live a "
-"la pàgina web E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> i al manual a "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"la pàgina web E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> i al manual a "
+"E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:29
index 9e39e4a..1159c8f 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 09:59+0300\n"
 "Last-Translator: Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -24,8 +24,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -36,8 +36,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Debian Live Projekt"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr "Live Systems Projekt"
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -58,9 +58,8 @@ msgstr "BESCHREIBUNG"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:16
-msgid ""
-"B<live-tools> contains additional support scripts for Debian Live systems."
-msgstr "B<live-tools> enthält zusätzliche Skripte für Debian Live Systeme."
+msgid "B<live-tools> contains additional support scripts for live systems."
+msgstr "B<live-tools> enthält zusätzliche Skripte für Live Systeme."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:17
@@ -119,8 +118,8 @@ msgstr "B<live-system>"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:28
-msgid "determines if running system is a debian-live based system."
-msgstr "bestimmt ob das laufende System ein Debian Live basiertes System ist."
+msgid "determines if running system is a live system."
+msgstr "bestimmt ob das laufende System ein Live System ist."
 
 #. type: IP
 #: en/live-tools.7:28
@@ -178,13 +177,13 @@ msgstr "HOMEPAGE"
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:42
 msgid ""
-"More information about live-tools and the Debian Live project can be found "
-"on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the manual at "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-tools and the Live Systems project can be found "
+"on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the manual "
+"at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
-"Weitere Informationen über live-tools und das Debian Live Projekt können auf "
-"der Homepage unter E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> und im Handbuch "
-"unter E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt> gefunden werden."
+"Weitere Informationen über live-tools und das Live Systems Projekt können "
+"auf der Homepage unter E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> und im Handbuch "
+"unter E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt> gefunden werden."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:43 en/live-update-initramfs.8:25 en/live-uptime.1:25
@@ -196,13 +195,13 @@ msgstr "FEHLER"
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Fehler können durch Einreichen eines Fehlerberichtes für das live-tools "
-"Paket im Debian Bug Tracking System unter E<lt>I<http://bugs.debian.org/"
-">E<gt> oder durch Senden einer E-Mail an die Debian Live Mailing Liste unter "
+"Paket im Bug Tracking System unter E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> oder "
+"durch Senden einer E-Mail an die Live Systems Mailing Liste unter "
 "E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt> (englischsprachig) mitgeteilt "
 "werden."
 
index 59079af..48fdcd3 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 09:59+0300\n"
 "Last-Translator: Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -24,8 +24,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -36,8 +36,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Debian Live Projekt"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr "Live Systems Projekt"
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -73,13 +73,13 @@ msgstr "FEHLER"
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Fehler können durch Einreichen eines Fehlerberichtes für das live-tools "
-"Paket im Debian Bug Tracking System unter E<lt>I<http://bugs.debian.org/"
-">E<gt> oder durch Senden einer E-Mail an die Debian Live Mailing Liste unter "
+"Paket im Bug Tracking System unter E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> oder "
+"durch Senden einer E-Mail an die Live Systems Mailing Liste unter "
 "E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt> (englischsprachig) mitgeteilt "
 "werden."
 
@@ -135,13 +135,14 @@ msgstr "I<live-tools>(7)"
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:24
 msgid ""
-"More information about live-update-initramfs and the Debian Live project can "
-"be found on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the "
-"manual at E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-update-initramfs and the Live Systems project "
+"can be found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in "
+"the manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
-"Weitere Informationen über live-update-initramfs und das Debian Live Projekt "
-"können auf der Homepage unter E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> und im "
-"Handbuch unter E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt> gefunden werden."
+"Weitere Informationen über live-update-initramfs und das Live Systems "
+"Projekt können auf der Homepage unter E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> "
+"und im Handbuch unter E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt> gefunden "
+"werden."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:29
index 8956099..a81e9e4 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 09:59+0300\n"
 "Last-Translator: Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -24,8 +24,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -36,8 +36,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Debian Live Projekt"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr "Live Systems Projekt"
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -73,13 +73,13 @@ msgstr "FEHLER"
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Fehler können durch Einreichen eines Fehlerberichtes für das live-tools "
-"Paket im Debian Bug Tracking System unter E<lt>I<http://bugs.debian.org/"
-">E<gt> oder durch Senden einer E-Mail an die Debian Live Mailing Liste unter "
+"Paket im Bug Tracking System unter E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> oder "
+"durch Senden einer E-Mail an die Live Systems Mailing Liste unter "
 "E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt> (englischsprachig) mitgeteilt "
 "werden."
 
