Updating translation files from the original sources.
authorchals <chals@altorricon.com>
Sun, 15 Sep 2013 13:16:59 +0000 (15:16 +0200)
committerchals <chals@altorricon.com>
Sun, 15 Sep 2013 13:16:59 +0000 (15:16 +0200)
90 files changed:
manual/ca/appendix_style-guide.ssi
manual/ca/examples.ssi
manual/ca/project_contributing.ssi
manual/ca/user_customization-installer.ssi
manual/ca/user_customization-runtime.ssi
manual/ca/user_overview.ssi
manual/de/appendix_style-guide.ssi
manual/de/examples.ssi
manual/de/project_contributing.ssi
manual/de/user_customization-installer.ssi
manual/de/user_customization-runtime.ssi
manual/de/user_overview.ssi
manual/es/appendix_style-guide.ssi
manual/es/examples.ssi
manual/es/project_contributing.ssi
manual/es/user_customization-installer.ssi
manual/es/user_customization-runtime.ssi
manual/es/user_overview.ssi
manual/fr/appendix_style-guide.ssi
manual/fr/examples.ssi
manual/fr/project_contributing.ssi
manual/fr/user_customization-installer.ssi
manual/fr/user_customization-runtime.ssi
manual/fr/user_overview.ssi
manual/it/appendix_style-guide.ssi
manual/it/examples.ssi
manual/it/project_contributing.ssi
manual/it/user_customization-installer.ssi
manual/it/user_customization-runtime.ssi
manual/it/user_overview.ssi
manual/po/ca/appendix_style-guide.ssi.po
manual/po/ca/examples.ssi.po
manual/po/ca/project_contributing.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-installer.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/ca/user_overview.ssi.po
manual/po/de/appendix_style-guide.ssi.po
manual/po/de/examples.ssi.po
manual/po/de/project_contributing.ssi.po
manual/po/de/user_customization-installer.ssi.po
manual/po/de/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/de/user_overview.ssi.po
manual/po/es/appendix_style-guide.ssi.po
manual/po/es/examples.ssi.po
manual/po/es/project_contributing.ssi.po
manual/po/es/user_customization-installer.ssi.po
manual/po/es/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/es/user_overview.ssi.po
manual/po/fr/appendix_style-guide.ssi.po
manual/po/fr/examples.ssi.po
manual/po/fr/project_contributing.ssi.po
manual/po/fr/user_customization-installer.ssi.po
manual/po/fr/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/fr/user_overview.ssi.po
manual/po/it/appendix_style-guide.ssi.po
manual/po/it/examples.ssi.po
manual/po/it/project_contributing.ssi.po
manual/po/it/user_customization-installer.ssi.po
manual/po/it/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/it/user_overview.ssi.po
manual/po/pt_BR/appendix_style-guide.ssi.po
manual/po/pt_BR/examples.ssi.po
manual/po/pt_BR/project_contributing.ssi.po
manual/po/pt_BR/user_customization-installer.ssi.po
manual/po/pt_BR/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/pt_BR/user_overview.ssi.po
manual/po/ro/appendix_style-guide.ssi.po
manual/po/ro/examples.ssi.po
manual/po/ro/project_contributing.ssi.po
manual/po/ro/user_customization-installer.ssi.po
manual/po/ro/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/ro/user_overview.ssi.po
manual/pot/appendix_style-guide.ssi.pot
manual/pot/examples.ssi.pot
manual/pot/project_contributing.ssi.pot
manual/pot/user_customization-installer.ssi.pot
manual/pot/user_customization-runtime.ssi.pot
manual/pot/user_overview.ssi.pot
manual/pt_BR/appendix_style-guide.ssi
manual/pt_BR/examples.ssi
manual/pt_BR/project_contributing.ssi
manual/pt_BR/user_customization-installer.ssi
manual/pt_BR/user_customization-runtime.ssi
manual/pt_BR/user_overview.ssi
manual/ro/appendix_style-guide.ssi
manual/ro/examples.ssi
manual/ro/project_contributing.ssi
manual/ro/user_customization-installer.ssi
manual/ro/user_customization-runtime.ssi
manual/ro/user_overview.ssi

index 20a0251..17548cc 100644 (file)
@@ -209,11 +209,11 @@ punts.
 
 _* /{Marcat}/
 
-I per últim però no menys important, live-manual utilitza
-{SiSU}http://www.sisudoc.org/ per processar els fitxers de text i produir
-múltiples formats. Es recomana fer una ullada al {manual de
-SiSU}http://www.sisudoc.org/sisu/sisu_manual/markup.html per a
-familiaritzar-se amb el seu marcat, o bé escriure:
+And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to
+process the text files and produce a multiple format output. It is
+recommended to take a look at {SiSU's
+manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/html/sisu_manual/markup.html to get
+familiar with its markup, or else type:
 
 code{
 
index 6ce3816..6c1bd0b 100644 (file)
@@ -443,7 +443,7 @@ code{
  $ lb config \
      -a i386 \
      -k 486 \
-     --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch" \
+     --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch" \
      --debian-installer live
  $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot
  $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot
index b180568..eebf0c5 100644 (file)
@@ -75,6 +75,7 @@ code{
  Host live-systems.org
      Hostname live-systems.org
      User git
+     IdentitiesOnly
      IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
  EOF
 
index ef2fd6c..3d0f0c8 100644 (file)
@@ -78,10 +78,10 @@ code{
 
 2~ Personalitzar el contingut de l'instaŀlador de Debian
 
-Per motius experimentals o de depuració d'errors, és possible que es vulgui
-incloure paquets udeb creats localment per al #{d-i}#. Per a afegir-los a la
-imatge posar-los a #{config/packages.binary/}#. Es poden incloure fitxers
-addicionals o de substitució i alguns directoris a l'initrd de l'instaŀlador
-d'una manera similar a {Live/chroot local
-includes}#live-chroot-local-includes, posant el material a
-#{config/includes.debian-installer/}#.
+For experimental or debugging purposes, you might want to include locally
+built #{d-i}# component udeb packages. Place these in
+#{config/packages.binary/}# to include them in the image. Additional or
+replacement files and directories may be included in the installer initrd as
+well, in a similar fashion to {Live/chroot local
+includes}#live-chroot-local-includes, by placing the material in
+#{config/includes.installer/}#.
index 38348b1..4b80d9d 100644 (file)
@@ -42,7 +42,7 @@ configuració:
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config username=live-user"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components username=live-user"
 
 }code
 
@@ -69,7 +69,7 @@ config}#, per exemple.
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8"
 
 }code
 
@@ -116,7 +116,7 @@ alemany i suís-alemany per a l'entorn gràfic X:
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch"
 
 }code
 
@@ -128,7 +128,7 @@ TypeMatrix EZ-Reach 2030, utilitzar:
 code{
 
  $ lb config --bootappend-live \
-     "boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb"
+     "boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb"
 
 }code
 
@@ -145,7 +145,7 @@ predeterminat US QWERTY i l'altre US Dvorak:
 code{
 
  $ lb config --bootappend-live \
-     "boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak"
+     "boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak"
 
 }code
 
index e03f467..566bb1e 100644 (file)
@@ -85,7 +85,7 @@ code{
 
 code{
 
- $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live "boot=live config hostname=live-host username=live-user" ...
+ $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live "boot=live components hostname=live-host username=live-user" ...
 
 }code
 
index 2af9607..0f269e5 100644 (file)
@@ -203,8 +203,8 @@ _* /{Markup}/
 And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to
 process the text files and produce a multiple format output. It is
 recommended to take a look at {SiSU's
-manual}http://www.sisudoc.org/sisu/sisu_manual/markup.html to get familiar
-with its markup, or else type:
+manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/html/sisu_manual/markup.html to get
+familiar with its markup, or else type:
 
 code{
 
index 30d3828..78a472e 100644 (file)
@@ -423,7 +423,7 @@ code{
  $ lb config \
      -a i386 \
      -k 486 \
-     --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch" \
+     --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch" \
      --debian-installer live
  $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot
  $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot
index d930552..dd42cf8 100644 (file)
@@ -69,6 +69,7 @@ code{
  Host live-systems.org
      Hostname live-systems.org
      User git
+     IdentitiesOnly
      IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
  EOF
 
index 921e8b6..b74f8d3 100644 (file)
@@ -83,4 +83,4 @@ built #{d-i}# component udeb packages. Place these in
 replacement files and directories may be included in the installer initrd as
 well, in a similar fashion to {Live/chroot local
 includes}#live-chroot-local-includes, by placing the material in
-#{config/includes.debian-installer/}#.
+#{config/includes.installer/}#.
index 2f08c16..df83242 100644 (file)
@@ -38,7 +38,7 @@ To change the default username you can simply specify it in your config:
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config username=live-user"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components username=live-user"
 
 }code
 
@@ -63,7 +63,7 @@ config}#, e.g.
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8"
 
 }code
 
@@ -107,7 +107,7 @@ locale files for German and Swiss German keyboard layout in X use:
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch"
 
 }code
 
@@ -118,7 +118,7 @@ layout (called Bepo) on a TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB keyboard, use:
 code{
 
  $ lb config --bootappend-live \
-     "boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb"
+     "boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb"
 
 }code
 
@@ -135,7 +135,7 @@ Dvorak, use:
 code{
 
  $ lb config --bootappend-live \
-     "boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak"
+     "boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak"
 
 }code
 
index 2997ec5..ac2ee08 100644 (file)
@@ -82,7 +82,7 @@ It is possible to specify many options, such as:
 
 code{
 
- $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live "boot=live config hostname=live-host username=live-user" ...
+ $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live "boot=live components hostname=live-host username=live-user" ...
 
