Using proper middle dot in the Catalan translation.
authorchals <chals@altorricon.com>
Sun, 23 Mar 2014 11:59:31 +0000 (12:59 +0100)
committerchals <chals@altorricon.com>
Sun, 23 Mar 2014 11:59:31 +0000 (12:59 +0100)
28 files changed:
manual/ca/about_manual.ssi
manual/ca/about_project.ssi
manual/ca/appendix_style-guide.ssi
manual/ca/examples.ssi
manual/ca/project_bugs.ssi
manual/ca/project_coding-style.ssi
manual/ca/project_git.ssi
manual/ca/user_basics.ssi
manual/ca/user_customization-contents.ssi
manual/ca/user_customization-installer.ssi
manual/ca/user_customization-overview.ssi
manual/ca/user_customization-packages.ssi
manual/ca/user_customization-runtime.ssi
manual/ca/user_installation.ssi
manual/po/ca/about_manual.ssi.po
manual/po/ca/about_project.ssi.po
manual/po/ca/appendix_style-guide.ssi.po
manual/po/ca/examples.ssi.po
manual/po/ca/project_bugs.ssi.po
manual/po/ca/project_coding-style.ssi.po
manual/po/ca/project_git.ssi.po
manual/po/ca/user_basics.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-contents.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-installer.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-overview.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-packages.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/ca/user_installation.ssi.po

index e436de8..0a262f7 100644 (file)
@@ -55,11 +55,11 @@ manual, de principi a fi.
 2~terms Termes
 
 _* *{Sistema viu}*: Un sistema operatiu que pot arrencar sense necessitat
-d'instaŀlació en un disc dur. Els sistemes vius no alteren el sistema
-operatiu local(s) o els fitxer(s) ja instaŀlats al disc dur de l'ordinador a
-menys que així se'ls ho indiqui. Els sistemes vius normalment s'inician des
-de dispositius, com ara CD, DVD o memòries USB. Alguns també poden arrencar
-des de la xarxa.
+d'instalació en un disc dur. Els sistemes vius no alteren el sistema
+operatiu local(s) o els fitxer(s) ja instal·lats al disc dur de l'ordinador
+a menys que així se'ls ho indiqui. Els sistemes vius normalment s'inician
+des de dispositius, com ara CD, DVD o memòries USB. Alguns també poden
+arrencar des de la xarxa.
 
 _* *{Medi en viu}*: A diferència de sistema en viu, el medi en viu es
 refereix al CD, DVD o memòria USB on es copia el fitxer binari produït per
@@ -80,21 +80,22 @@ _* *{Sistema amfitrió}*: L'entorn utilitzat per a crear el sistema en viu.
 _* *{Sistema objectiu}*: L'entorn que s'utilitza per a executar el sistema
 en viu.
 
-_* *{live-boot}*: Una coŀlecció de scripts per a arrencar els sistemes vius.
+_* *{live-boot}*: Una col·lecció de scripts per a arrencar els sistemes
+vius.
 
-_* *{live-build}*: Una coŀlecció d'scripts utilitzats per a construir
+_* *{live-build}*: Una colecció d'scripts utilitzats per a construir
 sistemes en viu personalitzats.
 
-_* *{live-config}*: Una coŀlecció de scripts utilitzats per a configurar un
+_* *{live-config}*: Una colecció de scripts utilitzats per a configurar un
 sistema en viu durant el procés d'arrencada.
 
-_* *{live-tools}*: Una coŀlecció d'scripts addicionals que s'utilitzen per a
-realitzar tasques útils en un sistema viu en execució.
+_* *{live-tools}*: Una col·lecció d'scripts addicionals que s'utilitzen per
+realitzar tasques útils en un sistema viu en execució.
 
 _* *{live-manual}*: Aquest document és mantingut en un paquet anomenat
 live-manual
 
-_* *{Instaŀlador de Debian (d-i)}*: El sistema oficial d'instaŀlació de la
+_* *{Instal·lador de Debian (d-i)}*: El sistema oficial d'instal·lació de la
 distribució Debian.
 
 _* *{Paràmeters d'arrencada}*: Els paràmetres que es poden introduir a
@@ -165,7 +166,7 @@ detallada sobre com obtenir la clau i fer bons commits.
 Per tal de realitzar canvis en el manual anglès s'ha d'editar els fitxers
 adequats a #{manual/en/}# però abans de presentar una contribució, s'ha de
 previsualitzar el treball. Per a previsualitzar el live-manual, assegurar-se
-que s'han instaŀlat els paquets necessaris per a la seva construcció
+que s'han instalat els paquets necessaris per a la seva construcció
 mitjançant l'execució de:
 
 code{
index 04fde6e..dfc5e45 100644 (file)
@@ -68,15 +68,15 @@ forma regular.
 
 3~ Paquets del sistema viu sense cap configuració
 
-En aquesta fase no es publicarà o s'instaŀlarà cap configuració alternativa
+En aquesta fase no es publicarà o s'instalarà cap configuració alternativa
 o d'exemple. Tots els paquets són utilitzats en la seva configuració per
-defecte, tal com són després d'una instaŀlació normal de Debian.
+defecte, tal com són després d'una instalació normal de Debian.
 
 Cada vegada que ens calgui una configuració per defecte diferent, ho farem
 en coordinació amb el mantenidor del paquet Debian.
 
 S'hi inclou un sistema per a configurar paquets mitjançant debconf que
-permet instaŀlar paquets configurats de forma personalitzada dins d'una
+permet instalar paquets configurats de forma personalitzada dins d'una
 imatge en viu, però per a les {imatges en viu
 prefabricades}#downloading-prebuilt-images només utilitzarem una
 configuració per defecte, a menys que sigui absolutament necessari per a
index 965e072..29bad95 100644 (file)
@@ -27,7 +27,7 @@ _* /{Varietat d'anglès}/
 
 Les varietats d'anglès més esteses són el britànic i l'americà, així que és
 molt probable que la majoria dels autors acabin utilitzant l'una o
-l'altra. En un entorn de coŀlaboració, la varietat ideal seria "l'anglès
+l'altra. En un entorn de colaboració, la varietat ideal seria "l'anglès
 internacional", però és molt difícil, per no dir impossible, decidir quina
 varietat d'entre totes les existents, és la millor.
 
@@ -54,7 +54,7 @@ _* /{Ser concís}/
 
 Anar directament al gra i no fent voltes. Donar tota la informació
 necessària, però no afegir més informació de la necessària, és a dir, no
-explicar detalls innecessaris. Els lectors són inteŀligents. Es presumeix
+explicar detalls innecessaris. Els lectors són inteligents. Es presumeix
 algun coneixement previ per la seva part.
 
 _* /{Minimitzar la feina de traducció}/
@@ -66,7 +66,7 @@ treball extra si s'agrega informació innecessària o redundant.
 _* /{Ser coherent}/
 
 Com s'ha suggerit abans, és gairebé impossible estandarditzar un document
-escrit en coŀlaboració en un tot perfectament unificat. No obstant això,
+escrit en colaboració en un tot perfectament unificat. No obstant això,
 s'aprecia tot esforç per escriure d'una manera coherent amb la resta dels
 autors.
 
@@ -98,7 +98,7 @@ formal que no sona ben natural en anglès.
 Com a regla general, si un concepte es pot expressar utilitzant diferents
 sinònims, és un bon consell triar la primera paraula proposada pel
 diccionari. En cas de dubte, és sovint correcte elegir les paraules d'origen
-germànic (Normalment paraules monosíŀlabes). Tenir en compte que aquestes
+germànic (Normalment paraules monosílabes). Tenir en compte que aquestes
 dues tècniques poden produir un discurs més aviat informal, però almenys la
 elecció de paraules serà d'ampli ús i acceptació general.
 
index 0096efe..76b01e7 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@ restants.
 
 per a utilitzar aquests exemples es necessita un sistema de construcció que
 compleixi les exigències enumerades a {Requisits}#requirements y que tingui
-live-build instaŀlat com es descriu a {Instaŀlació de
+live-build instal·lat com es descriu a {Instal·lació de
 live-build}#installing-live-build.
 
 Cal notar que, per a abreujar, en aquests exemples no s'especifica un mirall
@@ -380,20 +380,20 @@ fer #{apt-get update}# abans d'utilitzar apt en el sistema en viu. Deixar
 els paquets recomanats amb #{--apt-recommends false}# estalvia una mica
 d'espai addicional, a costa d'ometre alguns paquets que d'una altra manera
 es podria esperar que hi fossin. #{--debootstrap-options
-"--variant=minbase"}# preinstaŀla un sistema mínim des del principi. Al no
+"--variant=minbase"}# preinstala un sistema mínim des del principi. Al no
 incloure automàticament paquets de firmware amb #{--firmware-chroot false}#
 també es guanya una mica d'espai. I finalment, #{--memtest none}# impedeix
-la instaŀlació d'un comprovador de memòria.
+la instalació d'un comprovador de memòria.
 
-*{Nota:}* Un sistema mínim es pot aconseguir també fent servir un script ganxo, com ara el #{stripped.hook.chroot}# de #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. Es pot guanyar petites quantitats addicionals d'espai i produir una imatge de 62MB. No obstant, el script ganxo aconsegueix això eliminant documentació i altres fitxers dels paquets instaŀlats al sistema. Això viola la integritat dels paquets i com és comenta a l'encapçalament del script, pot tenir conseqüències imprevistes. És per això que l'ús d'un /{debootstrap}/ mínim és el mètode recomanat per a aconseguir aquest objectiu.
+*{Nota:}* Un sistema mínim es pot aconseguir també fent servir un script ganxo, com ara el #{stripped.hook.chroot}# de #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. Es pot guanyar petites quantitats addicionals d'espai i produir una imatge de 62MB. No obstant, el script ganxo aconsegueix això eliminant documentació i altres fitxers dels paquets instalats al sistema. Això viola la integritat dels paquets i com és comenta a l'encapçalament del script, pot tenir conseqüències imprevistes. És per això que l'ús d'un /{debootstrap}/ mínim és el mètode recomanat per a aconseguir aquest objectiu.
 
-2~ Un escriptori GNOME localitzat i amb instaŀlador
+2~ Un escriptori GNOME localitzat i amb instalador
 
-*{Cas d'ús:}* Crear una imatge amb l'escriptori GNOME, localitzat per Suïssa i que inclogui un instaŀlador.
+*{Cas d'ús:}* Crear una imatge amb l'escriptori GNOME, localitzat per Suïssa i que inclogui un instalador.
 
 Volem fer una imatge ISO híbrida per a l'arquitectura i386 fent servir el
 nostre escriptori preferit, en aquest cas GNOME, que conté tots els mateixos
-paquets que serien instaŀlats per l'instaŀlador estàndard de Debian per a
+paquets que serien instal·lats per l'instal·lador estàndard de Debian per a
 GNOME.
 
 El nostre primer problema és descobrir els noms de les tasques del
@@ -452,6 +452,6 @@ code{
 }code
 
 Tenir en compte que s'ha inclòs el paquet debian-installer-launcher per a
-llançar l'instaŀlador des de l'escriptori en viu, i també s'especifica el
-nucli 486, ja que actualment és necessari que l'instaŀlador i el nucli del
+llançar l'instalador des de l'escriptori en viu, i també s'especifica el
+nucli 486, ja que actualment és necessari que l'instalador i el nucli del
 sistema viu coincideixin perquè el llançador funcioni correctament.
index 5848cc9..04ecf5a 100644 (file)
@@ -149,9 +149,9 @@ En ambdós casos, això no és un error del sistema en viu, sinó de Debian en
 si mateix i, probablement, no ho podem arreglar directament. Informar del
 error sobre l'eina de debootstrapping o el paquet que falla.
 
-3~ A l'hora de construir, durant la instaŀlació de paquets
+3~ A l'hora de construir, durant la instalació de paquets
 
-live-build instaŀla paquets addicionals del arxiu de Debian i en funció de
+live-build instala paquets addicionals del arxiu de Debian i en funció de
 la distribució Debian utilitzada i de l'estat diari de l'arxiu, pot
 fallar. Si un error apareix aquí, comprovar si l'error és també reproduïble
 en un sistema normal.
@@ -168,7 +168,7 @@ bootstrapping a partir d'un mirall oficial.
 3~ En el moment d'arrencar
 
 Si la imatge no arrenca, informar a la llista de correu, juntament amb la
-informació soŀlicitada a {Recopilar informació}#collect-information. No
+informació solicitada a {Recopilar informació}#collect-information. No
 oblidar-se d'esmentar, com/quan la imatge falla, ja sigui amb virtualització
 o maquinari real. Si s'utilitza una tecnologia de virtualització d'algun
 tipus, sempre fer la prova amb maquinari real abans d'informar d'un
@@ -176,7 +176,7 @@ error. Proporcionar una captura de pantalla de l'error és també molt útil.
 
 3~ En temps d'execució
 
-Si un paquet s'ha instaŀlat correctament, però falla quan s'executa el
+Si un paquet s'ha instalat correctament, però falla quan s'executa el
 sistema Live, això és probablement un error al sistema en viu. No obstant
 això:
 
index aef736b..1c36f71 100644 (file)
@@ -136,7 +136,7 @@ code{
 
 }code
 
-2~ Misceŀlània
+2~ Miscelània
 
 _* Utilitzar "#{|}#" (sense les cometes) com separador en l'ús de sed, per
 exemple, "#{sed -e 's|foo|bar|'}#" (sense "").
index 0c49347..517012b 100644 (file)
@@ -68,7 +68,7 @@ Si es té la intenció de clonar diversos repositoris de Live Systems i
 canviar a la branca *{debian-next}* immediatament per a comprovar l'últim
 codi, escriure un pegat o contribuir amb una traducció, s'ha de saber que el
 servidor git proporciona un fitxer #{mrconfig}# per a facilitar el maneig de
-múltiples repositoris. Per a utilitzar-lo cal instaŀlar el paquet /{mr}/ i
+múltiples repositoris. Per a utilitzar-lo cal instalar el paquet /{mr}/ i
 després d'això, fer:
 
 code{
index bf461fe..688d50e 100644 (file)
@@ -25,7 +25,7 @@ direrents.
 
 Un sistema viu és un sistema operatiu que arrenca en un equip des d'un
 dispositiu extraïble, com un CD-ROM o una memòria USB o des d'una xarxa, a
-punt per a fer servir sense cap tipus d'instaŀlació en la unitat(s)
+punt per a fer servir sense cap tipus d'instalació en la unitat(s)
 habitual(s), amb una configuració automàtica feta en temps d'execució (veure
 {Termes}#terms).
 