@@ -130,13 +130,13 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:24
 msgid ""
-"More information about live-uptime and the Debian Live project can be found "
-"on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the manual at "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-uptime and the Live Systems project can be found "
+"on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the manual "
+"at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
-"Weitere Informationen über live-uptime und das Debian Live Projekt können "
-"auf der Homepage unter E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> und im Handbuch "
-"unter E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt> gefunden werden."
+"Weitere Informationen über live-uptime und das Live Systems Projekt können "
+"auf der Homepage unter E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> und im Handbuch "
+"unter E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt> gefunden werden."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:29
index ac05e8a..de3a5c7 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-12-17 22:52+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Debian Live Project"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr ""
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -57,8 +57,10 @@ msgstr "DESCRIPCIÓN"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:16
-msgid ""
-"B<live-tools> contains additional support scripts for Debian Live systems."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "B<live-tools> contains additional support scripts for Debian Live systems."
+msgid "B<live-tools> contains additional support scripts for live systems."
 msgstr ""
 "B<live-tools> contiene scripts de apoyo adicional para los sistemas Debian "
 "Live."
@@ -122,7 +124,9 @@ msgstr "B<live-system>"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:28
-msgid "determines if running system is a debian-live based system."
+#, fuzzy
+#| msgid "determines if running system is a debian-live based system."
+msgid "determines if running system is a live system."
 msgstr ""
 "determina si el sistema en ejecución es un sistema basado en Debian Live."
 
@@ -183,14 +187,19 @@ msgstr "PÁGINA PRINCIPAL"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:42
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "More information about live-tools and the Debian Live project can be "
+#| "found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the "
+#| "manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgid ""
-"More information about live-tools and the Debian Live project can be found "
-"on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the manual at "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-tools and the Live Systems project can be found "
+"on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the manual "
+"at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 "Se puede encontrar más información acerca de live-tools y el proyecto Debian "
-"Live en su página principal en E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> y en el "
-"manual en E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"Live en su página principal en E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> y en el "
+"manual en E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:43 en/live-update-initramfs.8:25 en/live-uptime.1:25
@@ -200,16 +209,17 @@ msgstr "ERRORES"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Se puede notificar los fallos enviando un informe de errores sobre el "
-"paquete live-tools en el Debian Bug Tracking System en E<lt>I<http://bugs."
-"debian.org/>E<gt> o escribiendo un mensaje a la lista de correo de Debian "
-"Live a la dirección E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
+"paquete live-tools en el Bug Tracking System en E<lt>I<http://bugs.debian."
+"org/>E<gt> o escribiendo un mensaje a la lista de correo de Debian Live a la "
+"dirección E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:46 en/live-update-initramfs.8:28 en/live-uptime.1:28
index 59cdd9f..266a806 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-28 22:44+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Debian Live Project"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr ""
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -70,16 +70,17 @@ msgstr "ERRORES"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Se puede notificar los fallos enviando un informe de errores sobre el "
-"paquete live-tools en el Debian Bug Tracking System en E<lt>I<http://bugs."
-"debian.org/>E<gt> o escribiendo un mensaje a la lista de correo de Debian "
-"Live a la dirección E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
+"paquete live-tools en el Bug Tracking System en E<lt>I<http://bugs.debian."
+"org/>E<gt> o escribiendo un mensaje a la lista de correo de Debian Live a la "
+"dirección E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:46 en/live-update-initramfs.8:28 en/live-uptime.1:28
@@ -132,14 +133,19 @@ msgstr "I<live-tools>(7)"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:24
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "More information about live-update-initramfs and the Debian Live project "
+#| "can be found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and "
+#| "in the manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgid ""
-"More information about live-update-initramfs and the Debian Live project can "
-"be found on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the "
-"manual at E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-update-initramfs and the Live Systems project "
+"can be found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in "
+"the manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 "Se puede encontrar más información acerca de live-update-initramfs y el "
-"proyecto Debian Live en su página principal en E<lt>I<http://live.debian.net/"
-">E<gt> y en el manual en E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"proyecto Debian Live en su página principal en E<lt>I<http://live-systems."
+"org/>E<gt> y en el manual en E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:29
index bc3308c..3b31af1 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-28 22:44+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Debian Live Project"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr ""
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -70,16 +70,17 @@ msgstr "ERRORES"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Se puede notificar los fallos enviando un informe de errores sobre el "
-"paquete live-tools en el Debian Bug Tracking System en E<lt>I<http://bugs."
-"debian.org/>E<gt> o escribiendo un mensaje a la lista de correo de Debian "
-"Live a la dirección E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
+"paquete live-tools en el Bug Tracking System en E<lt>I<http://bugs.debian."
+"org/>E<gt> o escribiendo un mensaje a la lista de correo de Debian Live a la "
+"dirección E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:46 en/live-update-initramfs.8:28 en/live-uptime.1:28
@@ -127,14 +128,19 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:24
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "More information about live-uptime and the Debian Live project can be "
+#| "found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the "
+#| "manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgid ""
-"More information about live-uptime and the Debian Live project can be found "
-"on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the manual at "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-uptime and the Live Systems project can be found "
+"on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the manual "
+"at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 "Se puede encontrar más información acerca de live-uptime y el proyecto "
-"Debian Live en su página principal en E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> y "
-"en el manual en E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"Debian Live en su página principal en E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> "
+"y en el manual en E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:29
index 05b2cac..8632d90 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:07+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-12-17 22:44+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -24,8 +24,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -36,8 +36,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Projet Debian Live"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr ""
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -58,8 +58,10 @@ msgstr "DESCRIPTION"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:16
-msgid ""
-"B<live-tools> contains additional support scripts for Debian Live systems."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "B<live-tools> contains additional support scripts for Debian Live systems."
+msgid "B<live-tools> contains additional support scripts for live systems."
 msgstr ""
 "B<live-tools> contient des scripts de support supplémentaires pour les "
 "systèmes Debian Live."
@@ -122,7 +124,9 @@ msgstr "B<live-system>"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:28
-msgid "determines if running system is a debian-live based system."
+#, fuzzy
+#| msgid "determines if running system is a debian-live based system."
+msgid "determines if running system is a live system."
 msgstr ""
 "détermine si le système en exécution est un système basé sur debian-live."
 
