Using ~/.ssh/keys rather than ~/.ssh/identity.d in ssh examples to not imply that...
authorDaniel Baumann <daniel@debian.org>
Thu, 21 Feb 2013 22:42:24 +0000 (23:42 +0100)
committerDaniel Baumann <daniel@debian.org>
Thu, 21 Feb 2013 22:42:24 +0000 (23:42 +0100)
20 files changed:
manual/ca/live-manual.ssm
manual/ca/project_contributing.ssi
manual/en/live-manual.ssm
manual/en/project_contributing.ssi
manual/es/live-manual.ssm
manual/es/project_contributing.ssi
manual/fr/live-manual.ssm
manual/fr/project_contributing.ssi
manual/it/live-manual.ssm
manual/it/project_contributing.ssi
manual/po/ca/live-manual.ssm.po
manual/po/ca/project_contributing.ssi.po
manual/po/es/live-manual.ssm.po
manual/po/es/project_contributing.ssi.po
manual/po/fr/live-manual.ssm.po
manual/po/fr/project_contributing.ssi.po
manual/po/it/live-manual.ssm.po
manual/po/it/project_contributing.ssi.po
manual/pot/live-manual.ssm.pot
manual/pot/project_contributing.ssi.pot

index b8d22a8..0f08389 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.<br><br>Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.<br><br>Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 17.02.2013
+ :published: 2013-02-21
 
 @publisher: Projecte Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 92e2299..c39eaa8 100644 (file)
@@ -60,10 +60,10 @@ _* Obtenir la clau pública:
 
 code{
 
- $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d
- $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net
- $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub
- $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*
+ $ mkdir -p ~/.ssh/keys
+ $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net
+ $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub
+ $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*
 
 }code
 
@@ -75,7 +75,7 @@ code{
  Host live.debian.net
      Hostname live.debian.net
      User git
-     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net
+     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net
  EOF
 
 }code
index 4e8f3f1..cbe30b7 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.<br><br>This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.<br><br>You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>The complete text of the GNU General Public License can be found in /usr/share/common-licenses/GPL-3 file.
 
 @date:
- :published: 2013-02-17
+ :published: 2013-02-21
 
 @publisher: Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>
 
index b1e3784..f4757d8 100644 (file)
@@ -32,10 +32,10 @@ _* Fetch the public commit key:
 
 code{
 
- $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d
- $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net
- $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub
- $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*
+ $ mkdir -p ~/.ssh/keys
+ $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net
+ $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub
+ $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*
 
 }code
 
@@ -47,7 +47,7 @@ code{
  Host live.debian.net
      Hostname live.debian.net
      User git
-     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net
+     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net
  EOF
 
 }code
index 5597e61..09dc244 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Este programa es software libre: puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GNU General Public License publicada por la Free Software Foundation, bien de la versión 3 de la Licencia, o (a su elección) cualquier versión posterior. <br><br> Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la GNU General Public License para más detalles. <br><br> Debería haber recibido una copia de la General Public License GNU junto con este programa. Si no, vea http://www.gnu.org/licenses/. <br><br> El texto completo de la GNU Licencia Pública General se pueden encontrar en /usr/share/common-licenses/GPL-3
 
 @date:
- :published: 17.02.2013
+ :published: 2013-02-21
 
 @publisher: Proyecto Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index eda23b2..7033ffe 100644 (file)
@@ -59,10 +59,10 @@ _* Obtener la clave pública de entrega:
 
 code{
 
- $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d
- $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net
- $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub
- $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*
+ $ mkdir -p ~/.ssh/keys
+ $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net
+ $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub
+ $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*
 
 }code
 
@@ -75,7 +75,7 @@ code{
  Host live.debian.net
      Hostname live.debian.net
      User git
-     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net
+     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net
  EOF
 