 }code
 
index 232db03..abb1396 100644 (file)
@@ -209,11 +209,11 @@ pueden utilizar puntos.
 
 _* /{Marcado}/
 
-Y por último, pero no menos importante, live-manual utiliza
-{SiSU}http://www.sisudoc.org/ para procesar los ficheros de texto y producir
-múltiples formatos. Se recomienda echar un vistazo al {manual de
-SiSU}http://www.sisudoc.org/sisu/sisu_manual/markup.html para familiarizarme
-con su marcado, o bien escribir:
+And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to
+process the text files and produce a multiple format output. It is
+recommended to take a look at {SiSU's
+manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/html/sisu_manual/markup.html to get
+familiar with its markup, or else type:
 
 code{
 
index d2fd9cc..da69a70 100644 (file)
@@ -445,7 +445,7 @@ code{
  $ lb config \
      -a i386 \
      -k 486 \
-     --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch" \
+     --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch" \
      --debian-installer live
  $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot
  $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot
index b4b929c..097a325 100644 (file)
@@ -76,6 +76,7 @@ code{
  Host live-systems.org
      Hostname live-systems.org
      User git
+     IdentitiesOnly
      IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
  EOF
 
index a9191e4..7d1ad3b 100644 (file)
@@ -81,12 +81,10 @@ code{
 
 2~ Personalizar el contenido del Instalador de Debian
 
-Es posible que, con propósitos experimentales o para depuración de errores,
-se desee incluir paquetes udeb creados localmente para el #{d-i}#. Estos
-paquetes udeb son componentes del Instalador de Debian que definen su
-comportamiento. Para incluirlos en la imagen, basta con depositarlos en el
-directorio de configuración #{config/packages.binary/}#. También pueden
-incluirse o reemplazarse ficheros y directorios en el initrd del instalador
-de una manera similar a la que se describe en {Includes locales en
-Live/chroot}#live-chroot-local-includes, depositando el material en el
-directorio #{config/includes.debian-installer/}#.
+For experimental or debugging purposes, you might want to include locally
+built #{d-i}# component udeb packages. Place these in
+#{config/packages.binary/}# to include them in the image. Additional or
+replacement files and directories may be included in the installer initrd as
+well, in a similar fashion to {Live/chroot local
+includes}#live-chroot-local-includes, by placing the material in
+#{config/includes.installer/}#.
index 13c6476..f3aa122 100644 (file)
@@ -43,7 +43,7 @@ en la configuración:
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config username=live-user"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components username=live-user"
 
 }code
 
@@ -70,7 +70,7 @@ se puede utilizar el parámetro #{locales}# en la opción
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8"
 
 }code
 
@@ -116,7 +116,7 @@ del teclado alemán y suizo-alemán en X utilizar:
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch"
 
 }code
 
@@ -128,7 +128,7 @@ TypeMatrix EZ-Reach 2030, utilizar:
 code{
 
  $ lb config --bootappend-live \
-     "boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb"
+     "boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb"
 
 }code
 
@@ -146,7 +146,7 @@ que se usa por omisión US QWERTY y otra US Dvorak, utilizar:
 code{
 
  $ lb config --bootappend-live \
-     "boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak"
+     "boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak"
 
 }code
 
index bdfe6e3..f00138d 100644 (file)
@@ -87,7 +87,7 @@ Es posible especificar muchas opciones, tales como:
 
 code{
 
- $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live "boot=live config hostname=live-host username=live-user" ...
+ $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live "boot=live components hostname=live-host username=live-user" ...
 
 }code
 
index 2af9607..0f269e5 100644 (file)
@@ -203,8 +203,8 @@ _* /{Markup}/
 And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to
 process the text files and produce a multiple format output. It is
 recommended to take a look at {SiSU's
-manual}http://www.sisudoc.org/sisu/sisu_manual/markup.html to get familiar
-with its markup, or else type:
+manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/html/sisu_manual/markup.html to get
+familiar with its markup, or else type:
 
 code{
 
index 0fbf36f..31794e5 100644 (file)
@@ -450,7 +450,7 @@ code{
  $ lb config \
      -a i386 \
      -k 486 \
-     --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch" \
+     --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch" \
      --debian-installer live
  $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot
  $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot
index e056f13..6384fef 100644 (file)
@@ -74,6 +74,7 @@ code{
  Host live-systems.org
      Hostname live-systems.org
      User git
+     IdentitiesOnly
      IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
  EOF
 
index f592f42..a68ae14 100644 (file)
@@ -83,10 +83,10 @@ code{
 
 2~ Personnalisation de contenu pour l'Installateur Debian
 
-À des fins expérimentales ou de débogage, vous pouvez inclure des paquets
-udeb #{d-i}# construits localement. Placez-les dans
-#{config/packages.binary/}# pour les inclure dans l'image. Plusieurs
-fichiers supplémentaires ou de remplacement et plusieurs répertoires peuvent
-aussi être inclus dans l'initrd de l'installateur, d'une manière similaire à
-{Live/chroot local includes}#live-chroot-local-includes en plaçant le
-contenu dans #{config/includes.debian-installer/}#. 
+For experimental or debugging purposes, you might want to include locally
+built #{d-i}# component udeb packages. Place these in
+#{config/packages.binary/}# to include them in the image. Additional or
+replacement files and directories may be included in the installer initrd as
+well, in a similar fashion to {Live/chroot local
+includes}#live-chroot-local-includes, by placing the material in
+#{config/includes.installer/}#.
index a14d1ab..ca816dd 100644 (file)
@@ -41,7 +41,7 @@ l'indiquer dans votre configuration:
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config username=live-user"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components username=live-user"
 
 }code
 
@@ -68,7 +68,7 @@ doivent être générés, utilisez le paramètre #{locales}# dans l'option
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8"
 
 }code
 
@@ -114,7 +114,7 @@ disposition du clavier suisse allemand dans X, utilisez:
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch"
 
 }code
 
@@ -126,7 +126,7 @@ EZ-Reach 2030, utilisez:
 code{
 
  $ lb config --bootappend-live \
-     "boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb"
+     "boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb"
 
 }code
 
@@ -143,7 +143,7 @@ deux dispositions, une par défaut US QWERTY et l'autre US Dvorak, utilisez:
 code{
 
  $ lb config --bootappend-live \
-     "boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak"
+     "boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak"
 
 }code
 
index 70cc2fb..b68ef51 100644 (file)
@@ -88,7 +88,7 @@ Il est possible d'indiquer plusieurs options, telles que:
 
 code{
 
- $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live "boot=live config hostname=live-host username=live-user" ...
+ $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live "boot=live components hostname=live-host username=live-user" ...
 
 }code
 
index 2af9607..0f269e5 100644 (file)
@@ -203,8 +203,8 @@ _* /{Markup}/
 And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to
 process the text files and produce a multiple format output. It is
 recommended to take a look at {SiSU's
-manual}http://www.sisudoc.org/sisu/sisu_manual/markup.html to get familiar
-with its markup, or else type:
+manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/html/sisu_manual/markup.html to get
+familiar with its markup, or else type:
 
 code{
 
index 7b66e04..26344c9 100644 (file)
@@ -438,7 +438,7 @@ code{
  $ lb config \
      -a i386 \
      -k 486 \
-     --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch" \
+     --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch" \
      --debian-installer live
  $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot
  $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot
index 5404c7e..f6b3378 100644 (file)
@@ -72,6 +72,7 @@ code{
  Host live-systems.org
      Hostname live-systems.org
      User git
+     IdentitiesOnly
      IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
  EOF
 
index 1cf5b0e..affed27 100644 (file)
@@ -78,10 +78,10 @@ code{
 
 2~ Personalizzare il contenuto dell'Installatore Debian
 
-Si può voler includere pacchetti udeb compilati localmente come componenti
-del #{d-i}# per scopi di sperimentazione o debug; per includerli
-nell'immagine inserirli in #{config/packages.binary/}#. I file e le
-directory aggiuntivi o di rimpiazzo si possono includere nell'initrd
-dell'installatore in maniera simile agli {Include locali del
-Live/chroot}#live-chroot-local-includes, inserendo il materiale in
-#{config/includes.debian-installer/}#.
+For experimental or debugging purposes, you might want to include locally
+built #{d-i}# component udeb packages. Place these in
+#{config/packages.binary/}# to include them in the image. Additional or
+replacement files and directories may be included in the installer initrd as
+well, in a similar fashion to {Live/chroot local
+includes}#live-chroot-local-includes, by placing the material in
+#{config/includes.installer/}#.
index 07da59a..f0cb149 100644 (file)
@@ -40,7 +40,7 @@ Per cambiare il nome utente specificare quanto segue nella configurazione:
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config username=live-user"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components username=live-user"
 