@@ -183,14 +187,19 @@ msgstr "PAGE D'ACCUEIL"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:42
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "More information about live-tools and the Debian Live project can be "
+#| "found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the "
+#| "manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgid ""
-"More information about live-tools and the Debian Live project can be found "
-"on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the manual at "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-tools and the Live Systems project can be found "
+"on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the manual "
+"at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 "Plus d'informations sur live-tools et le projet Debian Live peuvent être "
-"trouvées sur la page E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> et dans le manuel "
-"sur E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"trouvées sur la page E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> et dans le manuel "
+"sur E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:43 en/live-update-initramfs.8:25 en/live-uptime.1:25
@@ -200,16 +209,17 @@ msgstr "BOGUES"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Les bogues peuvent être signalés en soumettant un rapport de bogue à propos "
-"du paquet live-tools via le Debian Bug Tracking System sur E<lt>I<http://"
-"bugs.debian.org/>E<gt> ou en envoyant un mail à la liste de diffusion Debian "
-"Live sur E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>"
+"du paquet live-tools via le Bug Tracking System sur E<lt>I<http://bugs."
+"debian.org/>E<gt> ou en envoyant un mail à la liste de diffusion Debian Live "
+"sur E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>"
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:46 en/live-update-initramfs.8:28 en/live-uptime.1:28
index fa4c723..6034ad4 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:07+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-28 22:44+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -24,8 +24,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -36,8 +36,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Projet Debian Live"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr ""
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -71,16 +71,17 @@ msgstr "BOGUES"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Les bogues peuvent être signalés en soumettant un rapport de bogue à propos "
-"du paquet live-tools via le Debian Bug Tracking System sur E<lt>I<http://"
-"bugs.debian.org/>E<gt> ou en envoyant un mail à la liste de diffusion Debian "
-"Live sur E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>"
+"du paquet live-tools via le Bug Tracking System sur E<lt>I<http://bugs."
+"debian.org/>E<gt> ou en envoyant un mail à la liste de diffusion Debian Live "
+"sur E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>"
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:46 en/live-update-initramfs.8:28 en/live-uptime.1:28
@@ -133,14 +134,19 @@ msgstr "I<live-tools>(7)"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:24
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "More information about live-update-initramfs and the Debian Live project "
+#| "can be found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and "
+#| "in the manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgid ""
-"More information about live-update-initramfs and the Debian Live project can "
-"be found on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the "
-"manual at E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-update-initramfs and the Live Systems project "
+"can be found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in "
+"the manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 "Plus d'informations sur live-update-initramfs et le projet Debian Live "
-"peuvent être trouvées sur la page E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> et "
-"dans le manuel sur E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"peuvent être trouvées sur la page E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> et "
+"dans le manuel sur E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:29
index b97777b..d535489 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-tools 4.0~a11-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:07+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-28 22:44+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -24,8 +24,8 @@ msgstr "LIVE-TOOLS"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
-msgstr "10.03.2013"
+msgid "2013-03-11"
+msgstr "11.03.2013"
 