 }code
index d8fddb1..4da6acc 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Ce programme est un logiciel libre; vous pouvez le redistribuer ou le modifier suivant les termes de la Licence Générale Publique GNU telle que publiée par la Free Software Foundation: soit la version 3 de cette licence, soit (à votre gré) toute version ultérieure.<br><br>Ce programme est distribué dans l’espoir qu’il vous sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE: sans même la garantie implicite de COMMERCIALISABILITÉ ni d’ADÉQUATION À UN OBJECTIF PARTICULIER. Consultez la Licence Générale Publique GNU pour plus de détails.<br><br>Vous devriez avoir reçu une copie de la Licence Générale Publique GNU avec ce programme ; si ce n’est pas le cas, consultez http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>Le texte complet de la Licence Générale Publique GNU peut être trouvé dans le fichier / usr/share/common-licenses/GPL-3
 
 @date:
- :published: 17.02.2013
+ :published: 2013-02-21
 
 @publisher:  Projet Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 81e886e..9f8ea7c 100644 (file)
@@ -59,10 +59,10 @@ _* Téléchargez la clé publique:
 
 code{
 
- $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d
- $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net
- $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub
- $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*
+ $ mkdir -p ~/.ssh/keys
+ $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net
+ $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub
+ $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*
 
 }code
 
@@ -74,7 +74,7 @@ code{
  Host live.debian.net
      Hostname live.debian.net
      User git
-     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net
+     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net
  EOF
 
 }code
index 98ccbeb..80ee8b7 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Questo programma è software libero: è possibile ridistribuirlo e modificarlo secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free Software Foundation, sia la versione 3 della licenza o (a scelta) una versione successiva.<br><br>Questo programma è distribuito nella speranza che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, nemmeno la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Vedere la GNU General Public License per ulteriori dettagli.<br><br>Si dovrebbe aver ricevuto una copia della GNU General Public License con questo programma. In caso contrario, vedere http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>Il testo completo della GNU General Public License può essere trovato nel file /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 2013-02-17
+ :published: 2013-02-21
 
 @publisher: Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>
 
index 49c334b..c3cf471 100644 (file)
@@ -57,10 +57,10 @@ _* Prelevare la chiave pubblica:
 
 code{
 
- $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d
- $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net
- $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub
- $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*
+ $ mkdir -p ~/.ssh/keys
+ $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net
+ $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub
+ $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*
 
 }code
 
@@ -73,7 +73,7 @@ code{
  Host live.debian.net
      Hostname live.debian.net
      User git
-     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net
+     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net
  EOF
 
 }code
index 3aa21ea..31b46d1 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0.0-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-17 18:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-21 23:42+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-02-09 14:46+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -44,13 +44,16 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:13
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| "@date:\n"
+#| " :published: 2013-02-17\n"
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2013-02-17\n"
+" :published: 2013-02-21\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 17.02.2013\n"
+" :published: 21.02.2013\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 196cbcb..ffa3a86 100644 (file)
@@ -315,15 +315,15 @@ msgstr "_* Obtenir la clau pública:"
 #: en/project_contributing.ssi:39
 #, no-wrap
 msgid ""
-" $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub\n"
-" $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*\n"
+" $ mkdir -p ~/.ssh/keys\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub\n"
+" $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*\n"
 msgstr ""
-" $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub\n"
-" $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*\n"
+" $ mkdir -p ~/.ssh/keys\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub\n"
+" $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_contributing.ssi:43
@@ -339,14 +339,14 @@ msgid ""
 " Host live.debian.net\n"
 "     Hostname live.debian.net\n"
 "     User git\n"
-"     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
+"     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live.debian.net\n"
 "     Hostname live.debian.net\n"
 "     User git\n"
-"     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
+"     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
 " EOF\n"
 
