Updating Catalan translation.
authorchals <chals@altorricon.com>
Sun, 28 Apr 2013 10:03:38 +0000 (12:03 +0200)
committerchals <chals@altorricon.com>
Sun, 28 Apr 2013 10:03:38 +0000 (12:03 +0200)
manual/ca/live-manual.ssm
manual/ca/user_customization-runtime.ssi
manual/po/ca/live-manual.ssm.po
manual/po/ca/user_customization-runtime.ssi.po

index 632d623..c3450d5 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.<br><br>Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.<br><br>Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 2013-04-28
+ :published: 28.04.2013
 
 @publisher: Projecte Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 80b27b2..5cd106c 100644 (file)
@@ -293,9 +293,9 @@ persistència completa.
 
 3~ Utilitzar diversos medis persistents
 
-There are different methods of using multiple persistence store for
-different use cases. For instance, using several volumes at the same time or
-selecting only one, among various, for very specific purposes.
+Hi ha diferents mètodes per utilitzar múltiples volums de persistència per a
+diferents casos d'ús. Per exemple, utilitzar diversos volums al mateix temps
+o seleccionar-ne només un, entre varis, per a fins molt específics.
 
 Es poden utilitzar diversos volums diferents de muntatges personalitzats
 (amb els seus propis fitxers #{persistence.conf}# però si diversos volums
@@ -308,26 +308,28 @@ estan enumerats en el mateix fitxer #{persistence.conf}#. Veure la pàgina
 del manual persistence.conf(5) per saber com manejar aquest cas, si realment
 es necessita (una pista: en general no cal fer-ho).
 