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
@@ -36,8 +36,8 @@ msgstr "4.0~a11-1"
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
-msgstr "Projet Debian Live"
+msgid "Live Systems Project"
+msgstr ""
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:11 en/live-update-initramfs.8:11 en/live-uptime.1:11
@@ -71,16 +71,17 @@ msgstr "BOGUES"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 "Les bogues peuvent être signalés en soumettant un rapport de bogue à propos "
-"du paquet live-tools via le Debian Bug Tracking System sur E<lt>I<http://"
-"bugs.debian.org/>E<gt> ou en envoyant un mail à la liste de diffusion Debian "
-"Live sur E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>"
+"du paquet live-tools via le Bug Tracking System sur E<lt>I<http://bugs."
+"debian.org/>E<gt> ou en envoyant un mail à la liste de diffusion Debian Live "
+"sur E<lt>I<debian-live@lists.debian.org>E<gt>"
 
 #. type: SH
 #: en/live-tools.7:46 en/live-update-initramfs.8:28 en/live-uptime.1:28
@@ -128,14 +129,19 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:24
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "More information about live-uptime and the Debian Live project can be "
+#| "found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the "
+#| "manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgid ""
-"More information about live-uptime and the Debian Live project can be found "
-"on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the manual at "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-uptime and the Live Systems project can be found "
+"on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the manual "
+"at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 "Plus d'informations sur live-uptime et le projet Debian Live peuvent être "
-"trouvées sur la page E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> et dans le manuel "
-"sur E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"trouvées sur la page E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> et dans le manuel "
+"sur E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:29
index 81285cf..3c13d1f 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-config VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
+msgid "2013-03-11"
 msgstr ""
 
 #. type: TH
@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
+msgid "Live Systems Project"
 msgstr ""
 
 #. type: SH
@@ -59,8 +59,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:16
-msgid ""
-"B<live-tools> contains additional support scripts for Debian Live systems."
+msgid "B<live-tools> contains additional support scripts for live systems."
 msgstr ""
 
 #. type: SH
@@ -118,7 +117,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:28
-msgid "determines if running system is a debian-live based system."
+msgid "determines if running system is a live system."
 msgstr ""
 
 #. type: IP
@@ -175,9 +174,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/live-tools.7:42
 msgid ""
-"More information about live-tools and the Debian Live project can be found "
-"on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the manual at "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-tools and the Live Systems project can be found "
+"on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the manual "
+"at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 
 #. type: SH
@@ -190,8 +189,8 @@ msgstr ""
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 
index ffea167..29530d6 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-config VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
+msgid "2013-03-11"
 msgstr ""
 
 #. type: TH
@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
+msgid "Live Systems Project"
 msgstr ""
 
 #. type: SH
@@ -74,8 +74,8 @@ msgstr ""
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 
@@ -119,9 +119,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/live-update-initramfs.8:24
 msgid ""
-"More information about live-update-initramfs and the Debian Live project can "
-"be found on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the "
-"manual at E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-update-initramfs and the Live Systems project "
+"can be found on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in "
+"the manual at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 55dc75f..d0dd1ea 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-config VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "2013-03-10"
+msgid "2013-03-11"
 msgstr ""
 
 #. type: TH
@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
 #. type: TH
 #: en/live-tools.7:9 en/live-update-initramfs.8:9 en/live-uptime.1:9
 #, no-wrap
-msgid "Debian Live Project"
+msgid "Live Systems Project"
 msgstr ""
 
 #. type: SH
@@ -74,8 +74,8 @@ msgstr ""
 #: en/live-tools.7:45 en/live-update-initramfs.8:27 en/live-uptime.1:27
 msgid ""
 "Bugs can be reported by submitting a bugreport for the live-tools package in "
-"the Debian Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
-"writing a mail to the Debian Live mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
+"the Bug Tracking System at E<lt>I<http://bugs.debian.org/>E<gt> or by "
+"writing a mail to the Live Systems mailing list at E<lt>I<debian-live@lists."
 "debian.org>E<gt>."
 msgstr ""
 
@@ -116,9 +116,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/live-uptime.1:24
 msgid ""
-"More information about live-uptime and the Debian Live project can be found "
-"on the homepage at E<lt>I<http://live.debian.net/>E<gt> and in the manual at "
-"E<lt>I<http://live.debian.net/manual/>E<gt>."
+"More information about live-uptime and the Live Systems project can be found "
+"on the homepage at E<lt>I<http://live-systems.org/>E<gt> and in the manual "
+"at E<lt>I<http://live-systems.org/manual/>E<gt>."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text