@@ -102,7 +102,7 @@ no canvia aquests valors predeterminats. En particular, si es canvia
 #{--architectures}# del valor per defecte #{i386}# a #{amd64}#, s'ha de
 canviar l'opció corresponent #{--linux-flavours}# del valor per defecte
 #{486}# a #{amd64}#. Veure la pàgina del manual #{lb_config}# per a la
-versió de live-build instaŀlada al constructor web per a més detalls. El
+versió de live-build instalada al constructor web per a més detalls. El
 nombre de la versió de live-build apareix a la part inferior de la pàgina
 web.
 
@@ -179,7 +179,7 @@ CD-R(W) o DVD-R(W) o una memòria USB.
 
 3~burning-iso-image Gravar una imatge ISO en un medi físic
 
-Gravar una imatge ISO és fàcil. Simplement cal instaŀlar /{xorriso}/ i
+Gravar una imatge ISO és fàcil. Simplement cal instalar /{xorriso}/ i
 utilitzar-lo des de la línia d'ordres per a gravar la imatge. Per exemple:
 
 code{
@@ -239,7 +239,7 @@ code{
 
 *{Nota:}* Si es vol utilitzar l'espai addicional amb Windows, pel que sembla, aquest sistema operatiu normalment no pot accedir a altres particions més que a la primera. Algunes solucions a aquest problema han estat discutides a la nostra {llista de correu}#contact, però sembla que no hi ha respostes fàcils.
 
-*{Recordar: Cada vegada que s'instaŀli una nova binary.hybrid.iso al dispositiu, es perdran totes les dades perquè la taula de particions se sobreescriu amb el contingut de la imatge, de manera que es assenyat fer una còpia de seguretat de la partició addicional per a restaurar les dades de nou després d'actualitzar la imatge en viu.}*
+*{Recordar: Cada vegada que s'instali una nova binary.hybrid.iso al dispositiu, es perdran totes les dades perquè la taula de particions se sobreescriu amb el contingut de la imatge, de manera que es assenyat fer una còpia de seguretat de la partició addicional per a restaurar les dades de nou després d'actualitzar la imatge en viu.}*
 
 3~booting-live-medium Arrencar el medi en viu
 
@@ -299,10 +299,10 @@ suport de maquinari per a la virtualització, utilitzar el paquet
 /{qemu-kvm}/; la descripció del paquet /{qemu-kvm}/ enumera breument els
 requisits.
 
-Primer, instaŀlar /{qemu-kvm}/ si el processador ho suporta. Si no,
-instaŀlar /{qemu}/, en aquest cas el nom del programa és #{qemu}# en lloc de
-#{kvm}# en els exemples següents. El paquet /{qemu-utils}/  també és valuós
-per a la creació d'imatges de disc virtuals amb #{qemu-img}#.
+Primer, instalar /{qemu-kvm}/ si el processador ho suporta. Si no,
+instal·lar /{qemu}/, en aquest cas el nom del programa és #{qemu}# en lloc
+de #{kvm}# en els exemples següents. El paquet /{qemu-utils}/  també és
+valuós per a la creació d'imatges de disc virtuals amb #{qemu-img}#.
 
 code{
 
@@ -344,7 +344,7 @@ code{
 
 }code
 
-Per tal de fer que el paquet dkms funcioni, s'han d'instaŀlar també les
+Per tal de fer que el paquet dkms funcioni, s'han d'instalar també les
 capçaleres del nucli per a la variant del nucli de la imatge. En lloc
 d'enumerar manualment el paquet /{linux-headers}/ correcte en la llista de
 paquets creat anteriorment, la selecció del paquet adequat es pot fer
@@ -401,11 +401,11 @@ ISO híbrida en un USB, seguir les instruccions de {Usar una imatge ISO
 híbrida en viu}#using-iso-hybrid, però amb el nom de fitxer #{binary.img}#
 en lloc de #{binary.hybrid.iso}#.
 
-Igualment, per a provar una imatge HDD amb Qemu, instaŀlar /{qemu}/ com s'ha
-descrit anteriorment a {Provar una imatge ISO amb
+Igualment, per a provar una imatge HDD amb Qemu, instal·lar /{qemu}/ com
+s'ha descrit anteriorment a {Provar una imatge ISO amb
 QEMU}#testing-iso-with-qemu. A continuació, executar #{kvm}# o #{qemu}#,
-segons la versió instaŀlada al sistema amfitrió, especificant #{binary.img}#
-com a primer disc dur.
+segons la versió instal·lada al sistema amfitrió, especificant
+#{binary.img}# com a primer disc dur.
 
 code{
 
@@ -514,10 +514,11 @@ code{
 Aquest serveix el nucli i el disc ram inicial per al sistema en temps
 d'execució.
 
-S'ha d'instaŀlar el paquet /{tftpd-hpa}/. Aquest pot servir tots els fitxers
-continguts dins d'un directori arrel, per regla general #{/srv/tftp}#. Per
-tal que es serveixin els fitxers dins de #{/srv/debian-live/tftpboot}#, s'ha
-d'executar com a superusuari la següent ordre:
+S'ha d'instal·lar el paquet /{tftpd-hpa}/. Aquest pot servir tots els
+fitxers continguts dins d'un directori arrel, per regla general
+#{/srv/tftp}#. Per tal que es serveixin els fitxers dins de
+#{/srv/debian-live/tftpboot}#, s'ha d'executar com a superusuari la següent
+ordre:
 
 code{
 
@@ -533,7 +534,7 @@ Un cop l'ordinador ha descarregat, ha arrencat el nucli de Linux i ha
 carregat el initrd, intentarà muntar la imatge del sistema de fitxers en viu
 a través d'un servidor NFS.
 
-S'ha d'instaŀlar el paquet /{nfs-kernel-server}/
+S'ha d'instalar el paquet /{nfs-kernel-server}/
 
 Llavors, fer que la imatge del sistema de fitxers estigui disponible a
 través de NFS afegint una línia com la següent a #{/etc/exports}#:
@@ -557,7 +558,7 @@ La configuració d'aquests tres serveis pot ser una mica difícil. És possible
 que es necessiti una mica de paciència per a aconseguir que tots tres
 funcionin plegats. Per a obtenir més informació, veure el wiki de syslinux a
 http://www.syslinux.org/wiki/index.php/PXELINUX o la secció TFTP Net Booting
-al Manual del Instaŀlador de Debian a
+al Manual del Instalador de Debian a
 http://d-i.alioth.debian.org/manual/ca.i386/ch04s05.html. Això pot ajudar,
 ja que els seus processos són molt similars.
 
@@ -570,7 +571,7 @@ Per a fer la nostra vida més fàcil, podem utilitzar la virtualització.
 
 3~ Qemu
 
-_* Instaŀlar /{qemu}/, /{bridge-utils}/, /{sudo}/.
+_* Instalar /{qemu}/, /{bridge-utils}/, /{sudo}/.
 
 Editar #{/etc/qemu-ifup}#:
 
index b9aa143..92d8166 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ incloure. Els «includes» permeten afegir o reemplaçar fitxers arbitraris en
 la imatge en viu, els scripts ganxo (hooks) permeten executar ordres
 arbitràries en diferents etapes de la construcció i en el moment d'arrencar,
 i la preconfiguració (preseeding) permet configurar els paquets quan
-s'instaŀlen proporcionant respostes a les preguntes de debconf .
+s'instalen proporcionant respostes a les preguntes de debconf .
 
 2~includes Includes
 
@@ -66,8 +66,9 @@ code{
 
 }code
 
-Els chroot local includes s'instaŀlen després de la instaŀlació del paquets
-de tal manera que es sobreescriuen els fitxers instaŀlats pels paquets.
+Els chroot local includes s'instal·len després de la instal·lació del
+paquets de tal manera que es sobreescriuen els fitxers instal·lats pels
+paquets.
 
 3~binary-local-includes Binary local includes
 
@@ -114,7 +115,7 @@ pàgina del manual. Es poden afegir els ganxos de live-config a
 continuació, afegir el script ganxo propi amb un número de seqüència
 apropiat com a prefix, ja sigui com a un chroot local include a
 #{config/includes.chroot/lib/live/config/}#, o com un paquet personalitzat
-com es va discutir a {Instaŀlació de paquets modificats o de
+com es va discutir a {Instalació de paquets modificats o de
 tercers}#installing-modified-or-third-party-packages.
 
 3~ Binary local hooks
@@ -134,7 +135,7 @@ enllaç simbòlic per a utilitzar-los en la pròpia configuració.
 
 Els fitxers del directory #{config/preseed/}# amb el sufix #{.cfg}# seguits
 del sufix de l'etapa (#{.chroot}# o #{.binary}#) son considerats fitxers de
-preconfiguració de debconf i són instaŀlats per live-build utilitzant
+preconfiguració de debconf i són instalats per live-build utilitzant
 #{debconf-set-selections}# durant l'etapa corresponent.
 
 Per a més informació sobre debconf, veure #{debconf(7)}# del paquet
index c370881..6aa808e 100644 (file)
@@ -1,52 +1,53 @@
-:B~ Personalització de l'instaŀlador de debian
+:B~ Personalització de l'instalador de debian
 
-1~customizing-installer Personalització de l'instaŀlador de debian
+1~customizing-installer Personalització de l'instalador de debian
 
-Les imatges del sistema en viu es poden integrar amb l'instaŀlador de
-Debian. Hi ha un nombre de diferents tipus d'instaŀlació, que varien en el
-que s'inclou i en com opera l'instaŀlador.
+Les imatges del sistema en viu es poden integrar amb l'instalador de
+Debian. Hi ha un nombre de diferents tipus d'instalació, que varien en el
+que s'inclou i en com opera l'instalador.
 
 Tenir en compte l'ús acurat de les lletres majúscules quan es refereix a
-"l'instaŀlador de Debian" en aquesta secció - quan s'utilitza així ens
-referim explícitament a l'instaŀlador normal del sistema Debian, i no a una
+"l'instalador de Debian" en aquesta secció - quan s'utilitza així ens
+referim explícitament a l'instalador normal del sistema Debian, i no a una
 altra cosa. Es veu sovint abreujat com "d-i".
 
-2~ Tipus d'instaŀlador de Debian
+2~ Tipus d'instalador de Debian
 
-Els tres principals tipus d'instaŀlador són els següents:
+Els tres principals tipus d'instalador són els següents:
 
-*{Instaŀlador de Debian "Normal"}*: Aquesta és una imatge normal de sistema en viu amb un nucli i initrd independents que (quan es seleccionen des del carregador d'arrencada adequat) realitzen una instaŀlació estàndard de Debian, igual que si s'hagués descarregat i arrencat una imatge de Debian des d'un CD. Les imatges que contenen un sistema viu i aquest tipus d'instaŀlador independent s'anomenen sovint "imatges combinades".
+*{Instal·lador de Debian "Normal"}*: Aquesta és una imatge normal de sistema en viu amb un nucli i initrd independents que (quan es seleccionen des del carregador d'arrencada adequat) realitzen una instal·lació estàndard de Debian, igual que si s'hagués descarregat i arrencat una imatge de Debian des d'un CD. Les imatges que contenen un sistema viu i aquest tipus d'instal·lador independent s'anomenen sovint "imatges combinades".
 
-Amb aquest tipus d'imatges, Debian s'instaŀla descarregant i instaŀlant
+Amb aquest tipus d'imatges, Debian s'instal·la descarregant i instal·lant
 paquets .deb mitjançant /{debootstrap}/, des dels medis locals o alguna
-xarxa, aixó resulta en un sistema Debian per defecte instaŀlat al disc dur.
+xarxa, aixó resulta en un sistema Debian per defecte instalat al disc dur.
 
 Tot aquest procés pot ser preconfigurat i personalitzadat de moltes formes,
-veure les pàgines corresponents al manual de l'instaŀlador de Debian per a
+veure les pàgines corresponents al manual de l'instalador de Debian per a
 més informació. Quan es té un fitxer de preconfiguració que funcioni,
 live-build pot posar-lo automàticament a la imatge i activar-lo.
 
-*{Instaŀlador de Debian "Live"}*: Aquesta és una imatge en viu amb un nucli i initrd independents que (quan es seleccionen des del carregador d'arrencada adequat) llancen un instaŀlador de Debian.
+*{Instal·lador de Debian "Live"}*: Aquesta és una imatge en viu amb un nucli i initrd independents que (quan es seleccionen des del carregador d'arrencada adequat) llancen un instal·lador de Debian.
 
-La instaŀlació continuarà de forma idèntica a l'instaŀlació que s'ha descrit
-anteriorment, però en la fase d'instaŀlació dels paquets, en lloc
+La instal·lació continuarà de forma idèntica a l'instal·lació que s'ha
+descrit anteriorment, però en la fase d'instal·lació dels paquets, en lloc
 d'utilitzar /{debootstrap}/ per a buscar-los i instalar-los, es copia el
 sistema de fitxers viu a la destinació. Això s'aconsegueix amb un udeb
 especial anomenat live-installer.
 
-Després d'aquesta etapa, l'instaŀlador de Debian continua de forma normal,
-instaŀlant i configurant elements com ara els gestors d'arrencada i els
+Després d'aquesta etapa, l'instalador de Debian continua de forma normal,
+instalant i configurant elements com ara els gestors d'arrencada i els
 usuaris locals, etc
 
-*{Nota:}* per a donar suport a les entrades de l'instaŀlador normal i live en el gestor d'arrencada del mateix medi s'ha de desactivar el live-installer mitjançant la preconfiguració #{live-installer/enable=false}#.
+*{Nota:}* per a donar suport a les entrades de l'instalador normal i live en el gestor d'arrencada del mateix medi s'ha de desactivar el live-installer mitjançant la preconfiguració #{live-installer/enable=false}#.
 
-*{Instaŀlador de Debian "d'escriptori"}*: Independentment del tipus d'instaŀlador de Debian inclòs, es pot iniciar el #{d-i}# des de l'escriptori fent clic damunt una icona. Aixó és senzill per a l'usuari però perquè funcioni s'ha d'afegir el paquet debian-installer-launcher.
+*{Instal·lador de Debian "d'escriptori"}*: Independentment del tipus d'instal·lador de Debian inclòs, es pot iniciar el #{d-i}# des de l'escriptori fent clic damunt una icona. Aixó és senzill per a l'usuari però perquè funcioni s'ha d'afegir el paquet debian-installer-launcher.
 