 }code
 
@@ -65,7 +65,7 @@ Quando si crea un sistema live la localizzazione predefinita è
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8"
 
 }code
 
@@ -110,7 +110,7 @@ in X:
 
 code{
 
- $ lb config --bootappend-live "boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch"
+ $ lb config --bootappend-live "boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch"
 
 }code
 
@@ -121,7 +121,7 @@ esempio per configurare un sistema in francese con un layout Dvorak
 code{
 
  $ lb config --bootappend-live \
-     "boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb"
+     "boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb"
 
 }code
 
@@ -138,7 +138,7 @@ Dvorak, usare:
 code{
 
  $ lb config --bootappend-live \
-     "boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak"
+     "boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak"
 
 }code
 
index bf138cc..18fe7fe 100644 (file)
@@ -84,7 +84,7 @@ code{
 
 code{
 
- $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live "boot=live config hostname=live-host username=live-user" ...
+ $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live "boot=live components hostname=live-host username=live-user" ...
 
 }code
 
index 7261899..eb2ea3b 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-15 16:27+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-08-15 16:39+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -107,9 +107,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -707,11 +707,17 @@ msgstr "_* /{Marcat}/"
 
 #. type: Plain text
 #: en/appendix_style-guide.ssi:122
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to "
+#| "process the text files and produce a multiple format output. It is "
+#| "recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/"
+#| "sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
 msgid ""
 "And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to "
 "process the text files and produce a multiple format output. It is "
-"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/"
-"sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
+"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/"
+"html/sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
 msgstr ""
 "I per últim però no menys important, live-manual utilitza {SiSU}http://www."
 "sisudoc.org/ per processar els fitxers de text i produir múltiples formats. "
index 62ca3a7..46ba0d8 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-11 22:47+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -16,16 +16,16 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/live-manual.ssm:65 en/examples.ssi:2
+#: en/live-manual.ssm:66 en/examples.ssi:2
 msgid ":B~ Examples"
 msgstr ":B~ Exemples"
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -40,42 +40,40 @@ msgstr ":B~ Exemples"
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -86,8 +84,7 @@ msgstr ":B~ Exemples"
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -99,9 +96,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -115,43 +112,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -162,8 +158,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -443,7 +438,7 @@ msgid "Edit #{auto/config}# to read as follows:"
 msgstr "Editar #{auto/config}# de la manera següent:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:94 en/user_customization-binary.ssi:31
+#: en/examples.ssi:94
 #, no-wrap
 msgid " #!/bin/sh\n"
 msgstr " #!/bin/sh\n"
@@ -513,7 +508,7 @@ msgstr "Ara, construir la imatge:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:125 en/examples.ssi:236 en/user_basics.ssi:68
-#: en/user_basics.ssi:223 en/user_basics.ssi:267
+#: en/user_basics.ssi:225 en/user_basics.ssi:269
 #, no-wrap
 msgid " # lb build\n"
 msgstr " # lb build\n"
@@ -583,7 +578,7 @@ msgstr ""
 "totes les etapes per a regenerar els fitxers de la nostra nova configuració."
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:247
+#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:249
 #, no-wrap
 msgid " # lb clean\n"
 msgstr " # lb clean\n"
@@ -1013,14 +1008,25 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:322
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ mkdir live-gnome-ch\n"
+#| " $ cd live-gnome-ch\n"
+#| " $ lb config \\\n"
+#| "     -a i386 \\\n"
+#| "     -k 486 \\\n"
+#| "     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+#| "     --debian-installer live\n"
+#| " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
+#| " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
+#| " $ echo debian-installer-launcher >> config/package-lists/installer.list.chroot\n"
 msgid ""
 " $ mkdir live-gnome-ch\n"
 " $ cd live-gnome-ch\n"
 " $ lb config \\\n"
 "     -a i386 \\\n"
 "     -k 486 \\\n"
-"     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+"     --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
 "     --debian-installer live\n"
 " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
 " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
index 89ab545..079d0fa 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-24 21:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-24 21:27+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -19,9 +19,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -36,42 +36,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:314
-#: en/user_basics.ssi:330 en/user_basics.ssi:338 en/user_basics.ssi:358
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -82,8 +80,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -95,9 +92,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -111,43 +108,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:306 en/user_basics.ssi:318
-#: en/user_basics.ssi:334 en/user_basics.ssi:342 en/user_basics.ssi:369
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -158,8 +154,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -334,13 +329,21 @@ msgstr ""
 "_* Afegir la següent secció a la configuració del vostre openssh-client:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:52
-#, no-wrap
+#: en/project_contributing.ssi:53
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
+#| " Host live-systems.org\n"
+#| "     Hostname live-systems.org\n"
+#| "     User git\n"
+#| "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
+#| " EOF\n"
 msgid ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live-systems.org\n"
 "     Hostname live-systems.org\n"
 "     User git\n"
+"     IdentitiesOnly\n"
 "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""
@@ -352,12 +355,12 @@ msgstr ""
 " EOF\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:56
+#: en/project_contributing.ssi:57
 msgid "_* Check out a clone of live-manual through ssh:"
 msgstr "_* Fer una còpia del manual a través de ssh:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:61
+#: en/project_contributing.ssi:62
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ git clone git@live-systems.org:/live-manual.git\n"
@@ -367,13 +370,13 @@ msgstr ""
 " $ cd live-manual && git checkout debian-next\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:65
+#: en/project_contributing.ssi:66
 msgid "_* Make sure you have Git author and email set:"
 msgstr ""
 "_* Assegurar-se de tenir el autor i el correu electrònic configurats al Git:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:70
+#: en/project_contributing.ssi:71
 #, no-wrap
 msgid ""
 "  $ git config user.name \"John Doe\"\n"
@@ -383,13 +386,13 @@ msgstr ""
 "  $ git config user.email john@example.org\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:74
+#: en/project_contributing.ssi:75
 #, no-wrap
 msgid "*{Important:}* Remember that you should commit any changes on the *{debian-next}* branch.\n"
 msgstr "*{Important:}* Tenir en compte que s'han d'enviar els canvis a la branca *{debian-next}*.\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:76
+#: en/project_contributing.ssi:77
 msgid ""
 "_* Make your changes. In this example you would first write a new section "
 "dealing with applying patches and then prepare to commit adding the files "
@@ -400,18 +403,18 @@ msgstr ""
 "escriure el missatge de la següent manera:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:80
+#: en/project_contributing.ssi:81
 #, no-wrap
 msgid " $ git commit -a -m \"Adding a section on applying patches.\"\n"
 msgstr " $ git commit -a -m \"Adding a section on applying patches.\"\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:84
+#: en/project_contributing.ssi:85
 msgid "_* Push the commit to the server:"
 msgstr "_* Fer un push al servidor:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:88
+#: en/project_contributing.ssi:89
 #, no-wrap
 msgid " $ git push\n"
 msgstr " $ git push\n"
index 3391a1d..f874151 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-11 23:36+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -18,9 +18,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -35,42 +35,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -81,8 +79,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -94,9 +91,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -110,43 +107,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -157,8 +153,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -357,13 +352,22 @@ msgstr "2~ Personalitzar el contingut de l'instaŀlador de Debian"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:52
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For experimental or debugging purposes, you might want to include locally "
+#| "built #{d-i}# component udeb packages. Place these in #{config/packages."
+#| "binary/}# to include them in the image. Additional or replacement files "
+#| "and directories may be included in the installer initrd as well, in a "
+#| "similar fashion to {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-"
+#| "includes, by placing the material in #{config/includes.debian-installer/}"
+#| "#."
 msgid ""
 "For experimental or debugging purposes, you might want to include locally "
 "built #{d-i}# component udeb packages. Place these in #{config/packages."
 "binary/}# to include them in the image. Additional or replacement files and "
 "directories may be included in the installer initrd as well, in a similar "
 "fashion to {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-includes, by "
-"placing the material in #{config/includes.debian-installer/}#."
+"placing the material in #{config/includes.installer/}#."
 msgstr ""
 "Per motius experimentals o de depuració d'errors, és possible que es vulgui "
 "incloure paquets udeb creats localment per al #{d-i}#. Per a afegir-los a la "
index 1c14ac9..da18dba 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-06-23 17:10+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-06-23 17:17+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -18,9 +18,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -54,22 +54,21 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -80,8 +79,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -93,9 +91,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -109,9 +107,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -129,22 +127,22 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -155,8 +153,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -261,8 +258,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:28
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components username=live-user\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -317,8 +315,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:46
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -411,8 +410,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:77
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -429,10 +429,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:86
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ lb config --bootappend-live \\\n"
+#| "     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
+"     \"boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 msgstr ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
 "     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
@@ -461,10 +464,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:95
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ lb config --bootappend-live \\\n"
+#| "     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
+"     \"boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 msgstr ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
 "     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
index dfc2349..26c15bd 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-11 23:49+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -18,9 +18,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -35,42 +35,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -81,8 +79,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -94,9 +91,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -110,43 +107,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -157,8 +153,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -373,8 +368,9 @@ msgstr "És possible especificar diverses opcions, com ara:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_overview.ssi:59
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live components hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
 msgstr " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
 