-One possible use case: If you wish to store the user data i.e. #{/home}# and
-the superuser data i.e. #{/root}# in different partitions, create two
-partitions with the #{persistence}# label and add a #{persistence.conf}#
-file in each one like this, #{# echo "/home" > persistence.conf}# for the
-first partition that will save the user's files and #{# echo "/root" >
-persistence.conf}# for the second partition which will store the superuser's
-files. Finally use the #{persistence}# boot parameter.
-
-If a user would need multiple persistence store of the same type for
-different locations or testing, such as #{private}# and #{work}#, the boot
-parameter #{persistence-label}# used in conjunction with the boot parameter
-#{persistence}# will allow for multiple but unique persistence media. An
-example would be if a user wanted to use a persistence partition labeled
-#{private}# for personal data like browser bookmarks or other types, they
-would use the boot parameters: #{persistence}#
-#{persistence-label=private}#. And to store work related data, like
-documents, research projects or other types, they would use the boot
-parameters: #{persistence}# #{persistence-label=work}#.
-
-It is important to remember that each of these volumes, #{private}# and
-#{work}#, also needs a #{persistence.conf}# file in its root. The live-boot
-man page contains more information about how to use these labels with legacy
-names.
+Un possible cas d'ús: Per a guardar les dades de l'usuari, és a dir
+#{/home}# i les dades del superusuari, és a dir #{/root}# en diferents
+particions, crear dues particions amb l'etiqueta #{persistence}# i afegir un
+fitxer #{persistence.conf}# en cadascuna d'aquesta manera #{# echo "/home" >
+persistence.conf}# per a la primera partició que guardarà els fitxers de
+l'usuari i #{# echo "/root" > persistence.conf}# per a la segona partició
+que emmagatzemarà els fitxers del superusuari. Finalment utilitzar el
+paràmetre d'arrencada #{persistence}#.
+
+Si un usuari necessita múltiples volums de persistència del mateix tipus per
+a diferents ubicacions o proves, com #{private}# i #{work}#, el paràmetre
+d'arrencada #{persistence-label}# utilitzat juntament amb el paràmetre
+d'arrencada #{persistence}# permetrà tenir diversos dispositius amb la
+mateixa, però única, persistència. Un exemple seria si un usuari vol
+utilitzar una partició amb persistència amb l'etiqueta #{private}# per a
+dades personals com els marcadors d'un navegador, utilitzaria els paràmetres
+d'arrencada: #{persistence}# #{persistence-label=private}#. I per
+emmagatzemar dades relacionades amb el treball, com a documents, projectes
+de recerca o d'un altre tipus, utilitzaria els paràmetres d'arrencada:
+#{persistence}# #{persistence-label=work}#.
+
+És important recordar que aquests volums, #{private}# i #{work}#, també
+necessiten tenir un fitxer #{persistence.conf}# en la seva arrel. La pàgina
+de manual de live-boot conté més informació sobre com utilitzar aquestes
+etiquetes amb els noms més antics.
index ec80799..19631ae 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0.1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-04-28 11:46+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-09 14:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-28 12:00+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -44,10 +44,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:13
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid ""
-#| "@date:\n"
-#| " :published: 2013-02-17\n"
+#, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
 " :published: 2013-04-28\n"
index e5acaae..ae1001d 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0.1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-04-28 11:46+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-25 23:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-28 12:02+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -783,6 +783,9 @@ msgid ""
 "different use cases. For instance, using several volumes at the same time or "
 "selecting only one, among various, for very specific purposes."
 msgstr ""
+"Hi ha diferents mètodes per utilitzar múltiples volums de persistència per a "
+"diferents casos d'ús. Per exemple, utilitzar diversos volums al mateix temps "
+"o seleccionar-ne només un, entre varis, per a fins molt específics."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:188
@@ -818,19 +821,17 @@ msgid ""
 "persistence.conf}# for the second partition which will store the superuser's "
 "files. Finally use the #{persistence}# boot parameter."
 msgstr ""
+"Un possible cas d'ús: Per a guardar les dades de l'usuari, és a dir #{/home}"
+"# i les dades del superusuari, és a dir #{/root}# en diferents particions, "
+"crear dues particions amb l'etiqueta #{persistence}# i afegir un fitxer #"
+"{persistence.conf}# en cadascuna d'aquesta manera #{# echo \"/home\" > "
+"persistence.conf}# per a la primera partició que guardarà els fitxers de "
+"l'usuari i #{# echo \"/root\" > persistence.conf}# per a la segona partició "
+"que emmagatzemarà els fitxers del superusuari. Finalment utilitzar el "
+"paràmetre d'arrencada #{persistence}#."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:192
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If a user would need multiple persistence store of the same type for "
-#| "different locations or testing, such as #{persistence-private}# and #"
-#| "{persistence-work}#, the boot parameter #{persistence-label}# used in "
-#| "conjunction with the boot parameter #{persistence}# will allow for "
-#| "multiple but unique persistence media. An example would be if a user "
-#| "wanted to use a persistence partition labeled #{persistence-subText}# "
-#| "they would use the boot parameters of: #{persistence}# #{persistence-"
-#| "label=subText}#."
 msgid ""
 "If a user would need multiple persistence store of the same type for "
 "different locations or testing, such as #{private}# and #{work}#, the boot "
@@ -843,14 +844,17 @@ msgid ""
 "other types, they would use the boot parameters: #{persistence}# #"
 "{persistence-label=work}#."
 msgstr ""
-"Si un usuari necessita múltiples magatzems de persistència del mateix tipus "
-"per a diferents ubicacions o proves, com #{persistence-private}# i #"
-"{persistence-work}#, el paràmetre d'arrencada #{persistence-label}# "
-"utilitzat juntament amb el paràmetre d'arrencada #{persistence}# permetrà "
-"tenir diversos dispositius amb la mateixa persistència. Un exemple seria si "
-"un usuari vol utilitzar una partició amb persistència amb l'etiqueta #"
-"{persistence-subText}# utilitzaria els paràmetres d'arrencada: #{persistence}"
-"# #{persistence-label=subText}#."
+"Si un usuari necessita múltiples volums de persistència del mateix tipus per "
+"a diferents ubicacions o proves, com #{private}# i #{work}#, el paràmetre "
+"d'arrencada #{persistence-label}# utilitzat juntament amb el paràmetre "
+"d'arrencada #{persistence}# permetrà tenir diversos dispositius amb la "
+"mateixa, però única, persistència. Un exemple seria si un usuari vol "
+"utilitzar una partició amb persistència amb l'etiqueta #{private}# per a "
+"dades personals com els marcadors d'un navegador, utilitzaria els paràmetres "
+"d'arrencada: #{persistence}# #{persistence-label=private}#. I per "
+"emmagatzemar dades relacionades amb el treball, com a documents, projectes "
+"de recerca o d'un altre tipus, utilitzaria els paràmetres d'arrencada: #"
+"{persistence}# #{persistence-label=work}#."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:193
@@ -860,3 +864,7 @@ msgid ""
 "man page contains more information about how to use these labels with legacy "
 "names."
 msgstr ""
+"És important recordar que aquests volums, #{private}# i #{work}#, també "
+"necessiten tenir un fitxer #{persistence.conf}# en la seva arrel. La pàgina "
+"de manual de live-boot conté més informació sobre com utilitzar aquestes "
+"etiquetes amb els noms més antics."