Updating Catalan translation of several files.
authorchals <chals@altorricon.com>
Sun, 15 Sep 2013 13:25:39 +0000 (15:25 +0200)
committerchals <chals@altorricon.com>
Sun, 15 Sep 2013 13:25:39 +0000 (15:25 +0200)
manual/ca/appendix_style-guide.ssi
manual/ca/live-manual.ssm
manual/ca/user_customization-installer.ssi
manual/po/ca/appendix_style-guide.ssi.po
manual/po/ca/examples.ssi.po
manual/po/ca/live-manual.ssm.po
manual/po/ca/project_contributing.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-installer.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/ca/user_overview.ssi.po

index 17548cc..965e072 100644 (file)
@@ -209,11 +209,11 @@ punts.
 
 _* /{Marcat}/
 
-And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to
-process the text files and produce a multiple format output. It is
-recommended to take a look at {SiSU's
-manual}http://www.sisudoc.org/sisu/en/html/sisu_manual/markup.html to get
-familiar with its markup, or else type:
+I per últim però no menys important, live-manual utilitza
+{SiSU}http://www.sisudoc.org/ per processar els fitxers de text i produir
+múltiples formats. Es recomana fer una ullada al {manual de
+SiSU}http://www.sisudoc.org/sisu/en/html/sisu_manual/markup.html per a
+familiaritzar-se amb el seu marcat, o bé escriure:
 
 code{
 
index 8e404e9..c640e66 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.<br><br>Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.<br><br>Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 2013-09-15
+ :published: 15.09.2013
 
 @publisher: Projecte Live Systems <debian-live@lists.debian.org>
 
index 3d0f0c8..25659ef 100644 (file)
@@ -78,10 +78,10 @@ code{
 
 2~ Personalitzar el contingut de l'instaŀlador de Debian
 
-For experimental or debugging purposes, you might want to include locally
-built #{d-i}# component udeb packages. Place these in
-#{config/packages.binary/}# to include them in the image. Additional or
-replacement files and directories may be included in the installer initrd as
-well, in a similar fashion to {Live/chroot local
-includes}#live-chroot-local-includes, by placing the material in
+Per motius experimentals o de depuració d'errors, és possible que es vulgui
+incloure paquets udeb creats localment per al #{d-i}#. Per a afegir-los a la
+imatge posar-los a #{config/packages.binary/}#. Es poden incloure fitxers
+addicionals o de substitució i alguns directoris a l'initrd de l'instaŀlador
+d'una manera similar a {Live/chroot local
+includes}#live-chroot-local-includes, posant el material a
 #{config/includes.installer/}#.
index eb2ea3b..036c24d 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-08-15 16:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:22+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -707,12 +707,6 @@ msgstr "_* /{Marcat}/"
 
 #. type: Plain text
 #: en/appendix_style-guide.ssi:122
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to "
-#| "process the text files and produce a multiple format output. It is "
-#| "recommended to take a look at {SiSU's manual}http://www.sisudoc.org/sisu/"
-#| "sisu_manual/markup.html to get familiar with its markup, or else type:"
 msgid ""
 "And last but not least, live-manual uses {SiSU}http://www.sisudoc.org/ to "
 "process the text files and produce a multiple format output. It is "
@@ -721,8 +715,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "I per últim però no menys important, live-manual utilitza {SiSU}http://www."
 "sisudoc.org/ per processar els fitxers de text i produir múltiples formats. "
-"Es recomana fer una ullada al {manual de SiSU}http://www.sisudoc.org/sisu/"
-"sisu_manual/markup.html per a familiaritzar-se amb el seu marcat, o bé "
+"Es recomana fer una ullada al {manual de SiSU}http://www.sisudoc.org/sisu/en/"
+"html/sisu_manual/markup.html per a familiaritzar-se amb el seu marcat, o bé "
 "escriure:"
 