 #. type: Plain text
index 6c8f0fa..08697ea 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-15 16:27+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 09:59+0300\n"
 "Last-Translator: Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -107,9 +107,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -585,8 +585,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to "
 "process the text files and produce a multiple format output. It is "
-"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/"
-"sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
+"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/"
+"html/sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index caff48f..13352dc 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 09:59+0300\n"
 "Last-Translator: Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -16,16 +16,16 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/live-manual.ssm:65 en/examples.ssi:2
+#: en/live-manual.ssm:66 en/examples.ssi:2
 msgid ":B~ Examples"
 msgstr ":B~ Beispiele"
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -40,42 +40,40 @@ msgstr ":B~ Beispiele"
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -86,8 +84,7 @@ msgstr ":B~ Beispiele"
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -99,9 +96,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -115,43 +112,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -162,8 +158,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -378,7 +373,7 @@ msgid "Edit #{auto/config}# to read as follows:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:94 en/user_customization-binary.ssi:31
+#: en/examples.ssi:94
 #, no-wrap
 msgid " #!/bin/sh\n"
 msgstr ""
@@ -435,7 +430,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:125 en/examples.ssi:236 en/user_basics.ssi:68
-#: en/user_basics.ssi:223 en/user_basics.ssi:267
+#: en/user_basics.ssi:225 en/user_basics.ssi:269
 #, no-wrap
 msgid " # lb build\n"
 msgstr ""
@@ -487,7 +482,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:247
+#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:249
 #, no-wrap
 msgid " # lb clean\n"
 msgstr ""
@@ -823,7 +818,7 @@ msgid ""
 " $ lb config \\\n"
 "     -a i386 \\\n"
 "     -k 486 \\\n"
-"     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+"     --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
 "     --debian-installer live\n"
 " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
 " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
index ed1d590..e94ab62 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-24 21:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 09:59+0300\n"
 "Last-Translator: Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -18,9 +18,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -35,42 +35,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:314
-#: en/user_basics.ssi:330 en/user_basics.ssi:338 en/user_basics.ssi:358
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -81,8 +79,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -94,9 +91,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -110,43 +107,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:306 en/user_basics.ssi:318
-#: en/user_basics.ssi:334 en/user_basics.ssi:342 en/user_basics.ssi:369
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -157,8 +153,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -293,24 +288,25 @@ msgid "_* Add the following section to your openssh-client config:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:52
+#: en/project_contributing.ssi:53
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live-systems.org\n"
 "     Hostname live-systems.org\n"
 "     User git\n"
+"     IdentitiesOnly\n"
 "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:56
+#: en/project_contributing.ssi:57
 msgid "_* Check out a clone of live-manual through ssh:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:61
+#: en/project_contributing.ssi:62
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ git clone git@live-systems.org:/live-manual.git\n"
@@ -318,12 +314,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:65
+#: en/project_contributing.ssi:66
 msgid "_* Make sure you have Git author and email set:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:70
+#: en/project_contributing.ssi:71
 #, no-wrap
 msgid ""
 "  $ git config user.name \"John Doe\"\n"
@@ -331,13 +327,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:74
+#: en/project_contributing.ssi:75
 #, no-wrap
 msgid "*{Important:}* Remember that you should commit any changes on the *{debian-next}* branch.\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:76
+#: en/project_contributing.ssi:77
 msgid ""
 "_* Make your changes. In this example you would first write a new section "
 "dealing with applying patches and then prepare to commit adding the files "
@@ -345,18 +341,18 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:80
+#: en/project_contributing.ssi:81
 #, no-wrap
 msgid " $ git commit -a -m \"Adding a section on applying patches.\"\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:84
+#: en/project_contributing.ssi:85
 msgid "_* Push the commit to the server:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:88
+#: en/project_contributing.ssi:89
 #, no-wrap
 msgid " $ git push\n"
 msgstr ""
index 69db234..8ac460e 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 09:59+0300\n"
 "Last-Translator: Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -18,9 +18,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -35,42 +35,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -81,8 +79,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -94,9 +91,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -110,43 +107,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -157,8 +153,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -321,5 +316,5 @@ msgid ""
 "binary/}# to include them in the image. Additional or replacement files and "
 "directories may be included in the installer initrd as well, in a similar "
 "fashion to {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-includes, by "
-"placing the material in #{config/includes.debian-installer/}#."
+"placing the material in #{config/includes.installer/}#."
 msgstr ""
index 3a0f213..b5d17eb 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-06-23 17:10+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 09:59+0300\n"
 "Last-Translator: Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -18,9 +18,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -54,22 +54,21 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -80,8 +79,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -93,9 +91,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -109,9 +107,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -129,22 +127,22 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -155,8 +153,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -238,7 +235,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:28
 #, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components username=live-user\"\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
@@ -282,7 +279,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:46
 #, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8\"\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
@@ -345,7 +342,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:77
 #, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
@@ -361,7 +358,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
+"     \"boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
@@ -382,7 +379,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
+"     \"boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 12303fa..cbdb6fb 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 09:59+0300\n"
 "Last-Translator: Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -18,9 +18,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -35,42 +35,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -81,8 +79,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -94,9 +91,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -110,43 +107,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -157,8 +153,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -328,7 +323,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_overview.ssi:59
 #, no-wrap
-msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live components hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index ecdb6a1..8843e96 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-15 16:27+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-08-15 16:37+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -107,9 +107,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -709,11 +709,17 @@ msgstr "_* /{Marcado}/"
 