 Tenir en compte que, per defecte, live-build no inclou imatges de
-l'instaŀlador de Debian en les imatges, ha de ser específicament activat amb
-#{lb config}#. A més, tenir en compte que per a que funcioni l'instaŀlador
-"d'escriptori" el nucli del sistema viu ha de coincidir amb el nucli que el
-#{d-i}# utilitza per a l'arquitectura especificada. Per exemple:
+l'instal·lador de Debian en les imatges, ha de ser específicament activat
+amb #{lb config}#. A més, tenir en compte que per a que funcioni
+l'instal·lador "d'escriptori" el nucli del sistema viu ha de coincidir amb
+el nucli que el #{d-i}# utilitza per a l'arquitectura especificada. Per
+exemple:
 
 code{
 
@@ -56,18 +57,19 @@ code{
 
 }code
 
-2~ Personalització de l'instaŀlador de Debian amb preconfiguració
+2~ Personalització de l'instalador de Debian amb preconfiguració
 
-Com es descriu en el Manual de l'instaŀlador de Debian, a l'apèndix B a
+Com es descriu en el Manual de l'instalador de Debian, a l'apèndix B a
 http://www.debian.org/releases/stable/i386/apb.html, "la preconfiguració
-proporciona una manera de respondre a les preguntes durant la instaŀlació,
-sense haver d'introduir les respostes manualment mentre la instaŀlació està
+proporciona una manera de respondre a les preguntes durant la instalació,
+sense haver d'introduir les respostes manualment mentre la instalació està
 en curs. Això permet automatitzar completament la majoria dels tipus
-d'instaŀlacions i fins i tot ofereix algunes característiques no disponibles
-durant les instaŀlacions normals." Aquest tipus de personalització
-s'aconsegueix millor amb live-build coŀlocant la configuració en un fitxer
-#{preseed.cfg}# a #{config/includes.installer/}#. Per exemple, per a
-preconfigurar la variant local #{en_US}#:
+d'instal·lacions i fins i tot ofereix algunes característiques no
+disponibles durant les instal·lacions normals." Aquest tipus de
+personalització s'aconsegueix millor amb live-build col·locant la
+configuració en un fitxer #{preseed.cfg}# a
+#{config/includes.installer/}#. Per exemple, per a preconfigurar la variant
+local #{en_US}#:
 
 code{
 
@@ -76,12 +78,12 @@ code{
 
 }code
 
-2~ Personalitzar el contingut de l'instaŀlador de Debian
+2~ Personalitzar el contingut de l'instalador de Debian
 
 Per motius experimentals o de depuració d'errors, és possible que es vulgui
 incloure paquets udeb creats localment per al #{d-i}#. Per a afegir-los a la
 imatge posar-los a #{config/packages.binary/}#. Es poden incloure fitxers
-addicionals o de substitució i alguns directoris a l'initrd de l'instaŀlador
-d'una manera similar a {Live/chroot local
+addicionals o de substitució i alguns directoris a l'initrd de
+l'instal·lador d'una manera similar a {Live/chroot local
 includes}#live-chroot-local-includes, posant el material a
 #{config/includes.installer/}#.
index b4a9746..3afdbfc 100644 (file)
@@ -26,8 +26,8 @@ llenguatge}#customizing-locale-and-language, per exemple.
 Les opcions de configuració durant la construcció es descriuen a la pàgina
 del manual de #{lb config}#. Les opcions durant l'arrencada es descriuen a
 les pàgines del manual de live-boot i live-config. Malgrat que els paquets
-live-boot i live-config s'instaŀlen en el sistema en viu que s'està
-construint, és recomana instaŀlar-los en el sistema de construcció per a
+live-boot i live-config s'instalen en el sistema en viu que s'està
+construint, és recomana instalar-los en el sistema de construcció per a
 tenir una referència fàcil quan s'està treballant en la configuració. És
 segur fer-ho, ja que cap dels scripts continguts en ells s'executen a menys
 que el sistema s'hagi configurat com a sistema viu.
@@ -45,7 +45,7 @@ continguts es produeixen en aquesta etapa. L'etapa final de preparació de la
 imatge en viu és l'etapa *{binary}*, quan es construeix una imatge capaç
 d'arrencar, amb el contingut del directori chroot per a construir el sistema
 de fitxers arrel per al sistema en viu, i que inclou el programa de
-instaŀlació i qualsevol altre material addicional en el medi de destinació
+instalació i qualsevol altre material addicional en el medi de destinació
 fora del sistema de fitxers del sistema en viu. Després de construir la
 imatge en viu, si està habilitat, s'inclou el codi font original a l'etapa
 *{source}*.
@@ -54,7 +54,7 @@ Dins de cadascuna d'aquestes etapes, hi ha una seqüència particular en la
 qual s'apliquen les ordres. Això es fa de manera que es garanteixi que les
 personalitzacions es poden superposar de manera raonable. Per exemple, dins
 l'etapa *{chroot}*, les preconfiguracions (preseeds) s'apliquen abans que
-s'instaŀlin els paquets, els paquets s'instaŀlen abans que es copiïn els
+s'instal·lin els paquets, els paquets s'instal·len abans que es copiïn els
 fitxers locals, i els ganxos s'executen més tard, després que tots els
 materials estiguin al seu lloc.
 
@@ -75,7 +75,7 @@ considerable de debian-live amb codi propi.
 2~ Tasques de personalització
 
 Els següents capítols s'organitzen pel tipus de tasques de personalització
-que els usuaris solen realitzar: {Personalització de la instaŀlació de
+que els usuaris solen realitzar: {Personalització de la instalació de
 paquets}#customizing-package-installation, {Personalització dels
 continguts}#customizing-contents i {Personalització de l'entorn local i el
 llenguatge}#customizing-locale-and-language cobreixen només algunes de les
index a08f9e6..4d508a2 100644 (file)
@@ -1,24 +1,24 @@
-:B~ Personalització de la instaŀlació de paquets
+:B~ Personalització de la instalació de paquets
 
-1~customizing-package-installation Personalització de la instaŀlació de
+1~customizing-package-installation Personalització de la instalació de
 paquets
 
 La personalització més bàsica d'un sistema en viu pot ser la selecció dels
 paquets que seran inclosos en la imatge. Aquest capítol explica les diverses
-opcions de live-build per a personalitzar la instaŀlació de paquets durant
+opcions de live-build per a personalitzar la instalació de paquets durant
 la construcció. Les opcions més importants que influeixen en els paquets que
-estan disponibles per a ser instaŀlats en la imatge són les àrees de
+estan disponibles per a ser instalats en la imatge són les àrees de
 distribució i el arxiu. Per a garantir velocitats de descàrrega decents,
 s'ha de triar un mirall de distribució proper. També es pot incloure
 repositoris de backports, paquets experimentals o personalitzats, o incloure
 paquets directament com si fossin fitxers. Es poden definir llistes de
-paquets, incloent-hi els metapaquets que instaŀlaran diversos paquets
+paquets, incloent-hi els metapaquets que instalaran diversos paquets
 relacionats alhora, com ara paquets per a un ordinador d'escriptori o un
 llenguatge en particular. Finalment, una sèrie d'opcions donen un cert
-control sobre /{apt}/ o si es prefereix /{aptitude}/, quan s'instaŀlen els
+control sobre /{apt}/ o si es prefereix /{aptitude}/, quan s'instalen els
 paquets durant la construcció. Això pot ser útil si s'utilitza un proxy, es
-vol desactivar la instaŀlació de paquets recomanats per a estalviar espai, o
-hi ha la necessitat de controlar quines versions dels paquets s'instaŀlen
+vol desactivar la instal·lació de paquets recomanats per a estalviar espai,
+o hi ha la necessitat de controlar quines versions dels paquets s'instal·len
 mitjançant la tècnica pinning d'APT, per nomenar algunes possibilitats.
 
 2~ Fonts dels paquets
@@ -101,7 +101,7 @@ defecte pren el mateix valor que #{--mirror-bootstrap}#
 3~ Miralls de distribució utilitzats en temps d'execució
 
 Les opcions #{--mirror-binary*}# governen els miralls de distribució que
-acaben a la imatge binària. Aquestes poden ser utilitzades per a instaŀlar
+acaben a la imatge binària. Aquestes poden ser utilitzades per a instalar
 paquets addicionals mentre s'executa el sistema en viu. Els valors per
 defecte fan servir #{http.debian.net}#, un servei que tria un mirall
 geogràficament a prop en funció, entre altres coses, de la familia de la IP
@@ -131,7 +131,7 @@ personalitzats. Per a configurar repositoris addicionals, crear els fitxers
 *{chroot}*  durant la construcció de la imatge, i a l'étapa *{binary}*, és a
 dir, per a ser utilitzades quan s'executa el sistema en viu.
 
-Per exemple, #{config/archives/live.list.chroot}# permet instaŀlar paquets
+Per exemple, #{config/archives/live.list.chroot}# permet instalar paquets
 des del repositori d'instantànies de debian-live en el moment de construcció
 del sistema viu.
 
@@ -150,16 +150,16 @@ Si aquests fitxers existeixen, són utilitzats de forma automàtica.
 També s'ha de posar la clau GPG utilitzada per a signar el repositori en
 fitxers #{config/archives/your-repository.key.{binary,chroot}}#.
 
-En cas de necessitar un APT pinning personalitzat, es poden coŀlocar les
+En cas de necessitar un APT pinning personalitzat, es poden colocar les
 preferències APT en fitxers
 #{config/archives/your-repository.pref.{binary,chroot}}#, que seran afegits
 automàticament al sistema en viu al directori #{/etc/apt/preferences.d/}#.
 
-2~choosing-packages-to-install Selecció dels paquets a instaŀlar
+2~choosing-packages-to-install Selecció dels paquets a instalar
 
-Hi ha una sèrie de formes de triar els paquets que live-build instaŀlarà en
+Hi ha una sèrie de formes de triar els paquets que live-build instalarà en
 la imatge, que abasta una varietat de necessitats diferents. Es pot
-simplement anomenar paquets individualment per a instaŀlar en una llista de
+simplement anomenar paquets individualment per a instalar en una llista de
 paquets. També es pot optar per utilitzar metapaquets a les llistes, o
 seleccionar-los utilitzant camps de control de fitxers de paquets. I,
 finalment, es poden copiar paquets com si fossin fitxers dins del arbre
@@ -169,10 +169,10 @@ paquets nous o experimentals abans de afegirlos a un repositori.
 3~package-lists Llistes de paquets
 
 Les llistes de paquets són una forma eficaç d'expressar quins paquets han de
-ser instaŀlats. La sintaxi de la llista suporta seccions condicionals que fa
-que sigui fàcil construir llistes i adaptar-les per al propi ús en múltiples
-configuracions. Els noms dels paquets també poden ser injectats a la llista
-amb ajudants de l'intèrpret d'ordres en temps de construcció. 
+ser instal·lats. La sintaxi de la llista suporta seccions condicionals que
+fa que sigui fàcil construir llistes i adaptar-les per al propi ús en
+múltiples configuracions. Els noms dels paquets també poden ser injectats a
+la llista amb ajudants de l'intèrpret d'ordres en temps de construcció. 
 
 *{Nota:}* El comportament de live-build a l'hora d'especificar un paquet que no existeix està determinat per la elecció que es faci de l'eina APT. Veure {Elegir apt or aptitude}#choosing-apt-or-aptitude per a més detalls.
 
@@ -211,7 +211,7 @@ A més d'aquests, es troben altres metapaquets amb diverses
 finalitats. Alguns són subconjunts de paquets de tasques més àmplies, com
 #{gnome-core}#, mentre que altres són parts individuals especialitzades de
 un Debian Pure Blend, com els metapaquets #{education-*}#. Per a obtenir una
-llista de tots els metapaquets que hi ha a l'arxiu, instaŀlar el paquet
+llista de tots els metapaquets que hi ha a l'arxiu, instalar el paquet
 #{debtags}# i llistar tots els paquets amb l'etiqueta #{role::metapackage}#
 de la següent manera:
 
@@ -227,8 +227,8 @@ Ja sigui afegint metapaquets a una llista, paquets individuals, o una
 combinació d'ambdós, totes les llistes de paquets locals s'emmagatzemen a
 #{config/package-lists/}#. Es pot utilitzar més d'una llista i això es
 presta molt bé als dissenys modulars. Per exemple, es pot decidir dedicar
-una llista a una elecció particular d'escriptori, l'altra a una coŀlecció de
-paquets relacionats que puguin ser fàcilment utilitzats al damunt d'un
+una llista a una elecció particular d'escriptori, l'altra a una col·lecció
+de paquets relacionats que puguin ser fàcilment utilitzats al damunt d'un
 escriptori diferent. Això  permet experimentar amb diferents combinacions de
 conjunts de paquets amb un mínim d'esforç, intercanviant llistes comunes
 entre els diferents projectes d'imatges en viu.
@@ -238,17 +238,17 @@ sufix #{.list}# per a ser processades, i a més a més un sufix d'etapa
 adicional #{.chroot}# o #{.binary}# per a indicar per a quina etapa és la
 llista.
 
-*{Nota:}* Si no s'especifica el sufix d'etapa, la llista s'utilitzarà per a ambdues etapes. Normalment, s'especifica #{.list.chroot}# de manera que els paquets només s'instaŀlaran al sistema de fitxers en viu i no hi haura una còpia extra del #{.deb}# en el medi.
+*{Nota:}* Si no s'especifica el sufix d'etapa, la llista s'utilitzarà per a ambdues etapes. Normalment, s'especifica #{.list.chroot}# de manera que els paquets només s'instalaran al sistema de fitxers en viu i no hi haura una còpia extra del #{.deb}# en el medi.
 
 3~ Llistes locals de paquets per a l'etapa binary
 
 Per a crear una llista per a l'etapa binary, crear un fitxer amb el sufix
-#{.list.binary}# a #{config/package-lists/}#. Aquests paquets no s'instaŀlen
-al sistema de fitxers en viu però s'inclouen en el medi en viu al directori
-#{pool/}#. Un ús típic d'aquesta llista seria amb una de les variants del
-instaŀlador non-live. Com s'ha esmentat anteriorment, si es vol que aquesta
-llista sigui la mateixa que la llista de l'etapa chroot, simplement
-utilitzar el sufix #{.list}#.
+#{.list.binary}# a #{config/package-lists/}#. Aquests paquets no
+s'instal·len al sistema de fitxers en viu però s'inclouen en el medi en viu
+al directori #{pool/}#. Un ús típic d'aquesta llista seria amb una de les
+variants del instal·lador non-live. Com s'ha esmentat anteriorment, si es
+vol que aquesta llista sigui la mateixa que la llista de l'etapa chroot,
+simplement utilitzar el sufix #{.list}#.
 
 3~generated-package-lists Generar llistes de paquets
 
@@ -282,8 +282,8 @@ baixos. Però a la pràctica, només tenen sentit les que influeixen en la
 selecció de paquets, com ara #{DISTRIBUTION}#, #{ARCHITECTURES}# o
 #{ARCHIVE_AREAS}#.
 