 #. type: Plain text
index 46ba0d8..151900f 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-11 22:47+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:22+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -1008,18 +1008,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:322
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid ""
-#| " $ mkdir live-gnome-ch\n"
-#| " $ cd live-gnome-ch\n"
-#| " $ lb config \\\n"
-#| "     -a i386 \\\n"
-#| "     -k 486 \\\n"
-#| "     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
-#| "     --debian-installer live\n"
-#| " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
-#| " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
-#| " $ echo debian-installer-launcher >> config/package-lists/installer.list.chroot\n"
+#, no-wrap
 msgid ""
 " $ mkdir live-gnome-ch\n"
 " $ cd live-gnome-ch\n"
@@ -1037,7 +1026,7 @@ msgstr ""
 " $ lb config \\\n"
 "     -a i386 \\\n"
 "     -k 486 \\\n"
-"     --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
+"     --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\" \\\n"
 "     --debian-installer live\n"
 " $ echo '! Packages Priority standard' > config/package-lists/standard.list.chroot\n"
 " $ echo task-gnome-desktop task-german task-german-desktop >> config/package-lists/desktop.list.chroot\n"
index 810b05f..cd10124 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-08-15 16:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:22+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -44,10 +44,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:13
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid ""
-#| "@date:\n"
-#| " :published: 2013-08-15\n"
+#, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
 " :published: 2013-09-15\n"
index 079d0fa..cb7186b 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-24 21:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:22+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -330,14 +330,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_contributing.ssi:53
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid ""
-#| " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
-#| " Host live-systems.org\n"
-#| "     Hostname live-systems.org\n"
-#| "     User git\n"
-#| "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
-#| " EOF\n"
+#, no-wrap
 msgid ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live-systems.org\n"
@@ -351,6 +344,7 @@ msgstr ""
 " Host live-systems.org\n"
 "     Hostname live-systems.org\n"
 "     User git\n"
+"     IdentitiesOnly\n"
 "     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org\n"
 " EOF\n"
 
index f874151..18afefe 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-11 23:36+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:23+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -352,15 +352,6 @@ msgstr "2~ Personalitzar el contingut de l'instaŀlador de Debian"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:52
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For experimental or debugging purposes, you might want to include locally "
-#| "built #{d-i}# component udeb packages. Place these in #{config/packages."
-#| "binary/}# to include them in the image. Additional or replacement files "
-#| "and directories may be included in the installer initrd as well, in a "
-#| "similar fashion to {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-"
-#| "includes, by placing the material in #{config/includes.debian-installer/}"
-#| "#."
 msgid ""
 "For experimental or debugging purposes, you might want to include locally "
 "built #{d-i}# component udeb packages. Place these in #{config/packages."
@@ -374,4 +365,4 @@ msgstr ""
 "imatge posar-los a #{config/packages.binary/}#. Es poden incloure fitxers "
 "addicionals o de substitució i alguns directoris a l'initrd de l'instaŀlador "
 "d'una manera similar a {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-"
-"includes, posant el material a #{config/includes.debian-installer/}#."
+"includes, posant el material a #{config/includes.installer/}#."
index da18dba..6e5e6d3 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-23 17:17+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:23+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -258,10 +258,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:28
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+#, no-wrap
 msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components username=live-user\"\n"
-msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config username=live-user\"\n"
+msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components username=live-user\"\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:32
@@ -315,10 +314,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:46
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+#, no-wrap
 msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8\"\n"
-msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8\"\n"
+msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8\"\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:50
@@ -410,10 +408,9 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:77
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+#, no-wrap
 msgid " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
-msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live config locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
+msgstr " $ lb config --bootappend-live \"boot=live components locales=de_CH.UTF-8 keyboard-layouts=ch\"\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:81
@@ -429,16 +426,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:86
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid ""
-#| " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-#| "     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
+#, no-wrap
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
 "     \"boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 msgstr ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
+"     \"boot=live components locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr keyboard-variants=bepo keyboard-model=tm2030usb\"\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:90
@@ -464,16 +458,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:95
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid ""
-#| " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-#| "     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
+#, no-wrap
 msgid ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
 "     \"boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 msgstr ""
 " $ lb config --bootappend-live \\\n"
-"     \"boot=live config keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
+"     \"boot=live components keyboard-layouts=us,us keyboard-variants=,dvorak\"\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:99
index 26c15bd..54f4edd 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-15 15:14+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-11 23:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:24+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -368,10 +368,9 @@ msgstr "És possible especificar diverses opcions, com ara:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_overview.ssi:59
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+#, no-wrap
 msgid " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live components hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
-msgstr " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live config hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
+msgstr " $ lb config --binary-images netboot --bootappend-live \"boot=live components hostname=live-host username=live-user\" ...\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_overview.ssi:63