 #. type: Plain text
 #: en/appendix_style-guide.ssi:122
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to "
+#| "process the text files and produce a multiple format output. It is "
+#| "recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/"
+#| "sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
 msgid ""
 "And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to "
 "process the text files and produce a multiple format output. It is "
-"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/"
-"sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
+"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/"
+"html/sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
 msgstr ""
 "Y por último, pero no menos importante, live-manual utiliza {SiSU}http://www."
 "sisudoc.org/ para procesar los ficheros de texto y producir múltiples "
index 93b647f..eff1c51 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-29 11:55+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -17,16 +17,16 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/live-manual.ssm:65 en/examples.ssi:2
+#: en/live-manual.ssm:66 en/examples.ssi:2
 msgid ":B~ Examples"
 msgstr ":B~ Ejemplos"
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -41,42 +41,40 @@ msgstr ":B~ Ejemplos"
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -87,8 +85,7 @@ msgstr ":B~ Ejemplos"
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -100,9 +97,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -116,43 +113,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -163,8 +159,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -445,7 +440,7 @@ msgid "Edit #{auto/config}# to read as follows:"
 msgstr "Editar #{auto/config}# del siguiente modo:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:94 en/user_customization-binary.ssi:31
+#: en/examples.ssi:94
 #, no-wrap
 msgid " #!/bin/sh\n"
 msgstr " #!/bin/sh\n"
@@ -515,7 +510,7 @@ msgstr "Ahora, crear la imagen:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:125 en/examples.ssi:236 en/user_basics.ssi:68
-#: en/user_basics.ssi:223 en/user_basics.ssi:267
+#: en/user_basics.ssi:225 en/user_basics.ssi:269
 #, no-wrap
 msgid " # lb build\n"
 msgstr " # lb build\n"
@@ -586,7 +581,7 @@ msgstr ""
 "nueva configuración."
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:247
+#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:249
 #, no-wrap
 msgid " # lb clean\n"
 msgstr " # lb clean\n"
@@ -1016,14 +1011,25 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:322
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ mkdir live-gnome-ch\n"
+#| " $ cd live-gnome-ch\n"
+#| " $ lb config \\\n"
+#| "     -a i386 \\\n"
+#| "     -k 486 \\\n"
+#| "     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+#| "     --debian-installer live\n"
+#| " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
+#| " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
+#| " $ echo debian-installer-launcher >> config/package-lists/installer.list.chroot\n"
 msgid ""
 " $ mkdir live-gnome-ch\n"
 " $ cd live-gnome-ch\n"
 " $ lb config \\\n"
 "     -a i386 \\\n"
 "     -k 486 \\\n"
-"     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+"     --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
 "     --debian-installer live\n"
 " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
 " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
index 2b22eb0..a814078 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-24 21:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-24 21:32+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -19,9 +19,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -36,42 +36,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:314
-#: en/user_basics.ssi:330 en/user_basics.ssi:338 en/user_basics.ssi:358
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -82,8 +80,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -95,9 +92,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -111,43 +108,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:306 en/user_basics.ssi:318
-#: en/user_basics.ssi:334 en/user_basics.ssi:342 en/user_basics.ssi:369
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -158,8 +154,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -336,13 +331,21 @@ msgstr ""
 "client:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:52
-#, no-wrap
+#: en/project_contributing.ssi:53
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
+#| " Host live-systems.org\n"
+#| "     Hostname live-systems.org\n"
+#| "     User git\n"
+#| "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
+#| " EOF\n"
 msgid ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live-systems.org\n"
 "     Hostname live-systems.org\n"
 "     User git\n"
+"     IdentitiesOnly\n"
 "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""
@@ -354,12 +357,12 @@ msgstr ""
 " EOF\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:56
+#: en/project_contributing.ssi:57
 msgid "_* Check out a clone of live-manual through ssh:"
 msgstr "_* Obtener un clon del manual mediante git utilizando ssh:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:61
+#: en/project_contributing.ssi:62
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ git clone git@live-systems.org:/live-manual.git\n"
@@ -369,12 +372,12 @@ msgstr ""
 " $ cd live-manual && git checkout debian-next\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:65
+#: en/project_contributing.ssi:66
 msgid "_* Make sure you have Git author and email set:"
 msgstr "_* Acordarse de configurar el autor y el email en Git:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:70
+#: en/project_contributing.ssi:71
 #, no-wrap
 msgid ""
 "  $ git config user.name \"John Doe\"\n"
@@ -384,13 +387,13 @@ msgstr ""
 "  $ git config user.email john@example.org\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:74
+#: en/project_contributing.ssi:75
 #, no-wrap
 msgid "*{Important:}* Remember that you should commit any changes on the *{debian-next}* branch.\n"
 msgstr "*{Importante:}* Recordar que hay que enviar los cambios a la rama *{debian-next}*.\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:76
+#: en/project_contributing.ssi:77
 msgid ""
 "_* Make your changes. In this example you would first write a new section "
 "dealing with applying patches and then prepare to commit adding the files "
@@ -401,18 +404,18 @@ msgstr ""
 "escribiría el mensaje de la siguiente manera:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:80
+#: en/project_contributing.ssi:81
 #, no-wrap
 msgid " $ git commit -a -m \"Adding a section on applying patches.\"\n"
 msgstr " $ git commit -a -m \"Adding a section on applying patches.\"\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:84
+#: en/project_contributing.ssi:85
 msgid "_* Push the commit to the server:"
 msgstr "_* Para finalizar se realizará la entrega al servidor:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:88
+#: en/project_contributing.ssi:89
 #, no-wrap
 msgid " $ git push\n"
 msgstr " $ git push\n"
index 835e5cc..8ff3c87 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-29 12:32+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -19,9 +19,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -36,42 +36,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -82,8 +80,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -95,9 +92,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -111,43 +108,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -158,8 +154,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -361,13 +356,22 @@ msgstr "2~ Personalizar el contenido del Instalador de Debian"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:52
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For experimental or debugging purposes, you might want to include locally "
+#| "built #{d-i}# component udeb packages. Place these in #{config/packages."
+#| "binary/}# to include them in the image. Additional or replacement files "
+#| "and directories may be included in the installer initrd as well, in a "
+#| "similar fashion to {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-"
+#| "includes, by placing the material in #{config/includes.debian-installer/}"
+#| "#."
 msgid ""
 "For experimental or debugging purposes, you might want to include locally "
 "built #{d-i}# component udeb packages. Place these in #{config/packages."
 "binary/}# to include them in the image. Additional or replacement files and "
 "directories may be included in the installer initrd as well, in a similar "
 "fashion to {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-includes, by "
-"placing the material in #{config/includes.debian-installer/}#."
+"placing the material in #{config/includes.installer/}#."
 msgstr ""
 "Es posible que, con propósitos experimentales o para depuración de errores, "
 "se desee incluir paquetes udeb creados localmente para el #{d-i}#. Estos "
index c40b908..6e4304a 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-06-23 17:10+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-06-23 17:16+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -19,9 +19,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -36,8 +36,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -55,22 +55,21 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -81,8 +80,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -94,9 +92,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -110,9 +108,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -130,22 +128,22 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -156,8 +154,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -263,8 +260,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:28
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components username=live-user\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -320,8 +318,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:46
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -412,8 +411,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:77
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -430,10 +430,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:86
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ lb config --bootappend-live \\\n"
+#| "     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
+"     \"boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 msgstr ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
 "     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
@@ -463,10 +466,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:95
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ lb config --bootappend-live \\\n"
+#| "     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
+"     \"boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 msgstr ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
 "     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
index 97b37bf..c92d760 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-29 12:47+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -19,9 +19,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -36,42 +36,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -82,8 +80,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -95,9 +92,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -111,43 +108,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -158,8 +154,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -377,8 +372,9 @@ msgstr "Es posible especificar muchas opciones, tales como:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_overview.ssi:59
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live components hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
 msgstr " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
 