-Per exemple, per a instaŀlar #{ia32-libs}# si s'especifica #{--architectures
-amd64}#:
+Per exemple, per a instal·lar #{ia32-libs}# si s'especifica
+#{--architectures amd64}#:
 
 code{
 
@@ -293,7 +293,7 @@ code{
 
 }code
 
-És possible fer un test d'un nombre de valors, per exemple per a instaŀlar
+És possible fer un test d'un nombre de valors, per exemple per a instalar
 /{memtest86+}/ si s'especifica #{--architectures i386}# o #{--architectures
 amd64}#:
 
@@ -306,7 +306,7 @@ code{
 }code
 
 També es pot provar amb variables que poden contenir més d'un valor, per
-exemple, per a instaŀlar /{vrms}/ si s'especifica o #{contrib}# o
+exemple, per a instalar /{vrms}/ si s'especifica o #{contrib}# o
 #{non-free}# a través de l'opció #{--archive-areas}#:
 
 code{
@@ -321,37 +321,37 @@ No és possible el anidament dels condicionals.
 
 % FIXME:
 
-3~ Eliminar paquets durant la instaŀlació
+3~ Eliminar paquets durant la instalació
 
 Es pot crear llistes de paquets en fitxers amb els sufixos
 #{.list.chroot_live}# i #{.list.chroot_install}# dins del directori
 #{config/package-lists}#. Si hi ha una llista «live» i una llista «install»
 els paquets de la llista #{.list.chroot_live}# s'eliminaran amb un script
-ganxo després de la instaŀlació (si l'usuari utilitza l'instaŀlador). Els
+ganxo després de la instal·lació (si l'usuari utilitza l'instal·lador). Els
 paquets de la llista #{.list.chroot_install}# seran presents tant en el
-sistema en viu com en el sistema instaŀlat. Aquest és un cas especial per al
-programa d'instaŀlació i pot ser útil si es té #{--debian-installer live}#
-establert en la configuració i es desitja eliminar paquets específics del
-sistema en viu durant la instaŀlació.
+sistema en viu com en el sistema instal·lat. Aquest és un cas especial per
+al programa d'instal·lació i pot ser útil si es té #{--debian-installer
+live}# establert en la configuració i es desitja eliminar paquets específics
+del sistema en viu durant la instal·lació.
 
 3~desktop-and-language-tasks Tasques d'escriptori i llenguatge
 
 Les tasques d'escriptori i el llenguatge són casos especials que necessiten
 una mica de planificació i configuració extra. Les imatges en viu són
-diferentes de les imatges de l'instaŀlador de Debian en aquest sentit. A
-l'instaŀlador de Debian, si el medi es va preparar per a obtenir un tipus
-d'entorn d'escriptori en particular, la tasca corresponent s'instaŀlarà
+diferentes de les imatges de l'instalador de Debian en aquest sentit. A
+l'instalador de Debian, si el medi es va preparar per a obtenir un tipus
+d'entorn d'escriptori en particular, la tasca corresponent s'instalarà
 automàticament. Per tant hi ha tasques internes #{gnome-desktop}#,
 #{kde-desktop}#, #{lxde-desktop}# i #{xfce-desktop}#, cap de les quals
 s'ofereixen al menú de #{tasksel}#. De la mateixa manera, no hi ha cap
 entrada de menú per a tasques de llengües, però l'elecció del idioma de
-l'usuari durant la instaŀlació influeix en la selecció de les tasques de les
-llengües corresponents.
+l'usuari durant la instal·lació influeix en la selecció de les tasques de
+les llengües corresponents.
 
 En el desenvolupament d'una imatge en viu d'escriptori, la imatge sol
 arrencar directament a un escriptori de treball, les opcions d'escriptori i
 de llengua han estat fetes en temps de construcció, no en temps d'execució
-com en el cas del instaŀlador de Debian. Això no vol dir que una imatge en
+com en el cas del instalador de Debian. Això no vol dir que una imatge en
 viu no es pugui construir per a donar suport a diversos equips d'escriptori
 o diversos idiomes i oferir a l'usuari una opció, però això no és el
 comportament de live-build per defecte.
@@ -389,7 +389,7 @@ Quan hi ha més d'una versió del nucli disponible en els arxius configurats,
 es pot especificar el nom d'un paquet del nucli amb l'opció
 #{--linux-packages}#. Per exemple, suposem que s'està construint una imatge
 d'arquitectura #{amd64}# i es vol afegir l'arxiu experimental amb propòsits
-de fer proves perquè es pugui instaŀlar el nucli
+de fer proves perquè es pugui instalar el nucli
 #{linux-image-3.7-trunk-amd64}#. Es podria configurar la imatge de la
 següent manera:
 
@@ -415,7 +415,7 @@ incloure un conjunt complet dels packets que corresponen amb #{linux}# i
 Si s'opta per construir els paquets del nucli sense els metapaquets a joc,
 cal especificar una arrel #{--linux-packages}# apropiada com s'indica a
 {Tipus i versió del nucli}#kernel-flavour-and-version. Com expliquem a
-{Instaŀlació de paquets modificats o de
+{Instalació de paquets modificats o de
 tercers}#installing-modified-or-third-party-packages, és millor si
 s'inclouen els paquets del nucli personalitzat en un repositori propi, tot i
 que les alternatives discutides en aquella secció també funcionen.
@@ -431,7 +431,7 @@ _* Incloure el mòdul d'unió del sistema de fitxers (normalment #{aufs}#).
 _* Incloure tots els mòduls del sistema d'arxius requerits per la
 configuració (normalment #{squashfs}#).
 
-2~installing-modified-or-third-party-packages Instaŀlació de paquets
+2~installing-modified-or-third-party-packages Instalació de paquets
 modificats o de tercers
 
 Si bé està en contra de la filosofia d'un sistema en viu, de vegades pot ser
@@ -450,7 +450,7 @@ pot ser d'interès. La creació de paquets personalitzats es tracta a Debian
 New Maintainers' Guide at http://www.debian.org/doc/maint-guide/ i en altres
 llocs.
 
-Hi ha dues formes d'instaŀlar paquets personalitzats modificats:
+Hi ha dues formes d'instalar paquets personalitzats modificats:
 
 _* #{packages.chroot}#
 
@@ -465,14 +465,14 @@ temps necessari per a posar-lo en marxa.
 
 Per a instaŀar un paquet personalitzat, només s'ha de copiar al directori
 #{config/packages.chroot/}#. Els paquets que es troben dins d'aquest
-directori s'instaŀlaran automàticament en el sistema en viu durant la
+directori s'instalaran automàticament en el sistema en viu durant la
 construcció - no cal especificar res més en cap altre lloc.
 
 Els paquets *{han de}* ser nomenats en la forma prescrita. Una manera simple
 de fer això és utilitzar #{dpkg-name}#.
 
-Utilitzar #{packages.chroot}# per a la instaŀlació de paquets personalitzats
-té els seus desavantatges:
+Utilitzar #{packages.chroot}# per a la instal·lació de paquets
+personalitzats té els seus desavantatges:
 
 _* No és possible utilitzar APT segur.
 
@@ -482,29 +482,29 @@ _* Cal posar tots els paquets apropiats al directori
 _* No es adient per a l'emmagatzematge de configuracions de sistemes en viu
 en el control de revisió.
 
-3~ Fer servir un repositori APT per a instaŀlar paquets personalitzats
+3~ Fer servir un repositori APT per a instalar paquets personalitzats
 
 A diferència de #{packages.chroot}#, quan s'utilitza un repositori APT
 personalitzat s'ha d'assegurar que s'especifiquen els paquets en un altre
-lloc. Veure {Selecció dels paquets a instaŀlar}#choosing-packages-to-install
-per a més detalls.
+lloc. Veure {Selecció dels paquets a
+instal·lar}#choosing-packages-to-install per a més detalls.
 
-Si bé crear un repositori APT per a instaŀlar paquets personalitzats pot
+Si bé crear un repositori APT per a instalar paquets personalitzats pot
 semblar un esforç innecessari, la infraestructura pot ser fàcilment
 reutilitzada en una data posterior per a oferir actualitzacions dels paquets
 modificats.
 
 3~ Paquets personalitzats i APT
 
-live-build utilitza APT per a instaŀlar tots els paquets al sistema en viu,
+live-build utilitza APT per a instalar tots els paquets al sistema en viu,
 per tant, heretarà els comportaments d'aquest programa. Un exemple rellevant
 és que (assumint una configuració per defecte) si es dóna el cas que un
 paquet està disponible en dos repositoris diferents, amb diferents números
-de versió, APT triarà per a instaŀlar el paquet amb la versió més alta.
+de versió, APT triarà per a instalar el paquet amb la versió més alta.
 
 A causa d'això, s'aconsella augmentar el nombre de la versió dels paquets
 personalitzats als fixers #{debian/changelog}# per a assegurar-se que la
-versió modificada és la que s'instaŀla en lloc d'una dels repositoris
+versió modificada és la que s'instala en lloc d'una dels repositoris
 oficials de Debian. Això també es pot aconseguir mitjançant l'alteració de
 les preferències d'APT del sistema en viu - veure {APT pinning}#apt-pinning
 per a més informació.
@@ -520,17 +520,17 @@ opcions que comencen amb #{apt}# a la pàgina del manual de #{lb_config}#.
 
 3~choosing-apt-or-aptitude Elegir apt o aptitude
 
-Es pot optar per utilitzar /{apt}/ o /{aptitude}/ a l'hora d'instaŀlar
+Es pot optar per utilitzar /{apt}/ o /{aptitude}/ a l'hora d'instalar
 paquets en temps de construcció. Quina utilitat s'usa es configura gràcies
 al argument #{--apt}# de #{lb config}#. Escollir el mètode d'implementació
-per al comportament preferit durant la instaŀlació de paquets, la diferència
-notable és la forma en que es manegen els paquets que falten.
+per al comportament preferit durant la instal·lació de paquets, la
+diferència notable és la forma en que es manegen els paquets que falten.
 
 _* #{apt}#: Amb aquest mètode, si un paquet que s'especifica falta,
-l'instaŀlació de paquets fallarà. Aquesta és la configuració per defecte.
+l'instalació de paquets fallarà. Aquesta és la configuració per defecte.
 
 _* #{aptitude}#: Amb aquest mètode, si s'especifica un paquet que falta,
-l'instaŀlació de paquets tindrà èxit.
+l'instalació de paquets tindrà èxit.
 
 3~ L'ús d'un proxy amb APT
 
@@ -565,7 +565,7 @@ sistema en viu, així que abans d'executar per exemple #{apt-cache search}# o
 #{apt-get install}#, l'usuari primer ha fer un #{apt-get update}# per a
 crear aquests índexs.
 
-Si es considera que la instaŀlació de tots els paquets recomanats infla
+Si es considera que la instalació de tots els paquets recomanats infla
 massa la imatge, sempre que s'estigui preparat per a fer front a les
 conseqüències que s'analitzen a continuació, es pot desactivar aquesta opció
 per defecte d'APT amb:
@@ -587,18 +587,18 @@ s'espera, si és que funciona. Mirar els paquets recomanats per a cada un
 dels paquets inclosos en la construcció i si no s'està segur que es poden
 ometre, tornar a afegir-los a les llistes de paquets.
 
-La conseqüència més general aquí és que si no s'instaŀlen els paquets
+La conseqüència més general aquí és que si no s'instalen els paquets
 recomanats per un paquet determinat, és a dir, "els paquets que es troben
-junts amb aquest en totes les instaŀlacions a menys que siguin inusuals"
+junts amb aquest en totes les instalacions a menys que siguin inusuals"
 (Debian Policy Manual, secció 7.2), alguns paquets que en realitat són
 necessaris per als usuaris del sistema Live poden ser omesos. Per tant,
 suggerim revisar la diferència que desactivar els paquets recomanats té en
 la llista de paquets (veure el fitxer #{binary.packages}# generat per #{lb
 build}#) i tornar a incloure a la llista els paquets que falten que haurien
-de ser instaŀlats. Si només es vol deixar de banda un petit nombre de
+de ser instalats. Si només es vol deixar de banda un petit nombre de
 paquets recomanats, es pot deixar els «recommends» activats i establir una
 prioritat pin d'APT negativa en els paquets seleccionats per a impedir la
-seva instaŀlació, com s'explica a {APT pinning}#apt-pinning.
+seva instalació, com s'explica a {APT pinning}#apt-pinning.
 
 3~ Passar opcions per a apt o aptitude
 
@@ -640,10 +640,10 @@ segon cas, crear #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
 
 Suposem que s'està construint un sistema en viu ${testing} però es necessita
 que tots els paquets «live-» que acaben dins de la imatge binària
-s'instaŀlin desde sid en temps de construcció. Cal afegir sid a les fonts
+s'instalin desde sid en temps de construcció. Cal afegir sid a les fonts
 d'APT i fer un pin dels paquets live amb una prioritat més alta, però tots
 els altres paquets amb una prioritat més baixa que la prioritat per defecte
-de manera que només els paquets que es vol s'instaŀlin desde sid en el
+de manera que només els paquets que es vol s'instalin desde sid en el
 moment de la construcció i tots els altres es prenguin de la distribució de
 destinació, ${testing}. Això es pot aconseguir de la manera següent:
 
@@ -662,7 +662,7 @@ code{
 
 }code
 
-Una prioritat pin negativa evitarà que un paquet s'instaŀli, com en el cas
+Una prioritat pin negativa evitarà que un paquet s'instali, com en el cas
 que no es vulgui un paquet que és recomanat per un altre paquet. Suposem que
 s'està construint una imatge LXDE afegint #{task-lxde-desktop}# a
 #{config/package-lists/desktop.list.chroot}# però no es desitja que al
index 4b80d9d..e52c3d7 100644 (file)
@@ -151,9 +151,9 @@ code{
 
 2~persistence Persistència
 
-Un paradigma d'un live cd és ser un sistema pre-instaŀlat, que arrenca desde
-medis de només lectura, com un cdrom, on les modificacions no sobreviuen als
-reinicis del maquinari que l'executa.
+Un paradigma d'un live cd és ser un sistema pre-instal·lat, que arrenca
+desde medis de només lectura, com un cdrom, on les modificacions no
+sobreviuen als reinicis del maquinari que l'executa.
 
 Un sistema en viu és una generalització d'aquest paradigma i per tant,
 compatible amb altres medis, a més dels CDs, però tot i així, en el seu
index 6ea79bd..725dbc6 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
-:B~ Instaŀlació
+:B~ Instalació
 
-1~installation Instaŀlació
+1~installation Instalació
 
 2~requirements Requisits
 
@@ -20,9 +20,9 @@ Tenir en compte que no cal usar Debian o una distribució derivada de Debian
 ja que live-build funcionarà en gairebé qualsevol distribució amb els
 requisits anteriors.
 