 #. type: Plain text
index 5adfde8..2bb1b35 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0.0-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-17 18:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-21 23:42+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-02-09 15:12+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -44,13 +44,16 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:13
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| "@date:\n"
+#| " :published: 2013-02-17\n"
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2013-02-17\n"
+" :published: 2013-02-21\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 17.02.2013\n"
+" :published: 21.02.2013\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index d573301..424b24b 100644 (file)
@@ -316,15 +316,15 @@ msgstr "_* Obtener la clave pública de entrega:"
 #: en/project_contributing.ssi:39
 #, no-wrap
 msgid ""
-" $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub\n"
-" $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*\n"
+" $ mkdir -p ~/.ssh/keys\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub\n"
+" $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*\n"
 msgstr ""
-" $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub\n"
-" $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*\n"
+" $ mkdir -p ~/.ssh/keys\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub\n"
+" $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_contributing.ssi:43
@@ -341,14 +341,14 @@ msgid ""
 " Host live.debian.net\n"
 "     Hostname live.debian.net\n"
 "     User git\n"
-"     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
+"     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live.debian.net\n"
 "     Hostname live.debian.net\n"
 "     User git\n"
-"     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
+"     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
 " EOF\n"
 
 #. type: Plain text
index 4ac7980..e8577ea 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0.0-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-17 18:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-21 23:42+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-02-09 15:34+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -44,13 +44,16 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:13
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| "@date:\n"
+#| " :published: 2013-02-17\n"
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2013-02-17\n"
+" :published: 2013-02-21\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 17.02.2013\n"
+" :published: 21.02.2013\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index a955fe8..dad027e 100644 (file)
@@ -315,15 +315,15 @@ msgstr "_* Téléchargez la clé publique:"
 #: en/project_contributing.ssi:39
 #, no-wrap
 msgid ""
-" $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub\n"
-" $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*\n"
+" $ mkdir -p ~/.ssh/keys\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub\n"
+" $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*\n"
 msgstr ""
-" $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub\n"
-" $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*\n"
+" $ mkdir -p ~/.ssh/keys\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub\n"
+" $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_contributing.ssi:43
@@ -338,14 +338,14 @@ msgid ""
 " Host live.debian.net\n"
 "     Hostname live.debian.net\n"
 "     User git\n"
-"     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
+"     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live.debian.net\n"
 "     Hostname live.debian.net\n"
 "     User git\n"
-"     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
+"     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
 " EOF\n"
 
 #. type: Plain text
index 4e06a07..e19f426 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0.0-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-17 18:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-21 23:42+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-01-28 18:19+0100\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2013-02-17\n"
+" :published: 2013-02-21\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 75918a6..8daed6e 100644 (file)
@@ -312,15 +312,15 @@ msgstr "_* Prelevare la chiave pubblica:"
 #: en/project_contributing.ssi:39
 #, no-wrap
 msgid ""
-" $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub\n"
-" $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*\n"
+" $ mkdir -p ~/.ssh/keys\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub\n"
+" $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*\n"
 msgstr ""
-" $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub\n"
-" $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*\n"
+" $ mkdir -p ~/.ssh/keys\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub\n"
+" $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_contributing.ssi:43
@@ -337,14 +337,14 @@ msgid ""
 " Host live.debian.net\n"
 "     Hostname live.debian.net\n"
 "     User git\n"
-"     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
+"     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""
 " $ cat >> ~/.ssh/config << EOF\n"
 " Host live.debian.net\n"
 "     Hostname live.debian.net\n"
 "     User git\n"
-"     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
+"     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
 " EOF\n"
 
 #. type: Plain text
index 8063a6b..3b7c089 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-17 18:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-21 23:42+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2013-02-17\n"
+" :published: 2013-02-21\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 6f7fec0..d02065b 100644 (file)
@@ -282,10 +282,10 @@ msgstr ""
 #: en/project_contributing.ssi:39
 #, no-wrap
 msgid ""
-" $ mkdir -p ~/.ssh/identity.d\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
-" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net.pub\n"
-" $ chmod 0600 ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net*\n"
+" $ mkdir -p ~/.ssh/keys\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
+" $ wget http://live.debian.net/other/keys/git@live.debian.net.pub -O ~/.ssh/keys/git@live.debian.net.pub\n"
+" $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live.debian.net*\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
@@ -301,7 +301,7 @@ msgid ""
 " Host live.debian.net\n"
 "     Hostname live.debian.net\n"
 "     User git\n"
-"     IdentityFile ~/.ssh/identity.d/git@live.debian.net\n"
+"     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live.debian.net\n"
 " EOF\n"
 msgstr ""