 #. type: Plain text
index 4eaa4a1..f8dcb5c 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-15 16:27+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-12-22 19:06+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -34,8 +34,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -106,9 +106,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -584,8 +584,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to "
 "process the text files and produce a multiple format output. It is "
-"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/"
-"sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
+"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/"
+"html/sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index d45e74a..bb367cf 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-04-21 16:42+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -15,16 +15,16 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/live-manual.ssm:65 en/examples.ssi:2
+#: en/live-manual.ssm:66 en/examples.ssi:2
 msgid ":B~ Examples"
 msgstr ":B~ Exemples"
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -39,42 +39,40 @@ msgstr ":B~ Exemples"
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -85,8 +83,7 @@ msgstr ":B~ Exemples"
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -98,9 +95,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -114,43 +111,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -161,8 +157,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -446,7 +441,7 @@ msgid "Edit #{auto/config}# to read as follows:"
 msgstr "Éditez #{auto/config}# comme suit: "
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:94 en/user_customization-binary.ssi:31
+#: en/examples.ssi:94
 #, no-wrap
 msgid " #!/bin/sh\n"
 msgstr " #!/bin/sh\n"
@@ -516,7 +511,7 @@ msgstr "Maintenant, construisez l'image:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:125 en/examples.ssi:236 en/user_basics.ssi:68
-#: en/user_basics.ssi:223 en/user_basics.ssi:267
+#: en/user_basics.ssi:225 en/user_basics.ssi:269
 #, no-wrap
 msgid " # lb build\n"
 msgstr " # lb build\n"
@@ -587,7 +582,7 @@ msgstr ""
 "de notre nouvelle configuration."
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:247
+#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:249
 #, no-wrap
 msgid " # lb clean\n"
 msgstr " # lb clean\n"
@@ -1018,14 +1013,25 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:322
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ mkdir live-gnome-ch\n"
+#| " $ cd live-gnome-ch\n"
+#| " $ lb config \\\n"
+#| "     -a i386 \\\n"
+#| "     -k 486 \\\n"
+#| "     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+#| "     --debian-installer live\n"
+#| " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
+#| " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
+#| " $ echo debian-installer-launcher >> config/package-lists/installer.list.chroot\n"
 msgid ""
 " $ mkdir live-gnome-ch\n"
 " $ cd live-gnome-ch\n"
 " $ lb config \\\n"
 "     -a i386 \\\n"
 "     -k 486 \\\n"
-"     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+"     --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
 "     --debian-installer live\n"
 " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
 " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
index a0e0841..6349522 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-24 21:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-04-21 17:01+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -17,9 +17,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -34,42 +34,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:314
-#: en/user_basics.ssi:330 en/user_basics.ssi:338 en/user_basics.ssi:358
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -80,8 +78,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -93,9 +90,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -109,43 +106,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:306 en/user_basics.ssi:318
-#: en/user_basics.ssi:334 en/user_basics.ssi:342 en/user_basics.ssi:369
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -156,8 +152,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -331,13 +326,21 @@ msgid "_* Add the following section to your openssh-client config:"
 msgstr "_* Ajoutez la section suivante à votre configuration openssh-client:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:52
-#, no-wrap
+#: en/project_contributing.ssi:53
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
+#| " Host live-systems.org\n"
+#| "     Hostname live-systems.org\n"
+#| "     User git\n"
+#| "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
+#| " EOF\n"
 msgid ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live-systems.org\n"
 "     Hostname live-systems.org\n"
 "     User git\n"
+"     IdentitiesOnly\n"
 "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""
@@ -349,12 +352,12 @@ msgstr ""
 " EOF\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:56
+#: en/project_contributing.ssi:57
 msgid "_* Check out a clone of live-manual through ssh:"
 msgstr "_* Clonez live-manual avec ssh:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:61
+#: en/project_contributing.ssi:62
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ git clone git@live-systems.org:/live-manual.git\n"
@@ -364,13 +367,13 @@ msgstr ""
 " $ cd live-manual && git checkout debian-next\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:65
+#: en/project_contributing.ssi:66
 msgid "_* Make sure you have Git author and email set:"
 msgstr ""
 "_* Assurez-vous d'avoir renseignés les champs d'auteur et d'email dans Git:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:70
+#: en/project_contributing.ssi:71
 #, no-wrap
 msgid ""
 "  $ git config user.name \"John Doe\"\n"
@@ -380,13 +383,13 @@ msgstr ""
 "  $ git config user.email john@example.org\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:74
+#: en/project_contributing.ssi:75
 #, no-wrap
 msgid "*{Important:}* Remember that you should commit any changes on the *{debian-next}* branch.\n"
 msgstr "*{Important:}* Rappelez-vous que vous devez livrer les changements sur la branche *{debian-next}*.\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:76
+#: en/project_contributing.ssi:77
 msgid ""
 "_* Make your changes. In this example you would first write a new section "
 "dealing with applying patches and then prepare to commit adding the files "
@@ -397,18 +400,18 @@ msgstr ""
 "préparer l'ajout des fichiers et écrire le message de livraison comme ceci:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:80
+#: en/project_contributing.ssi:81
 #, no-wrap
 msgid " $ git commit -a -m \"Adding a section on applying patches.\"\n"
 msgstr " $ git commit -a -m \"Adding a section on applying patches.\"\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:84
+#: en/project_contributing.ssi:85
 msgid "_* Push the commit to the server:"
 msgstr "_* Envoyez votre commit au serveur:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:88
+#: en/project_contributing.ssi:89
 #, no-wrap
 msgid " $ git push\n"
 msgstr " $ git push\n"
index 83d067c..b55b77c 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-04-21 17:28+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -17,9 +17,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -34,42 +34,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -80,8 +78,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -93,9 +90,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -109,43 +106,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -156,8 +152,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -362,13 +357,22 @@ msgstr "2~ Personnalisation de contenu pour l'Installateur Debian"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:52
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For experimental or debugging purposes, you might want to include locally "
+#| "built #{d-i}# component udeb packages. Place these in #{config/packages."
+#| "binary/}# to include them in the image. Additional or replacement files "
+#| "and directories may be included in the installer initrd as well, in a "
+#| "similar fashion to {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-"
+#| "includes, by placing the material in #{config/includes.debian-installer/}"
+#| "#."
 msgid ""
 "For experimental or debugging purposes, you might want to include locally "
 "built #{d-i}# component udeb packages. Place these in #{config/packages."
 "binary/}# to include them in the image. Additional or replacement files and "
 "directories may be included in the installer initrd as well, in a similar "
 "fashion to {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-includes, by "
-"placing the material in #{config/includes.debian-installer/}#."
+"placing the material in #{config/includes.installer/}#."
 msgstr ""
 "À des fins expérimentales ou de débogage, vous pouvez inclure des paquets "
 "udeb #{d-i}# construits localement. Placez-les dans #{config/packages."
index 28763ce..d30fa03 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-06-23 17:10+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-06-23 17:17+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -17,9 +17,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -34,8 +34,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -53,22 +53,21 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -79,8 +78,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -92,9 +90,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -108,9 +106,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -128,22 +126,22 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -154,8 +152,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -259,8 +256,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:28
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components username=live-user\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -315,8 +313,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:46
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -407,8 +406,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:77
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
 
 # Notes:
@@ -431,10 +431,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:86
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ lb config --bootappend-live \\\n"
+#| "     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
+"     \"boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 msgstr ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
 "     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
@@ -463,10 +466,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:95
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ lb config --bootappend-live \\\n"
+#| "     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
+"     \"boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 msgstr ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
 "     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
index 4f672f2..d880e01 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-04-21 17:50+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -17,9 +17,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -34,42 +34,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -80,8 +78,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -93,9 +90,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -109,43 +106,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -156,8 +152,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -377,8 +372,9 @@ msgstr "Il est possible d'indiquer plusieurs options, telles que:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_overview.ssi:59
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live components hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
 msgstr " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
 
 #. type: Plain text
index 394d070..a8e9326 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-15 16:27+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-03 17:13+0200\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -34,8 +34,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -106,9 +106,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -584,8 +584,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to "
 "process the text files and produce a multiple format output. It is "
-"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/"
-"sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
+"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/"
+"html/sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index ca98070..46512bd 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-01-29 22:43+0100\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -16,16 +16,16 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/live-manual.ssm:65 en/examples.ssi:2
+#: en/live-manual.ssm:66 en/examples.ssi:2
 msgid ":B~ Examples"
 msgstr ":B~ Esempi"
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -40,42 +40,40 @@ msgstr ":B~ Esempi"
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -86,8 +84,7 @@ msgstr ":B~ Esempi"
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -99,9 +96,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -115,43 +112,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -162,8 +158,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -459,7 +454,7 @@ msgid "Edit #{auto/config}# to read as follows:"
 msgstr "Modificare #{auto/config}# come segue:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:94 en/user_customization-binary.ssi:31
+#: en/examples.ssi:94
 #, no-wrap
 msgid " #!/bin/sh\n"
 msgstr " #!/bin/sh\n"
@@ -528,7 +523,7 @@ msgstr "Costruire quindi l'immagine:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:125 en/examples.ssi:236 en/user_basics.ssi:68
-#: en/user_basics.ssi:223 en/user_basics.ssi:267
+#: en/user_basics.ssi:225 en/user_basics.ssi:269
 #, no-wrap
 msgid " # lb build\n"
 msgstr " # lb build\n"
@@ -597,7 +592,7 @@ msgstr ""
 "passaggi per rigenerare i file dalla nuova configurazione."
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:247
+#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:249
 #, no-wrap
 msgid " # lb clean\n"
 msgstr " # lb clean\n"
@@ -1031,14 +1026,25 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:322
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ mkdir live-gnome-ch\n"
+#| " $ cd live-gnome-ch\n"
+#| " $ lb config \\\n"
+#| "     -a i386 \\\n"
+#| "     -k 486 \\\n"
+#| "     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+#| "     --debian-installer live\n"
+#| " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
+#| " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
+#| " $ echo debian-installer-launcher >> config/package-lists/installer.list.chroot\n"
 msgid ""
 " $ mkdir live-gnome-ch\n"
 " $ cd live-gnome-ch\n"
 " $ lb config \\\n"
 "     -a i386 \\\n"
 "     -k 486 \\\n"
-"     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+"     --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
 "     --debian-installer live\n"
 " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
 " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
index c9ab738..3773f8e 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-24 21:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-01-28 19:45+0100\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -17,9 +17,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -34,42 +34,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:314
-#: en/user_basics.ssi:330 en/user_basics.ssi:338 en/user_basics.ssi:358
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -80,8 +78,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -93,9 +90,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -109,43 +106,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:306 en/user_basics.ssi:318
-#: en/user_basics.ssi:334 en/user_basics.ssi:342 en/user_basics.ssi:369
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -156,8 +152,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -343,13 +338,21 @@ msgstr ""
 "client:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:52
-#, no-wrap
+#: en/project_contributing.ssi:53
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
+#| " Host live-systems.org\n"
+#| "     Hostname live-systems.org\n"
+#| "     User git\n"
+#| "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
+#| " EOF\n"
 msgid ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live-systems.org\n"
 "     Hostname live-systems.org\n"
 "     User git\n"
+"     IdentitiesOnly\n"
 "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""
@@ -361,12 +364,12 @@ msgstr ""
 " EOF\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:56
+#: en/project_contributing.ssi:57
 msgid "_* Check out a clone of live-manual through ssh:"
 msgstr "_* Scaricare tramite ssh un clone del manuale:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:61
+#: en/project_contributing.ssi:62
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ git clone git@live-systems.org:/live-manual.git\n"
@@ -376,12 +379,12 @@ msgstr ""
 " $ cd live-manual && git checkout debian-next\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:65
+#: en/project_contributing.ssi:66
 msgid "_* Make sure you have Git author and email set:"
 msgstr "_* Assicurarsi di avere impostato autore e indirizzo email:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:70
+#: en/project_contributing.ssi:71
 #, no-wrap
 msgid ""
 "  $ git config user.name \"John Doe\"\n"
@@ -391,13 +394,13 @@ msgstr ""
 "  $ git config user.email john@example.org\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:74
+#: en/project_contributing.ssi:75
 #, no-wrap
 msgid "*{Important:}* Remember that you should commit any changes on the *{debian-next}* branch.\n"
 msgstr "*{Importante:}* Notare che tutte le modifiche vanno eseguite sul ramo *{debian-next}*.\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:76
+#: en/project_contributing.ssi:77
 msgid ""
 "_* Make your changes. In this example you would first write a new section "
 "dealing with applying patches and then prepare to commit adding the files "
@@ -408,18 +411,18 @@ msgstr ""
 "aggiungendo i file e scrivendo il messaggio in questo modo:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:80
+#: en/project_contributing.ssi:81
 #, no-wrap
 msgid " $ git commit -a -m \"Adding a section on applying patches.\"\n"
 msgstr " $ git commit -a -m \"Adding a section on applying patches.\"\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:84
+#: en/project_contributing.ssi:85
 msgid "_* Push the commit to the server:"
 msgstr "_* Inviare il commit al server:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:88
+#: en/project_contributing.ssi:89
 #, no-wrap
 msgid " $ git push\n"
 msgstr " $ git push\n"
index 1afdda2..806e034 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-01-29 22:01+0100\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -17,9 +17,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -34,42 +34,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -80,8 +78,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -93,9 +90,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -109,43 +106,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -156,8 +152,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -363,13 +358,22 @@ msgstr "2~ Personalizzare il contenuto dell'Installatore Debian"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:52
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For experimental or debugging purposes, you might want to include locally "
+#| "built #{d-i}# component udeb packages. Place these in #{config/packages."
+#| "binary/}# to include them in the image. Additional or replacement files "
+#| "and directories may be included in the installer initrd as well, in a "
+#| "similar fashion to {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-"
+#| "includes, by placing the material in #{config/includes.debian-installer/}"
+#| "#."
 msgid ""
 "For experimental or debugging purposes, you might want to include locally "
 "built #{d-i}# component udeb packages. Place these in #{config/packages."
 "binary/}# to include them in the image. Additional or replacement files and "
 "directories may be included in the installer initrd as well, in a similar "
 "fashion to {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-includes, by "
-"placing the material in #{config/includes.debian-installer/}#."
+"placing the material in #{config/includes.installer/}#."
 msgstr ""
 "Si può voler includere pacchetti udeb compilati localmente come componenti "
 "del #{d-i}# per scopi di sperimentazione o debug; per includerli "
index d2b2e0a..966af57 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-06-23 17:10+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-04-27 18:45+0200\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -17,9 +17,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -34,8 +34,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -53,22 +53,21 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -79,8 +78,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -92,9 +90,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -108,9 +106,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -128,22 +126,22 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -154,8 +152,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -257,8 +254,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:28
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components username=live-user\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -311,8 +309,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:46
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -402,8 +401,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:77
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
 msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
 