-2~installing-live-build Instaŀlació de live-build
+2~installing-live-build Instalació de live-build
 
-Es pot instaŀlar live-build en un nombre de maneres diferentes:
+Es pot instalar live-build en un nombre de maneres diferentes:
 
 _* Des del repositori Debian
 
@@ -30,12 +30,12 @@ _* A partir del codi font
 
 _* A partir d'instantànies
 
-Si s'utilitza Debian, la manera recomanada és instaŀlar live-build des del
+Si s'utilitza Debian, la manera recomanada és instalar live-build des del
 repositori de Debian.
 
 3~ Des del repositori de Debian
 
-Només cal instaŀlar live-build com qualsevol altre paquet:
+Només cal instalar live-build com qualsevol altre paquet:
 
 code{
 
@@ -55,7 +55,7 @@ code{
 
 }code
 
-Es pot construir i instaŀlar un paquet Debian pròpi mitjançant l'execució
+Es pot construir i instalar un paquet Debian pròpi mitjançant l'execució
 de:
 
 code{
@@ -66,7 +66,7 @@ code{
 
 }code
 
-Ara instaŀlar qualsevol dels fitxers #{.deb}# recent construïts que ens
+Ara instalar qualsevol dels fitxers #{.deb}# recent construïts que ens
 interessen, per exemple,
 
 code{
@@ -75,7 +75,8 @@ code{
 
 }code
 
-Es pot instaŀlar live-build directament al sistema mitjançant l'execució de:
+Es pot instal·lar live-build directament al sistema mitjançant l'execució
+de:
 
 code{
 
@@ -83,7 +84,7 @@ code{
 
 }code
 
-i desinstaŀlar amb:
+i desinstalar amb:
 
 code{
 
@@ -93,19 +94,19 @@ code{
 
 3~ A partir d'instantànies
 
-Si no es desitja construir o instaŀlar live-build a partir de les fonts, es
+Si no es desitja construir o instalar live-build a partir de les fonts, es
 pot utilitzar les instantànies. Aquestes es construeixen automàticament a
 partir de l'última versió del Git, i estan disponibles a
 http://live-systems.org/debian/.
 
 2~ Instal.lació de live-boot i live-config
 
-*{Nota:}* No cal instaŀlar live-boot o live-config en el sistema per a crear sistemes personalitzats en viu. No obstant, això no farà cap mal i és útil per a fins de referència. Si només es vol la documentació, ara es poden instaŀlar els paquets /{live-boot-doc}/ i /{live-config-doc}/ per separat.
+*{Nota:}* No cal instal·lar live-boot o live-config en el sistema per a crear sistemes personalitzats en viu. No obstant, això no farà cap mal i és útil per a fins de referència. Si només es vol la documentació, ara es poden instal·lar els paquets /{live-boot-doc}/ i /{live-config-doc}/ per separat.
 
 3~ Des del repositori de Debian
 
 Tots dos, live-boot i live-config, estan disponibles al arxiu de Debian,
-d'una manera similar a {Instaŀlació de live-build}#installing-live-build.
+d'una manera similar a {Instalació de live-build}#installing-live-build.
 
 3~ A partir del codi font
 
@@ -151,13 +152,13 @@ code{
 
 _* Utilitzar tots el fitxers .deb generats que calguin
 
-Com live-boot i live-config són instaŀlats per el sistema de construcció
-live-build, instaŀlar els paquets en el sistema amfitrió no és suficient:
+Com live-boot i live-config són instalats per el sistema de construcció
+live-build, instalar els paquets en el sistema amfitrió no és suficient:
 s'ha de tractar els .deb generats com si fossin uns paquets
 personalitzats. Ja que el propòsit per a construir aquests paquets a partir
 del codi font és per a provar coses noves a curt termini abans del
-llançament oficial, seguir els pasos de {Instaŀlació de paquets modificats o
-de tercers}#installing-modified-or-third-party-packages per a incloure
+llançament oficial, seguir els pasos de {Instal·lació de paquets modificats
+de tercers}#installing-modified-or-third-party-packages per a incloure
 temporalment els paquets rellevants en la configuració. En particular, cal
 observar que ambdós paquets es divideixen en una part genèrica, una part de
 documentació i un o més back-ends. Incloure la part genèrica, només un dels
index cc6999e..d6a548a 100644 (file)
@@ -153,11 +153,11 @@ msgid ""
 "sticks. Some may also boot over the network."
 msgstr ""
 "_* *{Sistema viu}*: Un sistema operatiu que pot arrencar sense necessitat "
-"d'instaŀlació en un disc dur. Els sistemes vius no alteren el sistema "
-"operatiu local(s) o els fitxer(s) ja instaŀlats al disc dur de l'ordinador a "
-"menys que així se'ls ho indiqui. Els sistemes vius normalment s'inician des "
-"de dispositius, com ara CD, DVD o memòries USB. Alguns també poden arrencar "
-"des de la xarxa."
+"d'instalació en un disc dur. Els sistemes vius no alteren el sistema "
+"operatiu local(s) o els fitxer(s) ja instal·lats al disc dur de l'ordinador "
+"a menys que així se'ls ho indiqui. Els sistemes vius normalment s'inician "
+"des de dispositius, com ara CD, DVD o memòries USB. Alguns també poden "
+"arrencar des de la xarxa."
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:24
@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr ""
 #: en/about_manual.ssi:34
 msgid "_* *{live-boot}*: A collection of scripts used to boot live systems."
 msgstr ""
-"_* *{live-boot}*: Una coŀlecció de scripts per a arrencar els sistemes vius."
+"_* *{live-boot}*: Una colecció de scripts per a arrencar els sistemes vius."
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:36
@@ -220,7 +220,7 @@ msgid ""
 "_* *{live-build}*: A collection of scripts used to build customized live "
 "systems."
 msgstr ""
-"_* *{live-build}*: Una coŀlecció d'scripts utilitzats per a construir "
+"_* *{live-build}*: Una colecció d'scripts utilitzats per a construir "
 "sistemes en viu personalitzats."
 
 #. type: Plain text
@@ -229,7 +229,7 @@ msgid ""
 "_* *{live-config}*: A collection of scripts used to configure a live system "
 "during the boot process."
 msgstr ""
-"_* *{live-config}*: Una coŀlecció de scripts utilitzats per a configurar un "
+"_* *{live-config}*: Una colecció de scripts utilitzats per a configurar un "
 "sistema en viu durant el procés d'arrencada."
 
 #. type: Plain text
@@ -238,8 +238,8 @@ msgid ""
 "_* *{live-tools}*: A collection of additional scripts used to perform useful "
 "tasks within a running live system."
 msgstr ""
-"_* *{live-tools}*: Una coŀlecció d'scripts addicionals que s'utilitzen per a "
-"realitzar tasques útils en un sistema viu en execució."
+"_* *{live-tools}*: Una col·lecció d'scripts addicionals que s'utilitzen per "
+"realitzar tasques útils en un sistema viu en execució."
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:42
@@ -256,7 +256,7 @@ msgid ""
 "_* *{Debian Installer (d-i)}*: The official installation system for the "
 "Debian distribution."
 msgstr ""
-"_* *{Instaŀlador de Debian (d-i)}*: El sistema oficial d'instaŀlació de la "
+"_* *{Instal·lador de Debian (d-i)}*: El sistema oficial d'instal·lació de la "
 "distribució Debian."
 
 #. type: Plain text
@@ -433,7 +433,7 @@ msgstr ""
 "Per tal de realitzar canvis en el manual anglès s'ha d'editar els fitxers "
 "adequats a #{manual/en/}# però abans de presentar una contribució, s'ha de "
 "previsualitzar el treball. Per a previsualitzar el live-manual, assegurar-se "
-"que s'han instaŀlat els paquets necessaris per a la seva construcció  "
+"que s'han instalat els paquets necessaris per a la seva construcció  "
 "mitjançant l'execució de:"
 
 #. type: Plain text
index a9df305..5f0aeae 100644 (file)
@@ -210,9 +210,9 @@ msgid ""
 "configurations. All packages are used in their default configuration as they "
 "are after a regular installation of Debian."
 msgstr ""
-"En aquesta fase no es publicarà o s'instaŀlarà cap configuració alternativa "
+"En aquesta fase no es publicarà o s'instalarà cap configuració alternativa "
 "o d'exemple. Tots els paquets són utilitzats en la seva configuració per "
-"defecte, tal com són després d'una instaŀlació normal de Debian."
+"defecte, tal com són després d'una instalació normal de Debian."
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_project.ssi:58
@@ -237,7 +237,7 @@ msgid ""
 "see {Customization overview}#customization-overview."
 msgstr ""
 "S'hi inclou un sistema per a configurar paquets mitjançant debconf que "
-"permet instaŀlar paquets configurats de forma personalitzada dins d'una "
+"permet instalar paquets configurats de forma personalitzada dins d'una "
 "imatge en viu, però per a les {imatges en viu prefabricades}#downloading-"
 "prebuilt-images només utilitzarem una configuració per defecte, a menys que "
 "sigui absolutament necessari per a poder treballar en l'entorn en viu. "
index 25b5282..1342bcd 100644 (file)
@@ -244,7 +244,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Les varietats d'anglès més esteses són el britànic i l'americà, així que és "
 "molt probable que la majoria dels autors acabin utilitzant l'una o l'altra. "
-"En un entorn de coŀlaboració, la varietat ideal seria \"l'anglès "
+"En un entorn de colaboració, la varietat ideal seria \"l'anglès "
 "internacional\", però és molt difícil, per no dir impossible, decidir quina "
 "varietat d'entre totes les existents, és la millor."
 
@@ -312,7 +312,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Anar directament al gra i no fent voltes. Donar tota la informació "
 "necessària, però no afegir més informació de la necessària, és a dir, no "
-"explicar detalls innecessaris. Els lectors són inteŀligents. Es presumeix "
+"explicar detalls innecessaris. Els lectors són inteligents. Es presumeix "
 "algun coneixement previ per la seva part."
 
 #. type: Plain text
@@ -344,7 +344,7 @@ msgid ""
 "to write in a coherent way with the rest of the authors will be appreciated."
 msgstr ""
 "Com s'ha suggerit abans, és gairebé impossible estandarditzar un document "
-"escrit en coŀlaboració en un tot perfectament unificat. No obstant això, "
+"escrit en colaboració en un tot perfectament unificat. No obstant això, "
 "s'aprecia tot esforç per escriure d'una manera coherent amb la resta dels "
 "autors."
 
@@ -427,7 +427,7 @@ msgstr ""
 "Com a regla general, si un concepte es pot expressar utilitzant diferents "
 "sinònims, és un bon consell triar la primera paraula proposada pel "
 "diccionari. En cas de dubte, és sovint correcte elegir les paraules d'origen "
-"germànic (Normalment paraules monosíŀlabes). Tenir en compte que aquestes "
+"germànic (Normalment paraules monosílabes). Tenir en compte que aquestes "
 "dues tècniques poden produir un discurs més aviat informal, però almenys la "
 "elecció de paraules serà d'ampli ús i acceptació general."
 
index 94fa20f..e2285d1 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-04 08:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-25 19:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-11-04 20:39+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr ":B~ Exemples"
 #: en/examples.ssi:202 en/examples.ssi:210 en/examples.ssi:218
 #: en/examples.ssi:234 en/examples.ssi:248 en/examples.ssi:256
 #: en/examples.ssi:264 en/examples.ssi:284 en/examples.ssi:292
-#: en/examples.ssi:301 en/examples.ssi:311 en/project_bugs.ssi:60
+#: en/examples.ssi:301 en/examples.ssi:311 en/project_bugs.ssi:64
 #: en/project_coding-style.ssi:30 en/project_coding-style.ssi:40
 #: en/project_coding-style.ssi:53 en/project_coding-style.ssi:63
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
@@ -107,7 +107,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/examples.ssi:206 en/examples.ssi:214 en/examples.ssi:230
 #: en/examples.ssi:238 en/examples.ssi:252 en/examples.ssi:260
 #: en/examples.ssi:268 en/examples.ssi:288 en/examples.ssi:297
-#: en/examples.ssi:307 en/examples.ssi:324 en/project_bugs.ssi:64
+#: en/examples.ssi:307 en/examples.ssi:324 en/project_bugs.ssi:68
 #: en/project_coding-style.ssi:36 en/project_coding-style.ssi:47
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
@@ -200,8 +200,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "per a utilitzar aquests exemples es necessita un sistema de construcció que "
 "compleixi les exigències enumerades a {Requisits}#requirements y que tingui "
-"live-build instaŀlat com es descriu a {Instaŀlació de live-build}#installing-"
-"live-build."
+"live-build instal·lat com es descriu a {Instal·lació de live-build}"
+"#installing-live-build."
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:12
@@ -294,7 +294,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:42 en/examples.ssi:68 en/examples.ssi:266
-#: en/project_bugs.ssi:62
+#: en/project_bugs.ssi:66
 #, no-wrap
 msgid " # lb build 2>&1 | tee build.log\n"
 msgstr " # lb build 2>&1 | tee build.log\n"
@@ -897,27 +897,27 @@ msgstr ""
 "Deixar els paquets recomanats amb #{--apt-recommends false}# estalvia una "
 "mica d'espai addicional, a costa d'ometre alguns paquets que d'una altra "
 "manera es podria esperar que hi fossin. #{--debootstrap-options \"--"
-"variant=minbase\"}# preinstaŀla un sistema mínim des del principi. Al no "
+"variant=minbase\"}# preinstala un sistema mínim des del principi. Al no "
 "incloure automàticament paquets de firmware amb #{--firmware-chroot false}# "
 "també es guanya una mica d'espai. I finalment, #{--memtest none}# impedeix "
-"la instaŀlació d'un comprovador de memòria."
+"la instalació d'un comprovador de memòria."
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:274
 #, no-wrap
 msgid "*{Note:}* A minimal system can also be achieved using hooks, like for example the #{stripped.hook.chroot}# hook found in #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. It may shave off additional small amounts of space and produce an image of 62MB. However, it does so by removal of documentation and other files from packages installed on the system. This violates the integrity of those packages and that, as the comment header warns, may have unforeseen consequences. That is why using a minimal /{debootstrap}/ is the recommended way of achieving this goal.\n"
-msgstr "*{Nota:}* Un sistema mínim es pot aconseguir també fent servir un script ganxo, com ara el #{stripped.hook.chroot}# de #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. Es pot guanyar petites quantitats addicionals d'espai i produir una imatge de 62MB. No obstant, el script ganxo aconsegueix això eliminant documentació i altres fitxers dels paquets instaŀlats al sistema. Això viola la integritat dels paquets i com és comenta a l'encapçalament del script, pot tenir conseqüències imprevistes. És per això que l'ús d'un /{debootstrap}/ mínim és el mètode recomanat per a aconseguir aquest objectiu.\n"
+msgstr "*{Nota:}* Un sistema mínim es pot aconseguir també fent servir un script ganxo, com ara el #{stripped.hook.chroot}# de #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. Es pot guanyar petites quantitats addicionals d'espai i produir una imatge de 62MB. No obstant, el script ganxo aconsegueix això eliminant documentació i altres fitxers dels paquets instalats al sistema. Això viola la integritat dels paquets i com és comenta a l'encapçalament del script, pot tenir conseqüències imprevistes. És per això que l'ús d'un /{debootstrap}/ mínim és el mètode recomanat per a aconseguir aquest objectiu.\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:276
 msgid "2~ A localized GNOME desktop and installer"
-msgstr "2~ Un escriptori GNOME localitzat i amb instaŀlador"
+msgstr "2~ Un escriptori GNOME localitzat i amb instalador"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:278
 #, no-wrap
 msgid "*{Use case:}* Create a GNOME desktop image, localized for Switzerland and including an installer.\n"
-msgstr "*{Cas d'ús:}* Crear una imatge amb l'escriptori GNOME, localitzat per Suïssa i que inclogui un instaŀlador.\n"
+msgstr "*{Cas d'ús:}* Crear una imatge amb l'escriptori GNOME, localitzat per Suïssa i que inclogui un instalador.\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:280
@@ -928,7 +928,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Volem fer una imatge ISO híbrida per a l'arquitectura i386 fent servir el "
 "nostre escriptori preferit, en aquest cas GNOME, que conté tots els mateixos "
-"paquets que serien instaŀlats per l'instaŀlador estàndard de Debian per a "
+"paquets que serien instal·lats per l'instal·lador estàndard de Debian per a "
 "GNOME."
 
