Updating dates in live-manual files.
authorchals <chals@altorricon.com>
Sun, 28 Apr 2013 09:50:33 +0000 (11:50 +0200)
committerchals <chals@altorricon.com>
Sun, 28 Apr 2013 09:50:33 +0000 (11:50 +0200)
manual/ca/live-manual.ssm
manual/en/live-manual.ssm
manual/es/live-manual.ssm
manual/fr/live-manual.ssm
manual/it/live-manual.ssm
manual/po/ca/live-manual.ssm.po
manual/po/es/live-manual.ssm.po
manual/po/fr/live-manual.ssm.po
manual/po/it/live-manual.ssm.po
manual/pot/live-manual.ssm.pot

index 0f08389..632d623 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.<br><br>Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.<br><br>Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 2013-02-21
+ :published: 2013-04-28
 
 @publisher: Projecte Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index cbe30b7..3b747f9 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.<br><br>This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.<br><br>You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>The complete text of the GNU General Public License can be found in /usr/share/common-licenses/GPL-3 file.
 
 @date:
- :published: 2013-02-21
+ :published: 2013-04-28
 
 @publisher: Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>
 
index 09dc244..0a3c84c 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Este programa es software libre: puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GNU General Public License publicada por la Free Software Foundation, bien de la versión 3 de la Licencia, o (a su elección) cualquier versión posterior. <br><br> Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la GNU General Public License para más detalles. <br><br> Debería haber recibido una copia de la General Public License GNU junto con este programa. Si no, vea http://www.gnu.org/licenses/. <br><br> El texto completo de la GNU Licencia Pública General se pueden encontrar en /usr/share/common-licenses/GPL-3
 
 @date:
- :published: 2013-02-21
+ :published: 2013-04-28
 
 @publisher: Proyecto Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 4da6acc..1e4c3cc 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Ce programme est un logiciel libre; vous pouvez le redistribuer ou le modifier suivant les termes de la Licence Générale Publique GNU telle que publiée par la Free Software Foundation: soit la version 3 de cette licence, soit (à votre gré) toute version ultérieure.<br><br>Ce programme est distribué dans l’espoir qu’il vous sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE: sans même la garantie implicite de COMMERCIALISABILITÉ ni d’ADÉQUATION À UN OBJECTIF PARTICULIER. Consultez la Licence Générale Publique GNU pour plus de détails.<br><br>Vous devriez avoir reçu une copie de la Licence Générale Publique GNU avec ce programme ; si ce n’est pas le cas, consultez http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>Le texte complet de la Licence Générale Publique GNU peut être trouvé dans le fichier / usr/share/common-licenses/GPL-3
 
 @date:
- :published: 2013-02-21
+ :published: 2013-04-28
 
 @publisher:  Projet Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 80ee8b7..983e989 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Questo programma è software libero: è possibile ridistribuirlo e modificarlo secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free Software Foundation, sia la versione 3 della licenza o (a scelta) una versione successiva.<br><br>Questo programma è distribuito nella speranza che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, nemmeno la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Vedere la GNU General Public License per ulteriori dettagli.<br><br>Si dovrebbe aver ricevuto una copia della GNU General Public License con questo programma. In caso contrario, vedere http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>Il testo completo della GNU General Public License può essere trovato nel file /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 2013-02-21
+ :published: 2013-04-28
 
 @publisher: Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>
 
index 05e6a41..ec80799 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0.1-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-21 23:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-28 11:46+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-02-09 14:46+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #| " :published: 2013-02-17\n"
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2013-02-21\n"
+" :published: 2013-04-28\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 21.02.2013\n"
+" :published: 28.04.2013\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 117fa09..a06e85c 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0.1-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-21 23:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-28 11:46+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-02-09 15:12+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #| " :published: 2013-02-17\n"
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2013-02-21\n"
+" :published: 2013-04-28\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 21.02.2013\n"
+" :published: 28.04.2013\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 3a2b7da..3c57797 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0.1-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-21 23:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-28 11:46+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-02-09 15:34+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #| " :published: 2013-02-17\n"
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2013-02-21\n"
+" :published: 2013-04-28\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 21.02.2013\n"
+" :published: 28.04.2013\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 9b87b0f..7c889d9 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0.1-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-21 23:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-28 11:46+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-01-28 18:19+0100\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2013-02-21\n"
+" :published: 2013-04-28\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 3b7c089..fc99c28 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-21 23:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-28 11:46+0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2013-02-21\n"
+" :published: 2013-04-28\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text