 #. type: Plain text
@@ -419,10 +419,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:86
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ lb config --bootappend-live \\\n"
+#| "     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
+"     \"boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 msgstr ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
 "     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
@@ -451,10 +454,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:95
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ lb config --bootappend-live \\\n"
+#| "     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
+"     \"boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 msgstr ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
 "     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
index 92cd0a2..811130c 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-01-22 07:17+0100\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -17,9 +17,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -34,42 +34,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -80,8 +78,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -93,9 +90,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -109,43 +106,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -156,8 +152,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -382,8 +377,9 @@ msgstr "È possibile specificare molte opzioni, come:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_overview.ssi:59
-#, no-wrap
-msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live components hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
 msgstr " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
 
 #. type: Plain text
index 4cff001..4264294 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-15 16:27+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-28 11:38-0400\n"
 "Last-Translator: Willer Gomes Junior <willer@ogomes.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -35,8 +35,8 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
@@ -107,9 +107,9 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
@@ -585,8 +585,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to "
 "process the text files and produce a multiple format output. It is "
-"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/"
-"sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
+"recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/"
+"html/sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 18ffef6..eb1b0ee 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-11 05:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-28 11:38-0400\n"
 "Last-Translator: Willer Gomes Junior <willer@ogomes.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -16,16 +16,16 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/live-manual.ssm:65 en/examples.ssi:2
+#: en/live-manual.ssm:66 en/examples.ssi:2
 msgid ":B~ Examples"
 msgstr ":B~ Exemplos"
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -40,42 +40,40 @@ msgstr ":B~ Exemplos"
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:311
-#: en/user_basics.ssi:327 en/user_basics.ssi:335 en/user_basics.ssi:355
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -86,8 +84,7 @@ msgstr ":B~ Exemplos"
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -99,9 +96,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -115,43 +112,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:303 en/user_basics.ssi:315
-#: en/user_basics.ssi:331 en/user_basics.ssi:339 en/user_basics.ssi:366
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -162,8 +158,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -378,7 +373,7 @@ msgid "Edit #{auto/config}# to read as follows:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:94 en/user_customization-binary.ssi:31
+#: en/examples.ssi:94
 #, no-wrap
 msgid " #!/bin/sh\n"
 msgstr ""
@@ -435,7 +430,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:125 en/examples.ssi:236 en/user_basics.ssi:68
-#: en/user_basics.ssi:223 en/user_basics.ssi:267
+#: en/user_basics.ssi:225 en/user_basics.ssi:269
 #, no-wrap
 msgid " # lb build\n"
 msgstr " # lb build\n"
@@ -487,7 +482,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:247
+#: en/examples.ssi:150 en/user_basics.ssi:249
 #, no-wrap
 msgid " # lb clean\n"
 msgstr ""
@@ -823,7 +818,7 @@ msgid ""
 " $ lb config \\\n"
 "     -a i386 \\\n"
 "     -k 486 \\\n"
-"     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+"     --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
 "     --debian-installer live\n"
 " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
 " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
index 4c8c324..f14745c 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-24 21:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-28 11:38-0400\n"
 "Last-Translator: Willer Gomes Junior <willer@ogomes.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -18,9 +18,9 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:94 en/about_manual.ssi:102 en/about_manual.ssi:110
 #: en/about_manual.ssi:118 en/about_manual.ssi:126
-#: en/appendix_style-guide.ssi:122 en/appendix_style-guide.ssi:132
-#: en/appendix_style-guide.ssi:142 en/appendix_style-guide.ssi:152
-#: en/appendix_style-guide.ssi:162 en/appendix_style-guide.ssi:175
+#: en/appendix_style-guide.ssi:124 en/appendix_style-guide.ssi:134
+#: en/appendix_style-guide.ssi:144 en/appendix_style-guide.ssi:154
+#: en/appendix_style-guide.ssi:164 en/appendix_style-guide.ssi:177
 #: en/examples.ssi:14 en/examples.ssi:30 en/examples.ssi:40 en/examples.ssi:54
 #: en/examples.ssi:66 en/examples.ssi:82 en/examples.ssi:92
 #: en/examples.ssi:105 en/examples.ssi:113 en/examples.ssi:123
@@ -35,42 +35,40 @@ msgstr ""
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
 #: en/project_coding-style.ssi:112 en/project_coding-style.ssi:123
 #: en/project_contributing.ssi:34 en/project_contributing.ssi:45
-#: en/project_contributing.ssi:58 en/project_contributing.ssi:67
-#: en/project_contributing.ssi:78 en/project_contributing.ssi:86
+#: en/project_contributing.ssi:59 en/project_contributing.ssi:68
+#: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
 #: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
-#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:107
-#: en/user_basics.ssi:115 en/user_basics.ssi:153 en/user_basics.ssi:161
-#: en/user_basics.ssi:173 en/user_basics.ssi:185 en/user_basics.ssi:193
-#: en/user_basics.ssi:205 en/user_basics.ssi:213 en/user_basics.ssi:221
-#: en/user_basics.ssi:233 en/user_basics.ssi:245 en/user_basics.ssi:255
-#: en/user_basics.ssi:265 en/user_basics.ssi:283 en/user_basics.ssi:314
-#: en/user_basics.ssi:330 en/user_basics.ssi:338 en/user_basics.ssi:358
-#: en/user_customization-binary.ssi:18 en/user_customization-binary.ssi:29
-#: en/user_customization-contents.ssi:24 en/user_customization-contents.ssi:33
-#: en/user_customization-contents.ssi:51
+#: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
+#: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
+#: en/user_basics.ssi:175 en/user_basics.ssi:187 en/user_basics.ssi:195
+#: en/user_basics.ssi:207 en/user_basics.ssi:215 en/user_basics.ssi:223
+#: en/user_basics.ssi:235 en/user_basics.ssi:247 en/user_basics.ssi:257
+#: en/user_basics.ssi:267 en/user_basics.ssi:285 en/user_basics.ssi:316
+#: en/user_basics.ssi:332 en/user_basics.ssi:340 en/user_basics.ssi:360
+#: en/user_customization-binary.ssi:16 en/user_customization-contents.ssi:24
+#: en/user_customization-contents.ssi:33 en/user_customization-contents.ssi:51
 #: en/user_customization-installer.ssi:32
 #: en/user_customization-installer.ssi:44
 #: en/user_customization-packages.ssi:14 en/user_customization-packages.ssi:22
 #: en/user_customization-packages.ssi:40 en/user_customization-packages.ssi:54
-#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:84
-#: en/user_customization-packages.ssi:104
+#: en/user_customization-packages.ssi:68 en/user_customization-packages.ssi:96
+#: en/user_customization-packages.ssi:107
 #: en/user_customization-packages.ssi:115
-#: en/user_customization-packages.ssi:123
-#: en/user_customization-packages.ssi:147
-#: en/user_customization-packages.ssi:160
-#: en/user_customization-packages.ssi:170
-#: en/user_customization-packages.ssi:180
-#: en/user_customization-packages.ssi:198
-#: en/user_customization-packages.ssi:214