 #. type: Plain text
@@ -1041,6 +1041,6 @@ msgid ""
 "kernels match for the launcher to work properly."
 msgstr ""
 "Tenir en compte que s'ha inclòs el paquet debian-installer-launcher per a "
-"llançar l'instaŀlador des de l'escriptori en viu, i també s'especifica el "
-"nucli 486, ja que actualment és necessari que l'instaŀlador i el nucli del "
+"llançar l'instalador des de l'escriptori en viu, i també s'especifica el "
+"nucli 486, ja que actualment és necessari que l'instalador i el nucli del "
 "sistema viu coincideixin perquè el llançador funcioni correctament."
index d0da3cd..34978d3 100644 (file)
@@ -539,7 +539,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/project_bugs.ssi:92
 msgid "3~ At build time while installing packages"
-msgstr "3~ A l'hora de construir, durant la instaŀlació de paquets"
+msgstr "3~ A l'hora de construir, durant la instalació de paquets"
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_bugs.ssi:94
@@ -549,7 +549,7 @@ msgid ""
 "can fail. If a bug appears here, check if the error is also reproducible on "
 "a normal system."
 msgstr ""
-"live-build instaŀla paquets addicionals del arxiu de Debian i en funció de "
+"live-build instala paquets addicionals del arxiu de Debian i en funció de "
 "la distribució Debian utilitzada i de l'estat diari de l'arxiu, pot fallar. "
 "Si un error apareix aquí, comprovar si l'error és també reproduïble en un "
 "sistema normal."
@@ -594,7 +594,7 @@ msgid ""
 "reporting a bug. Providing a screenshot of the failure is also very helpful."
 msgstr ""
 "Si la imatge no arrenca, informar a la llista de correu, juntament amb la "
-"informació soŀlicitada a {Recopilar informació}#collect-information. No "
+"informació solicitada a {Recopilar informació}#collect-information. No "
 "oblidar-se d'esmentar, com/quan la imatge falla, ja sigui amb virtualització "
 "o maquinari real. Si s'utilitza una tecnologia de virtualització d'algun "
 "tipus, sempre fer la prova amb maquinari real abans d'informar d'un error. "
@@ -611,7 +611,7 @@ msgid ""
 "If a package was successfully installed, but fails while actually running "
 "the Live system, this is probably a bug in the live system. However:"
 msgstr ""
-"Si un paquet s'ha instaŀlat correctament, però falla quan s'executa el "
+"Si un paquet s'ha instalat correctament, però falla quan s'executa el "
 "sistema Live, això és probablement un error al sistema en viu. No obstant "
 "això:"
 
index c425e74..57f2a5d 100644 (file)
@@ -425,7 +425,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/project_coding-style.ssi:132
 msgid "2~ Miscellaneous"
-msgstr "2~ Misceŀlània"
+msgstr "2~ Miscelània"
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_coding-style.ssi:134
index 946cf33..0f2afad 100644 (file)
@@ -294,7 +294,7 @@ msgstr ""
 "canviar a la branca *{debian-next}* immediatament per a comprovar l'últim "
 "codi, escriure un pegat o contribuir amb una traducció, s'ha de saber que el "
 "servidor git proporciona un fitxer #{mrconfig}# per a facilitar el maneig de "
-"múltiples repositoris. Per a utilitzar-lo cal instaŀlar el paquet /{mr}/ i "
+"múltiples repositoris. Per a utilitzar-lo cal instalar el paquet /{mr}/ i "
 "després d'això, fer:"
 
 #. type: Plain text
index 1451e40..41296db 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-17 20:43+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-25 19:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-10-17 21:02+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
 #: en/examples.ssi:202 en/examples.ssi:210 en/examples.ssi:218
 #: en/examples.ssi:234 en/examples.ssi:248 en/examples.ssi:256
 #: en/examples.ssi:264 en/examples.ssi:284 en/examples.ssi:292
-#: en/examples.ssi:301 en/examples.ssi:311 en/project_bugs.ssi:60
+#: en/examples.ssi:301 en/examples.ssi:311 en/project_bugs.ssi:64
 #: en/project_coding-style.ssi:30 en/project_coding-style.ssi:40
 #: en/project_coding-style.ssi:53 en/project_coding-style.ssi:63
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
@@ -61,14 +61,14 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:152
 #: en/user_customization-packages.ssi:162
 #: en/user_customization-packages.ssi:172
-#: en/user_customization-packages.ssi:190
-#: en/user_customization-packages.ssi:206
-#: en/user_customization-packages.ssi:285
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:307
-#: en/user_customization-packages.ssi:321
-#: en/user_customization-packages.ssi:337
-#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:212
+#: en/user_customization-packages.ssi:291
+#: en/user_customization-packages.ssi:303
+#: en/user_customization-packages.ssi:313
+#: en/user_customization-packages.ssi:327
+#: en/user_customization-packages.ssi:343
+#: en/user_customization-packages.ssi:360 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/examples.ssi:206 en/examples.ssi:214 en/examples.ssi:230
 #: en/examples.ssi:238 en/examples.ssi:252 en/examples.ssi:260
 #: en/examples.ssi:268 en/examples.ssi:288 en/examples.ssi:297
-#: en/examples.ssi:307 en/examples.ssi:324 en/project_bugs.ssi:64
+#: en/examples.ssi:307 en/examples.ssi:324 en/project_bugs.ssi:68
 #: en/project_coding-style.ssi:36 en/project_coding-style.ssi:47
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
@@ -135,14 +135,14 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-packages.ssi:158
 #: en/user_customization-packages.ssi:168
 #: en/user_customization-packages.ssi:178
-#: en/user_customization-packages.ssi:196
-#: en/user_customization-packages.ssi:211
-#: en/user_customization-packages.ssi:289
-#: en/user_customization-packages.ssi:301
-#: en/user_customization-packages.ssi:311
-#: en/user_customization-packages.ssi:325
-#: en/user_customization-packages.ssi:350
-#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:202
+#: en/user_customization-packages.ssi:217
+#: en/user_customization-packages.ssi:295
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:317
+#: en/user_customization-packages.ssi:331
+#: en/user_customization-packages.ssi:356
+#: en/user_customization-packages.ssi:365 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -246,7 +246,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Un sistema viu és un sistema operatiu que arrenca en un equip des d'un "
 "dispositiu extraïble, com un CD-ROM o una memòria USB o des d'una xarxa, a "
-"punt per a fer servir sense cap tipus d'instaŀlació en la unitat(s) habitual"
+"punt per a fer servir sense cap tipus d'instalació en la unitat(s) habitual"
 "(s), amb una configuració automàtica feta en temps d'execució (veure {Termes}"
 "#terms)."
 
@@ -413,7 +413,7 @@ msgstr ""
 "architectures}# del valor per defecte #{i386}# a #{amd64}#, s'ha de canviar "
 "l'opció corresponent #{--linux-flavours}# del valor per defecte #{486}# a #"
 "{amd64}#. Veure la pàgina del manual #{lb_config}# per a la versió de live-"
-"build instaŀlada al constructor web per a més detalls. El nombre de la "
+"build instalada al constructor web per a més detalls. El nombre de la "
 "versió de live-build apareix a la part inferior de la pàgina web."
 
 #. type: Plain text
@@ -566,7 +566,7 @@ msgid ""
 "Burning an ISO image is easy. Just install /{xorriso}/ and use it from the "
 "command-line to burn the image. For instance:"
 msgstr ""
-"Gravar una imatge ISO és fàcil. Simplement cal instaŀlar /{xorriso}/ i "
+"Gravar una imatge ISO és fàcil. Simplement cal instalar /{xorriso}/ i "
 "utilitzar-lo des de la línia d'ordres per a gravar la imatge. Per exemple:"
 
 #. type: Plain text
@@ -682,7 +682,7 @@ msgstr "*{Nota:}* Si es vol utilitzar l'espai addicional amb Windows, pel que se
 #: en/user_basics.ssi:125
 #, no-wrap
 msgid "*{Remember: Every time you install a new binary.hybrid.iso on the stick, all data on the stick will be lost because the partition table is overwritten by the contents of the image, so back up your extra partition first to restore again after updating the live image.}*\n"
-msgstr "*{Recordar: Cada vegada que s'instaŀli una nova binary.hybrid.iso al dispositiu, es perdran totes les dades perquè la taula de particions se sobreescriu amb el contingut de la imatge, de manera que es assenyat fer una còpia de seguretat de la partició addicional per a restaurar les dades de nou després d'actualitzar la imatge en viu.}*\n"
+msgstr "*{Recordar: Cada vegada que s'instali una nova binary.hybrid.iso al dispositiu, es perdran totes les dades perquè la taula de particions se sobreescriu amb el contingut de la imatge, de manera que es assenyat fer una còpia de seguretat de la partició addicional per a restaurar les dades de nou després d'actualitzar la imatge en viu.}*\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:127
@@ -831,10 +831,10 @@ msgid ""
 "the following examples. The /{qemu-utils}/ package is also valuable for "
 "creating virtual disk images with #{qemu-img}#."
 msgstr ""
-"Primer, instaŀlar /{qemu-kvm}/ si el processador ho suporta. Si no, "
-"instaŀlar /{qemu}/, en aquest cas el nom del programa és #{qemu}# en lloc de "
-"#{kvm}# en els exemples següents. El paquet /{qemu-utils}/  també és valuós "
-"per a la creació d'imatges de disc virtuals amb #{qemu-img}#."
+"Primer, instalar /{qemu-kvm}/ si el processador ho suporta. Si no, "
+"instal·lar /{qemu}/, en aquest cas el nom del programa és #{qemu}# en lloc "
+"de #{kvm}# en els exemples següents. El paquet /{qemu-utils}/  també és "
+"valuós per a la creació d'imatges de disc virtuals amb #{qemu-img}#."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:157
@@ -910,7 +910,7 @@ msgid ""
 "listing the correct /{linux-headers}/ package in above created package list, "
 "the selection of the right package can be done automatically by live-build."
 msgstr ""
-"Per tal de fer que el paquet dkms funcioni, s'han d'instaŀlar també les "
+"Per tal de fer que el paquet dkms funcioni, s'han d'instalar també les "
 "capçaleres del nucli per a la variant del nucli de la imatge. En lloc "
 "d'enumerar manualment el paquet /{linux-headers}/ correcte en la llista de "
 "paquets creat anteriorment, la selecció del paquet adequat es pot fer "
@@ -1011,10 +1011,10 @@ msgid ""
 "{kvm}# or #{qemu}#, depending on which version your host system needs, "
 "specifying #{binary.img}# as the first hard drive."
 msgstr ""
-"Igualment, per a provar una imatge HDD amb Qemu, instaŀlar /{qemu}/ com s'ha "
-"descrit anteriorment a {Provar una imatge ISO amb QEMU}#testing-iso-with-"
-"qemu. A continuació, executar #{kvm}# o #{qemu}#, segons la versió "
-"instaŀlada al sistema amfitrió, especificant #{binary.img}# com a primer "
+"Igualment, per a provar una imatge HDD amb Qemu, instal·lar /{qemu}/ com "
+"s'ha descrit anteriorment a {Provar una imatge ISO amb QEMU}#testing-iso-"
+"with-qemu. A continuació, executar #{kvm}# o #{qemu}#, segons la versió "
+"instalada al sistema amfitrió, especificant #{binary.img}# com a primer "
 "disc dur."
 
 #. type: Plain text
@@ -1242,10 +1242,10 @@ msgid ""
 "files inside #{/srv/debian-live/tftpboot}#, run as root the following "
 "command:"
 msgstr ""
-"S'ha d'instaŀlar el paquet /{tftpd-hpa}/. Aquest pot servir tots els fitxers "
-"continguts dins d'un directori arrel, per regla general #{/srv/tftp}#. Per "
-"tal que es serveixin els fitxers dins de #{/srv/debian-live/tftpboot}#, s'ha "
-"d'executar com a superusuari la següent ordre:"
+"S'ha d'instal·lar el paquet /{tftpd-hpa}/. Aquest pot servir tots els "
+"fitxers continguts dins d'un directori arrel, per regla general #{/srv/tftp}"
+"#. Per tal que es serveixin els fitxers dins de #{/srv/debian-live/tftpboot}"
+"#, s'ha d'executar com a superusuari la següent ordre:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:318
@@ -1277,7 +1277,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:328
 msgid "You need to install the /{nfs-kernel-server}/ package."
-msgstr "S'ha d'instaŀlar el paquet /{nfs-kernel-server}/"
+msgstr "S'ha d'instalar el paquet /{nfs-kernel-server}/"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:330
@@ -1322,8 +1322,8 @@ msgstr ""
 "que es necessiti una mica de paciència per a aconseguir que tots tres "
 "funcionin plegats. Per a obtenir més informació, veure el wiki de syslinux a "
 "http://www.syslinux.org/wiki/index.php/PXELINUX o la secció TFTP Net Booting "
-"al Manual del Instaŀlador de Debian a http://d-i.alioth.debian.org/manual/ca."
-"i386/ch04s05.html. Això pot ajudar, ja que els seus processos són molt "
+"al Manual del Instal·lador de Debian a http://d-i.alioth.debian.org/manual/"
+"ca.i386/ch04s05.html. Això pot ajudar, ja que els seus processos són molt "
 "similars."
 
