Updating Catalan translation in respect to bootloader configuration.
authorchals <chals@altorricon.com>
Sat, 9 Feb 2013 14:10:46 +0000 (15:10 +0100)
committerchals <chals@altorricon.com>
Sat, 9 Feb 2013 14:10:46 +0000 (15:10 +0100)
manual/ca/user_customization-binary.ssi
manual/po/ca/live-manual.ssm.po
manual/po/ca/user_customization-binary.ssi.po

index 140fad3..c3d35ed 100644 (file)
@@ -4,15 +4,16 @@
 
 2~ Carregador d'arrencada
 
-live-build uses /{syslinux}/ and some of its derivatives (depending on the
-image type) as bootloaders by default. They can be easily customized in two
-ways.
+live-build utilitza /{syslinux}/ i alguns dels seus derivats (depenent del
+tipus d'imatge) com carregadors d'arrencada per defecte. Es poden
+personalitzar fàcilment de dues maneres.
 
-In order to use a full theme, copy #{/usr/share/live/build/bootloaders}#
-into #{config/bootloaders}# and edit files in there. If you do not want to
-bother modifying all supported bootloader configurations, only providing a
-local customized copy of one of the bootloaders, e.g. *{isolinux}* in
-#{config/bootloaders/isolinux}# is enough too, depending on your use case.
+Per utilitzar un tema complet, copiar #{/usr/share/live/build/bootloaders}#
+a #{config/bootloaders}# i editar els fitxers allí. Si no es vol modificar
+totes les configuracions del gestor d'arrencada disponibles, només cal
+utilitzar una còpia local personalitzada d'un dels gestors d'arrencada, per
+exemple, copiar la configuració d'*{isolinux}* a
+#{config/bootloaders/isolinux}# ja és suficient, depenent del cas d'ús.
 
 També hi ha la possibilitat de fer petits canvis. Per exemple, els derivats
 de syslinux estan configurats per defecte amb un temps d'espera de 0 (zero)
@@ -35,9 +36,10 @@ code{
 
 }code
 
-An alternative way of achieving the same goal could be writing a hook and
-adding it to #{config/hooks/}#. Remember to add the #{.binary}# suffix to
-run in the binary stage. A proposed example:
+Una forma alternativa d'aconseguir el mateix objectiu podria ser escriure un
+script ganxo i afegir-lo a #{config/hooks/}#. Recordar afegir el sufix
+#{.binary}# per tal que s'executi durant l'etapa binary. Un exemple
+proposat:
 
 code{
 
index e26c8af..d298a16 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b2-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-09 00:36+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-05 15:53+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-09 14:46+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -44,16 +44,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:13
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid ""
-#| "@date:\n"
-#| " :published: 2013-02-06\n"
+#, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
 " :published: 2013-02-09\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 09.02.2013\n"
+" :published: 2013-02-09\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 410aca9..9d02fcf 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b2-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-09 06:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-05 16:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-09 15:03+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -190,13 +190,6 @@ msgstr "2~ Carregador d'arrencada"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-binary.ssi:8
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "live-build uses /{syslinux}/ and some of its derivatives (depending on "
-#| "the image type) as bootloaders by default. They can be easily customized "
-#| "in a number of ways that range from providing a full theme to only "
-#| "modifying some files that allow you to, for example, change the boot "
-#| "timeout or simply add a personalized splash image."
 msgid ""
 "live-build uses /{syslinux}/ and some of its derivatives (depending on the "
 "image type) as bootloaders by default. They can be easily customized in two "
@@ -204,10 +197,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "live-build utilitza /{syslinux}/ i alguns dels seus derivats (depenent del "
 "tipus d'imatge) com carregadors d'arrencada per defecte. Es poden "
-"personalitzar fàcilment en un nombre de maneres que van des de proporcionar "
-"un tema complet a només modificar alguns fitxers que permeten, per exemple,  "
-"canviar el temps d'espera d'arrencada o simplement afegir una imatge de fons "
-"personalitzada."
+"personalitzar fàcilment de dues maneres."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-binary.ssi:10
@@ -218,6 +208,12 @@ msgid ""
 "local customized copy of one of the bootloaders, e.g. *{isolinux}* in #"
 "{config/bootloaders/isolinux}# is enough too, depending on your use case."
 msgstr ""
+"Per utilitzar un tema complet, copiar #{/usr/share/live/build/bootloaders}# "
+"a #{config/bootloaders}# i editar els fitxers allí. Si no es vol modificar "
+"totes les configuracions del gestor d'arrencada disponibles, només cal "
+"utilitzar una còpia local personalitzada d'un dels gestors d'arrencada, per "
+"exemple, copiar la configuració d'*{isolinux}* a #{config/bootloaders/"
+"isolinux}# ja és suficient, depenent del cas d'ús."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-binary.ssi:12
@@ -268,11 +264,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-binary.ssi:27
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "An alternative way of achieving the same goal could be writing a hook and "
-#| "adding it to #{config/hooks/}# Remember to add the #{.binary}# suffix to "
-#| "run in the binary stage. A proposed example:"
 msgid ""
 "An alternative way of achieving the same goal could be writing a hook and "
 "adding it to #{config/hooks/}#. Remember to add the #{.binary}# suffix to "