-#: en/user_customization-packages.ssi:293
-#: en/user_customization-packages.ssi:305
-#: en/user_customization-packages.ssi:315
-#: en/user_customization-packages.ssi:329
-#: en/user_customization-packages.ssi:345
-#: en/user_customization-packages.ssi:362 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:139
+#: en/user_customization-packages.ssi:152
+#: en/user_customization-packages.ssi:162
+#: en/user_customization-packages.ssi:172
+#: en/user_customization-packages.ssi:190
+#: en/user_customization-packages.ssi:206
+#: en/user_customization-packages.ssi:285
+#: en/user_customization-packages.ssi:297
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:321
+#: en/user_customization-packages.ssi:337
+#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -81,8 +79,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_installation.ssi:56 en/user_installation.ssi:66
 #: en/user_installation.ssi:74 en/user_installation.ssi:82
 #: en/user_installation.ssi:106 en/user_installation.ssi:121
-#: en/user_installation.ssi:134 en/user_installation.ssi:145
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:22
+#: en/user_installation.ssi:134 en/user_managing_a_configuration.ssi:22
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:31
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:54
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:66
@@ -94,9 +91,9 @@ msgstr "code{"
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:98 en/about_manual.ssi:106 en/about_manual.ssi:114
 #: en/about_manual.ssi:122 en/about_manual.ssi:130
-#: en/appendix_style-guide.ssi:126 en/appendix_style-guide.ssi:136
-#: en/appendix_style-guide.ssi:146 en/appendix_style-guide.ssi:156
-#: en/appendix_style-guide.ssi:171 en/appendix_style-guide.ssi:180
+#: en/appendix_style-guide.ssi:128 en/appendix_style-guide.ssi:138
+#: en/appendix_style-guide.ssi:148 en/appendix_style-guide.ssi:158
+#: en/appendix_style-guide.ssi:173 en/appendix_style-guide.ssi:182
 #: en/examples.ssi:20 en/examples.ssi:34 en/examples.ssi:44 en/examples.ssi:60
 #: en/examples.ssi:70 en/examples.ssi:88 en/examples.ssi:101
 #: en/examples.ssi:109 en/examples.ssi:117 en/examples.ssi:127
@@ -110,43 +107,42 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
 #: en/project_coding-style.ssi:119 en/project_coding-style.ssi:130
-#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:54
-#: en/project_contributing.ssi:63 en/project_contributing.ssi:72
-#: en/project_contributing.ssi:82 en/project_contributing.ssi:89
+#: en/project_contributing.ssi:41 en/project_contributing.ssi:55
+#: en/project_contributing.ssi:64 en/project_contributing.ssi:73
+#: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
 #: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
-#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:101 en/user_basics.ssi:111
-#: en/user_basics.ssi:119 en/user_basics.ssi:157 en/user_basics.ssi:165
-#: en/user_basics.ssi:179 en/user_basics.ssi:189 en/user_basics.ssi:197
-#: en/user_basics.ssi:209 en/user_basics.ssi:217 en/user_basics.ssi:225
-#: en/user_basics.ssi:237 en/user_basics.ssi:249 en/user_basics.ssi:259
-#: en/user_basics.ssi:269 en/user_basics.ssi:306 en/user_basics.ssi:318
-#: en/user_basics.ssi:334 en/user_basics.ssi:342 en/user_basics.ssi:369
-#: en/user_customization-binary.ssi:25 en/user_customization-binary.ssi:35
-#: en/user_customization-contents.ssi:29 en/user_customization-contents.ssi:43
-#: en/user_customization-contents.ssi:55
+#: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
+#: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
+#: en/user_basics.ssi:181 en/user_basics.ssi:191 en/user_basics.ssi:199
+#: en/user_basics.ssi:211 en/user_basics.ssi:219 en/user_basics.ssi:227
+#: en/user_basics.ssi:239 en/user_basics.ssi:251 en/user_basics.ssi:261
+#: en/user_basics.ssi:271 en/user_basics.ssi:308 en/user_basics.ssi:320
+#: en/user_basics.ssi:336 en/user_basics.ssi:344 en/user_basics.ssi:371
+#: en/user_customization-binary.ssi:23 en/user_customization-contents.ssi:29
+#: en/user_customization-contents.ssi:43 en/user_customization-contents.ssi:55
 #: en/user_customization-installer.ssi:38
 #: en/user_customization-installer.ssi:49
 #: en/user_customization-packages.ssi:18 en/user_customization-packages.ssi:26
 #: en/user_customization-packages.ssi:46 en/user_customization-packages.ssi:60
-#: en/user_customization-packages.ssi:72 en/user_customization-packages.ssi:88
-#: en/user_customization-packages.ssi:109
+#: en/user_customization-packages.ssi:72
+#: en/user_customization-packages.ssi:101
+#: en/user_customization-packages.ssi:111
 #: en/user_customization-packages.ssi:119
-#: en/user_customization-packages.ssi:127
-#: en/user_customization-packages.ssi:152
-#: en/user_customization-packages.ssi:166
-#: en/user_customization-packages.ssi:176
-#: en/user_customization-packages.ssi:186
-#: en/user_customization-packages.ssi:204
-#: en/user_customization-packages.ssi:219
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:309
-#: en/user_customization-packages.ssi:319
-#: en/user_customization-packages.ssi:333
-#: en/user_customization-packages.ssi:358
-#: en/user_customization-packages.ssi:367 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:144
+#: en/user_customization-packages.ssi:158
+#: en/user_customization-packages.ssi:168
+#: en/user_customization-packages.ssi:178
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:211
+#: en/user_customization-packages.ssi:289
+#: en/user_customization-packages.ssi:301
+#: en/user_customization-packages.ssi:311
+#: en/user_customization-packages.ssi:325
+#: en/user_customization-packages.ssi:350
+#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -157,8 +153,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_installation.ssi:62 en/user_installation.ssi:70
 #: en/user_installation.ssi:78 en/user_installation.ssi:86
 #: en/user_installation.ssi:111 en/user_installation.ssi:128
-#: en/user_installation.ssi:139 en/user_installation.ssi:148
-#: en/user_managing_a_configuration.ssi:27
+#: en/user_installation.ssi:139 en/user_managing_a_configuration.ssi:27
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:42
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:60
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:71
@@ -329,13 +324,21 @@ msgid "_* Add the following section to your openssh-client config:"
 msgstr "_* Adicione a seguinte sessão na configuração do seu openssh-client:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:52
-#, no-wrap
+#: en/project_contributing.ssi:53
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
+#| " Host live-systems.org\n"
+#| "     Hostname live-systems.org\n"
+#| "     User git\n"
+#| "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
+#| " EOF\n"
 msgid ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live-systems.org\n"
 "     Hostname live-systems.org\n"
 "     User git\n"
+"     IdentitiesOnly\n"
 "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""
@@ -347,14 +350,14 @@ msgstr ""
 " EOF\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:56
+#: en/project_contributing.ssi:57
 #, fuzzy
 #| msgid "_* Check out a clone of the manual through ssh:"
 msgid "_* Check out a clone of live-manual through ssh:"
 msgstr "_* Fazer o checkout de um clone do manual por ssh:"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:61
+#: en/project_contributing.ssi:62
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ git clone git@live-systems.org:/live-manual.git\n"
@@ -364,12 +367,12 @@ msgstr ""
 " $ cd live-manual && git checkout debian-next\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:65
+#: en/project_contributing.ssi:66
 msgid "_* Make sure you have Git author and email set:"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:70
+#: en/project_contributing.ssi:71
 #, no-wrap
 msgid ""
 "  $ git config user.name \"John Doe\"\n"
@@ -377,13 +380,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:74
+#: en/project_contributing.ssi:75
 #, no-wrap
 msgid "*{Important:}* Remember that you should commit any changes on the *{debian-next}* branch.\n"
 msgstr "*{Importante:}* Observe que você acessa quaisquer alterações no ramo *{debian-next}*.\n"
 
 #. type: Plain text
-#: en/project_contributing.ssi:76
+#: en/project_contributing.ssi:77
 msgid ""
 "_* Make your changes. In this example you would first write a new section "
 "dealing with applying patches and then prepare to commit adding the files &quo