 #. type: Plain text
@@ -1353,7 +1353,7 @@ msgstr "3~ Qemu"
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:356
 msgid "_* Install /{qemu}/, /{bridge-utils}/, /{sudo}/."
-msgstr "_* Instaŀlar /{qemu}/, /{bridge-utils}/, /{sudo}/."
+msgstr "_* Instalar /{qemu}/, /{bridge-utils}/, /{sudo}/."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:358
index 93aba8f..36ddf0c 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-04 08:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-25 19:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-11-04 20:53+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
 #: en/examples.ssi:202 en/examples.ssi:210 en/examples.ssi:218
 #: en/examples.ssi:234 en/examples.ssi:248 en/examples.ssi:256
 #: en/examples.ssi:264 en/examples.ssi:284 en/examples.ssi:292
-#: en/examples.ssi:301 en/examples.ssi:311 en/project_bugs.ssi:60
+#: en/examples.ssi:301 en/examples.ssi:311 en/project_bugs.ssi:64
 #: en/project_coding-style.ssi:30 en/project_coding-style.ssi:40
 #: en/project_coding-style.ssi:53 en/project_coding-style.ssi:63
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/examples.ssi:206 en/examples.ssi:214 en/examples.ssi:230
 #: en/examples.ssi:238 en/examples.ssi:252 en/examples.ssi:260
 #: en/examples.ssi:268 en/examples.ssi:288 en/examples.ssi:297
-#: en/examples.ssi:307 en/examples.ssi:324 en/project_bugs.ssi:64
+#: en/examples.ssi:307 en/examples.ssi:324 en/project_bugs.ssi:68
 #: en/project_coding-style.ssi:36 en/project_coding-style.ssi:47
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
@@ -188,7 +188,7 @@ msgstr ""
 "la imatge en viu, els scripts ganxo (hooks) permeten executar ordres "
 "arbitràries en diferents etapes de la construcció i en el moment d'arrencar, "
 "i la preconfiguració (preseeding) permet configurar els paquets quan "
-"s'instaŀlen proporcionant respostes a les preguntes de debconf ."
+"s'instalen proporcionant respostes a les preguntes de debconf ."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-contents.ssi:8
@@ -320,8 +320,9 @@ msgid ""
 "Chroot local includes are installed after package installation so that files "
 "installed by packages are overwritten."
 msgstr ""
-"Els chroot local includes s'instaŀlen després de la instaŀlació del paquets "
-"de tal manera que es sobreescriuen els fitxers instaŀlats pels paquets."
+"Els chroot local includes s'instal·len després de la instal·lació del "
+"paquets de tal manera que es sobreescriuen els fitxers instal·lats pels "
+"paquets."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-contents.ssi:47
@@ -422,7 +423,7 @@ msgstr ""
 "config/}#, tenint en compte la seqüència dels números. A continuació, afegir "
 "el script ganxo propi amb un número de seqüència apropiat com a prefix, ja "
 "sigui com a un chroot local include a #{config/includes.chroot/lib/live/"
-"config/}#, o com un paquet personalitzat com es va discutir a {Instaŀlació "
+"config/}#, o com un paquet personalitzat com es va discutir a {Instalació "
 "de paquets modificats o de tercers}#installing-modified-or-third-party-"
 "packages."
 
@@ -470,7 +471,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els fitxers del directory #{config/preseed/}# amb el sufix #{.cfg}# seguits "
 "del sufix de l'etapa (#{.chroot}# o #{.binary}#) son considerats fitxers de "
-"preconfiguració de debconf i són instaŀlats per live-build utilitzant #"
+"preconfiguració de debconf i són instalats per live-build utilitzant #"
 "{debconf-set-selections}# durant l'etapa corresponent."
 
 #. type: Plain text
index f951d3b..7304bc9 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-19 17:00+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-25 19:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:23+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
 #: en/examples.ssi:202 en/examples.ssi:210 en/examples.ssi:218
 #: en/examples.ssi:234 en/examples.ssi:248 en/examples.ssi:256
 #: en/examples.ssi:264 en/examples.ssi:284 en/examples.ssi:292
-#: en/examples.ssi:301 en/examples.ssi:311 en/project_bugs.ssi:60
+#: en/examples.ssi:301 en/examples.ssi:311 en/project_bugs.ssi:64
 #: en/project_coding-style.ssi:30 en/project_coding-style.ssi:40
 #: en/project_coding-style.ssi:53 en/project_coding-style.ssi:63
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr ""
 #: en/project_contributing.ssi:79 en/project_contributing.ssi:87
 #: en/project_git.ssi:8 en/project_git.ssi:16 en/project_git.ssi:24
 #: en/project_git.ssi:34 en/project_git.ssi:44 en/project_git.ssi:56
-#: en/project_procedures.ssi:41 en/project_procedures.ssi:53
+#: en/project_procedures.ssi:39 en/project_procedures.ssi:51
 #: en/user_basics.ssi:48 en/user_basics.ssi:56 en/user_basics.ssi:66
 #: en/user_basics.ssi:82 en/user_basics.ssi:97 en/user_basics.ssi:109
 #: en/user_basics.ssi:117 en/user_basics.ssi:155 en/user_basics.ssi:163
@@ -61,14 +61,14 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:152
 #: en/user_customization-packages.ssi:162
 #: en/user_customization-packages.ssi:172
-#: en/user_customization-packages.ssi:190
-#: en/user_customization-packages.ssi:206
-#: en/user_customization-packages.ssi:285
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:307
-#: en/user_customization-packages.ssi:321
-#: en/user_customization-packages.ssi:337
-#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:212
+#: en/user_customization-packages.ssi:291
+#: en/user_customization-packages.ssi:303
+#: en/user_customization-packages.ssi:313
+#: en/user_customization-packages.ssi:327
+#: en/user_customization-packages.ssi:343
+#: en/user_customization-packages.ssi:360 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/examples.ssi:206 en/examples.ssi:214 en/examples.ssi:230
 #: en/examples.ssi:238 en/examples.ssi:252 en/examples.ssi:260
 #: en/examples.ssi:268 en/examples.ssi:288 en/examples.ssi:297
-#: en/examples.ssi:307 en/examples.ssi:324 en/project_bugs.ssi:64
+#: en/examples.ssi:307 en/examples.ssi:324 en/project_bugs.ssi:68
 #: en/project_coding-style.ssi:36 en/project_coding-style.ssi:47
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/project_contributing.ssi:83 en/project_contributing.ssi:90
 #: en/project_git.ssi:12 en/project_git.ssi:20 en/project_git.ssi:28
 #: en/project_git.ssi:38 en/project_git.ssi:48 en/project_git.ssi:60
-#: en/project_procedures.ssi:49 en/project_procedures.ssi:94
+#: en/project_procedures.ssi:47 en/project_procedures.ssi:92
 #: en/user_basics.ssi:52 en/user_basics.ssi:60 en/user_basics.ssi:70
 #: en/user_basics.ssi:88 en/user_basics.ssi:103 en/user_basics.ssi:113
 #: en/user_basics.ssi:121 en/user_basics.ssi:159 en/user_basics.ssi:167
@@ -135,14 +135,14 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-packages.ssi:158
 #: en/user_customization-packages.ssi:168
 #: en/user_customization-packages.ssi:178
-#: en/user_customization-packages.ssi:196
-#: en/user_customization-packages.ssi:211
-#: en/user_customization-packages.ssi:289
-#: en/user_customization-packages.ssi:301
-#: en/user_customization-packages.ssi:311
-#: en/user_customization-packages.ssi:325
-#: en/user_customization-packages.ssi:350
-#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:202
+#: en/user_customization-packages.ssi:217
+#: en/user_customization-packages.ssi:295
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:317
+#: en/user_customization-packages.ssi:331
+#: en/user_customization-packages.ssi:356
+#: en/user_customization-packages.ssi:365 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -165,12 +165,12 @@ msgstr "}code"
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:2
 msgid ":B~ Customizing Debian Installer"
-msgstr ":B~ Personalització de l'instaŀlador de debian"
+msgstr ":B~ Personalització de l'instalador de debian"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:4
 msgid "1~customizing-installer Customizing Debian Installer"
-msgstr "1~customizing-installer Personalització de l'instaŀlador de debian"
+msgstr "1~customizing-installer Personalització de l'instalador de debian"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:6
@@ -179,9 +179,9 @@ msgid ""
 "number of different types of installation, varying in what is included and "
 "how the installer operates."
 msgstr ""
-"Les imatges del sistema en viu es poden integrar amb l'instaŀlador de "
-"Debian. Hi ha un nombre de diferents tipus d'instaŀlació, que varien en el "
-"que s'inclou i en com opera l'instaŀlador."
+"Les imatges del sistema en viu es poden integrar amb l'instalador de "
+"Debian. Hi ha un nombre de diferents tipus d'instalació, que varien en el "
+"que s'inclou i en com opera l'instalador."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:8
@@ -192,25 +192,25 @@ msgid ""
 "else. It is often seen abbreviated to \"d-i\"."
 msgstr ""
 "Tenir en compte l'ús acurat de les lletres majúscules quan es refereix a "
-"\"l'instaŀlador de Debian\" en aquesta secció - quan s'utilitza així ens "
-"referim explícitament a l'instaŀlador normal del sistema Debian, i no a una "
+"\"l'instalador de Debian\" en aquesta secció - quan s'utilitza així ens "
+"referim explícitament a l'instalador normal del sistema Debian, i no a una "
 "altra cosa. Es veu sovint abreujat com \"d-i\"."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:10
 msgid "2~ Types of Debian Installer"
-msgstr "2~ Tipus d'instaŀlador de Debian"
+msgstr "2~ Tipus d'instalador de Debian"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:12
 msgid "The three main types of installer are:"
-msgstr "Els tres principals tipus d'instaŀlador són els següents:"
+msgstr "Els tres principals tipus d'instalador són els següents:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:14
 #, no-wrap
 msgid "*{\"Normal\" Debian Installer}*: This is a normal live system image with a separate kernel and initrd which (when selected from the appropriate bootloader) launches into a standard Debian Installer instance, just as if you had downloaded a CD image of Debian and booted it. Images containing a live system and such an otherwise independent installer are often referred to as \"combined images\".\n"
-msgstr "*{Instaŀlador de Debian \"Normal\"}*: Aquesta és una imatge normal de sistema en viu amb un nucli i initrd independents que (quan es seleccionen des del carregador d'arrencada adequat) realitzen una instaŀlació estàndard de Debian, igual que si s'hagués descarregat i arrencat una imatge de Debian des d'un CD. Les imatges que contenen un sistema viu i aquest tipus d'instaŀlador independent s'anomenen sovint \"imatges combinades\".\n"
+msgstr "*{Instal·lador de Debian \"Normal\"}*: Aquesta és una imatge normal de sistema en viu amb un nucli i initrd independents que (quan es seleccionen des del carregador d'arrencada adequat) realitzen una instal·lació estàndard de Debian, igual que si s'hagués descarregat i arrencat una imatge de Debian des d'un CD. Les imatges que contenen un sistema viu i aquest tipus d'instal·lador independent s'anomenen sovint \"imatges combinades\".\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:16
@@ -219,9 +219,9 @@ msgid ""
 "using /{debootstrap}/, from local media or some network-based network, "
 "resulting in a default Debian system being installed to the hard disk."
 msgstr ""
-"Amb aquest tipus d'imatges, Debian s'instaŀla descarregant i instaŀlant "
+"Amb aquest tipus d'imatges, Debian s'instal·la descarregant i instal·lant "
 "paquets .deb mitjançant /{debootstrap}/, des dels medis locals o alguna "
-"xarxa, aixó resulta en un sistema Debian per defecte instaŀlat al disc dur."
+"xarxa, aixó resulta en un sistema Debian per defecte instalat al disc dur."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:18
@@ -232,7 +232,7 @@ msgid ""
 "the image and enable it for you."
 msgstr ""
 "Tot aquest procés pot ser preconfigurat i personalitzadat de moltes formes, "
-"veure les pàgines corresponents al manual de l'instaŀlador de Debian per a "
+"veure les pàgines corresponents al manual de l'instalador de Debian per a "
 "més informació. Quan es té un fitxer de preconfiguració que funcioni, live-"
 "build pot posar-lo automàticament a la imatge i activar-lo."
 
@@ -240,7 +240,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-installer.ssi:20
 #, no-wrap
 msgid "*{\"Live\" Debian Installer}*: This is a live system image with a separate kernel and initrd which (when selected from the appropriate bootloader) launches into an instance of the Debian Installer.\n"
-msgstr "*{Instaŀlador de Debian \"Live\"}*: Aquesta és una imatge en viu amb un nucli i initrd independents que (quan es seleccionen des del carregador d'arrencada adequat) llancen un instaŀlador de Debian.\n"
+msgstr "*{Instal·lador de Debian \"Live\"}*: Aquesta és una imatge en viu amb un nucli i initrd independents que (quan es seleccionen des del carregador d'arrencada adequat) llancen un instal·lador de Debian.\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:22
@@ -251,8 +251,8 @@ msgid ""
 "filesystem image is copied to the target. This is achieved with a special "
 "udeb called live-installer."
 msgstr ""
-"La instaŀlació continuarà de forma idèntica a l'instaŀlació que s'ha descrit "
-"anteriorment, però en la fase d'instaŀlació dels paquets, en lloc "
+"La instal·lació continuarà de forma idèntica a l'instal·lació que s'ha "
+"descrit anteriorment, però en la fase d'instal·lació dels paquets, en lloc "
 "d'utilitzar /{debootstrap}/ per a buscar-los i instalar-los, es copia el "
 "sistema de fitxers viu a la destinació. Això s'aconsegueix amb un udeb "
 "especial anomenat live-installer."
@@ -263,21 +263,21 @@ msgid ""
 "After this stage, the Debian Installer continues as normal, installing and "
 "configuring items such as bootloaders and local users, etc."
 msgstr ""
-"Després d'aquesta etapa, l'instaŀlador de Debian continua de forma normal, "
-"instaŀlant i configurant elements com ara els gestors d'arrencada i els "
+"Després d'aquesta etapa, l'instalador de Debian continua de forma normal, "
+"instalant i configurant elements com ara els gestors d'arrencada i els "
 "usuaris locals, etc"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:26
 #, no-wrap
 msgid "*{Note:}* to support both normal and live installer entries in the bootloader of the same live medium, you must disable live-installer by preseeding #{live-installer/enable=false}#.\n"
-msgstr "*{Nota:}* per a donar suport a les entrades de l'instaŀlador normal i live en el gestor d'arrencada del mateix medi s'ha de desactivar el live-installer mitjançant la preconfiguració #{live-installer/enable=false}#.\n"
+msgstr "*{Nota:}* per a donar suport a les entrades de l'instalador normal i live en el gestor d'arrencada del mateix medi s'ha de desactivar el live-installer mitjançant la preconfiguració #{live-installer/enable=false}#.\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:28
 #, no-wrap
 msgid "*{\"Desktop\" Debian Installer}*: Regardless of the type of Debian Installer included, #{d-i}# can be launched from the Desktop by clicking on an icon. This is user friendlier in some situations. In order to make use of this, the debian-installer-launcher package needs to be included.\n"
-msgstr "*{Instaŀlador de Debian \"d'escriptori\"}*: Independentment del tipus d'instaŀlador de Debian inclòs, es pot iniciar el #{d-i}# des de l'escriptori fent clic damunt una icona. Aixó és senzill per a l'usuari però perquè funcioni s'ha d'afegir el paquet debian-installer-launcher.\n"
+msgstr "*{Instal·lador de Debian \"d'escriptori\"}*: Independentment del tipus d'instal·lador de Debian inclòs, es pot iniciar el #{d-i}# des de l'escriptori fent clic damunt una icona. Aixó és senzill per a l'usuari però perquè funcioni s'ha d'afegir el paquet debian-installer-launcher.\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:30
@@ -289,10 +289,11 @@ msgid ""
 "architecture. For example:"
 msgstr ""
 "Tenir en compte que, per defecte, live-build no inclou imatges de "
-"l'instaŀlador de Debian en les imatges, ha de ser específicament activat amb "
-"#{lb config}#. A més, tenir en compte que per a que funcioni l'instaŀlador "
-"\"d'escriptori\" el nucli del sistema viu ha de coincidir amb el nucli que "
-"el #{d-i}# utilitza per a l'arquitectura especificada. Per exemple:"
+"l'instal·lador de Debian en les imatges, ha de ser específicament activat "
+"amb #{lb config}#. A més, tenir en compte que per a que funcioni "
+"l'instal·lador \"d'escriptori\" el nucli del sistema viu ha de coincidir amb "
+"el nucli que el #{d-i}# utilitza per a l'arquitectura especificada. Per "
+"exemple:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:36
@@ -309,7 +310,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:40
 msgid "2~ Customizing Debian Installer by preseeding"
-msgstr "2~ Personalització de l'instaŀlador de Debian amb preconfiguració"
+msgstr "2~ Personalització de l'instalador de Debian amb preconfiguració"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:42
@@ -324,16 +325,16 @@ msgid ""
 "configuration in a #{preseed.cfg}# file included in #{config/includes."
 "installer/}#. For example, to preseed setting the locale to #{en_US}#:"
 msgstr ""
-"Com es descriu en el Manual de l'instaŀlador de Debian, a l'apèndix B a "
+"Com es descriu en el Manual de l'instalador de Debian, a l'apèndix B a "
 "http://www.debian.org/releases/stable/i386/apb.html, \"la preconfiguració "
-"proporciona una manera de respondre a les preguntes durant la instaŀlació, "
-"sense haver d'introduir les respostes manualment mentre la instaŀlació està "
+"proporciona una manera de respondre a les preguntes durant la instalació, "
+"sense haver d'introduir les respostes manualment mentre la instalació està "
 "en curs. Això permet automatitzar completament la majoria dels tipus "
-"d'instaŀlacions i fins i tot ofereix algunes característiques no disponibles "
-"durant les instaŀlacions normals.\" Aquest tipus de personalització "
-"s'aconsegueix millor amb live-build coŀlocant la configuració en un fitxer #"
-"{preseed.cfg}# a #{config/includes.installer/}#. Per exemple, per a "
-"preconfigurar la variant local #{en_US}#:"
+"d'instal·lacions i fins i tot ofereix algunes característiques no "
+"disponibles durant les instal·lacions normals.\" Aquest tipus de "
+"personalització s'aconsegueix millor amb live-build col·locant la "
+"configuració en un fitxer #{preseed.cfg}# a #{config/includes.installer/}#. "
+"Per exemple, per a preconfigurar la variant local #{en_US}#:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:47
@@ -348,7 +349,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:51
 msgid "2~ Customizing Debian Installer content"
-msgstr "2~ Personalitzar el contingut de l'instaŀlador de Debian"
+msgstr "2~ Personalitzar el contingut de l'instalador de Debian"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-installer.ssi:52
@@ -363,6 +364,6 @@ msgstr ""
 "Per motius experimentals o de depuració d'errors, és possible que es vulgui "
 "incloure paquets udeb creats localment per al #{d-i}#. Per a afegir-los a la "
 "imatge posar-los a #{config/packages.binary/}#. Es poden incloure fitxers "
-"addicionals o de substitució i alguns directoris a l'initrd de l'instaŀlador "
-"d'una manera similar a {Live/chroot local includes}#live-chroot-local-"
-"includes, posant el material a #{config/includes.installer/}#."
+"addicionals o de substitució i alguns directoris a l'initrd de "
+"l'instal·lador d'una manera similar a {Live/chroot local includes}#live-"
+"chroot-local-includes, posant el material a #{config/includes.installer/}#."
index ac78f1b..e72ea4d 100644 (file)
@@ -85,8 +85,8 @@ msgstr ""
 "Les opcions de configuració durant la construcció es descriuen a la pàgina "
 "del manual de #{lb config}#. Les opcions durant l'arrencada es descriuen a "
 "les pàgines del manual de live-boot i live-config. Malgrat que els paquets "
-"live-boot i live-config s'instaŀlen en el sistema en viu que s'està "
-"construint, és recomana instaŀlar-los en el sistema de construcció per a "
+"live-boot i live-config s'instalen en el sistema en viu que s'està "
+"construint, és recomana instalar-los en el sistema de construcció per a "
 "tenir una referència fàcil quan s'està treballant en la configuració. És "
 "segur fer-ho, ja que cap dels scripts continguts en ells s'executen a menys "
 "que el sistema s'hagi configurat com a sistema viu."
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
 "imatge en viu és l'etapa *{binary}*, quan es construeix una imatge capaç "
 "d'arrencar, amb el contingut del directori chroot per a construir el sistema "
 "de fitxers arrel per al sistema en viu, i que inclou el programa de "
-"instaŀlació i qualsevol altre material addicional en el medi de destinació "
+"instalació i qualsevol altre material addicional en el medi de destinació "
 "fora del sistema de fitxers del sistema en viu. Després de construir la "
 "imatge en viu, si està habilitat, s'inclou el codi font original a l'etapa *"
 "{source}*."
@@ -143,7 +143,7 @@ msgstr ""
 "qual s'apliquen les ordres. Això es fa de manera que es garanteixi que les "
 "personalitzacions es poden superposar de manera raonable. Per exemple, dins "
 "l'etapa *{chroot}*, les preconfiguracions (preseeds) s'apliquen abans que "
-"s'instaŀlin els paquets, els paquets s'instaŀlen abans que es copiïn els "
+"s'instal·lin els paquets, els paquets s'instal·len abans que es copiïn els "
 "fitxers locals, i els ganxos s'executen més tard, després que tots els "
 "materials estiguin al seu lloc."
 
@@ -193,7 +193,7 @@ msgid ""
 "a few of the things you might want to do."
 msgstr ""
 "Els següents capítols s'organitzen pel tipus de tasques de personalització "
-"que els usuaris solen realitzar: {Personalització de la instaŀlació de "
+"que els usuaris solen realitzar: {Personalització de la instalació de "
 "paquets}#customizing-package-installation, {Personalització dels continguts}"
 "#customizing-contents i {Personalització de l'entorn local i el llenguatge}"
 "#customizing-locale-and-language cobreixen només algunes de les coses que es "
index 4ebc76b..1327409 100644 (file)
@@ -170,13 +170,13 @@ msgstr "% FIXME:"
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:2
 msgid ":B~ Customizing package installation"
-msgstr ":B~ Personalització de la instaŀlació de paquets"
+msgstr ":B~ Personalització de la instalació de paquets"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:4
 msgid "1~customizing-package-installation Customizing package installation"
 msgstr ""
-"1~customizing-package-installation Personalització de la instaŀlació de "
+"1~customizing-package-installation Personalització de la instalació de "
 "paquets"
 
 #. type: Plain text
@@ -200,20 +200,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "La personalització més bàsica d'un sistema en viu pot ser la selecció dels "
 "paquets que seran inclosos en la imatge. Aquest capítol explica les diverses "
-"opcions de live-build per a personalitzar la instaŀlació de paquets durant "
+"opcions de live-build per a personalitzar la instalació de paquets durant "
 "la construcció. Les opcions més importants que influeixen en els paquets que "
-"estan disponibles per a ser instaŀlats en la imatge són les àrees de "
+"estan disponibles per a ser instalats en la imatge són les àrees de "
 "distribució i el arxiu. Per a garantir velocitats de descàrrega decents, "
 "s'ha de triar un mirall de distribució proper. També es pot incloure "
 "repositoris de backports, paquets experimentals o personalitzats, o incloure "
 "paquets directament com si fossin fitxers. Es poden definir llistes de "
-"paquets, incloent-hi els metapaquets que instaŀlaran diversos paquets "
+"paquets, incloent-hi els metapaquets que instalaran diversos paquets "
 "relacionats alhora, com ara paquets per a un ordinador d'escriptori o un "
 "llenguatge en particular. Finalment, una sèrie d'opcions donen un cert "
-"control sobre /{apt}/ o si es prefereix /{aptitude}/, quan s'instaŀlen els "
+"control sobre /{apt}/ o si es prefereix /{aptitude}/, quan s'instalen els "
 "paquets durant la construcció. Això pot ser útil si s'utilitza un proxy, es "
-"vol desactivar la instaŀlació de paquets recomanats per a estalviar espai, o "
-"hi ha la necessitat de controlar quines versions dels paquets s'instaŀlen "
+"vol desactivar la instal·lació de paquets recomanats per a estalviar espai, "
+"o hi ha la necessitat de controlar quines versions dels paquets s'instal·len "
 "mitjançant la tècnica pinning d'APT, per nomenar algunes possibilitats."
 
 #. type: Plain text
@@ -394,7 +394,7 @@ msgid ""
 "network where \"#{mirror}#\" is reachable."
 msgstr ""
 "Les opcions #{--mirror-binary*}# governen els miralls de distribució que "
-"acaben a la imatge binària. Aquestes poden ser utilitzades per a instaŀlar "
+"acaben a la imatge binària. Aquestes poden ser utilitzades per a instalar "
 "paquets addicionals mentre s'executa el sistema en viu. Els valors per "
 "defecte fan servir #{http.debian.net}#, un servei que tria un mirall "
 "geogràficament a prop en funció, entre altres coses, de la familia de la IP "
@@ -449,7 +449,7 @@ msgid ""
 "For example, #{config/archives/live.list.chroot}# allows you to install "
 "packages from the debian-live snapshot repository at live system build time."
 msgstr ""
-"Per exemple, #{config/archives/live.list.chroot}# permet instaŀlar paquets "
+"Per exemple, #{config/archives/live.list.chroot}# permet instalar paquets "
 "des del repositori d'instantànies de debian-live en el moment de construcció "
 "del sistema viu."
 
@@ -492,7 +492,7 @@ msgid ""
 "will be automatically added to your live system's #{/etc/apt/preferences.d/}"
 "# directory."
 msgstr ""
-"En cas de necessitar un APT pinning personalitzat, es poden coŀlocar les "
+"En cas de necessitar un APT pinning personalitzat, es poden colocar les "
 "preferències APT en fitxers #{config/archives/your-repository.pref.{binary,"
 "chroot}}#, que seran afegits automàticament al sistema en viu al directori #"
 "{/etc/apt/preferences.d/}#."
@@ -500,7 +500,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:82
 msgid "2~choosing-packages-to-install Choosing packages to install"
-msgstr "2~choosing-packages-to-install Selecció dels paquets a instaŀlar"
+msgstr "2~choosing-packages-to-install Selecció dels paquets a instalar"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:84
@@ -513,9 +513,9 @@ msgid ""
 "which is well suited to testing of new or experimental packages before they "
 "are available from a repository."
 msgstr ""
-"Hi ha una sèrie de formes de triar els paquets que live-build instaŀlarà en "
+"Hi ha una sèrie de formes de triar els paquets que live-build instalarà en "
 "la imatge, que abasta una varietat de necessitats diferents. Es pot "
-"simplement anomenar paquets individualment per a instaŀlar en una llista de "
+"simplement anomenar paquets individualment per a instalar en una llista de "
 "paquets. També es pot optar per utilitzar metapaquets a les llistes, o "
 "seleccionar-los utilitzant camps de control de fitxers de paquets. I, "
 "finalment, es poden copiar paquets com si fossin fitxers dins del arbre #"
@@ -536,10 +536,10 @@ msgid ""
 "names may also be injected into the list using shell helpers at build time."
 msgstr ""
 "Les llistes de paquets són una forma eficaç d'expressar quins paquets han de "
-"ser instaŀlats. La sintaxi de la llista suporta seccions condicionals que fa "
-"que sigui fàcil construir llistes i adaptar-les per al propi ús en múltiples "
-"configuracions. Els noms dels paquets també poden ser injectats a la llista "
-"amb ajudants de l'intèrpret d'ordres en temps de construcció. "
+"ser instal·lats. La sintaxi de la llista suporta seccions condicionals que "
+"fa que sigui fàcil construir llistes i adaptar-les per al propi ús en "
+"múltiples configuracions. Els noms dels paquets també poden ser injectats a "
+"la llista amb ajudants de l'intèrpret d'ordres en temps de construcció. "
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:90
@@ -622,7 +622,7 @@ msgstr ""
 "Alguns són subconjunts de paquets de tasques més àmplies, com #{gnome-core}"
 "#, mentre que altres són parts individuals especialitzades de un Debian Pure "
 "Blend, com els metapaquets #{education-*}#. Per a obtenir una llista de tots "
-"els metapaquets que hi ha a l'arxiu, instaŀlar el paquet #{debtags}# i "
+"els metapaquets que hi ha a l'arxiu, instalar el paquet #{debtags}# i "
 "llistar tots els paquets amb l'etiqueta #{role::metapackage}# de la següent "
 "manera:"
 
@@ -653,7 +653,7 @@ msgstr ""
 "combinació d'ambdós, totes les llistes de paquets locals s'emmagatzemen a #"
 "{config/package-lists/}#. Es pot utilitzar més d'una llista i això es presta "
 "molt bé als dissenys modulars. Per exemple, es pot decidir dedicar una "
-"llista a una elecció particular d'escriptori, l'altra a una coŀlecció de "
+"llista a una elecció particular d'escriptori, l'altra a una colecció de "
 "paquets relacionats que puguin ser fàcilment utilitzats al damunt d'un "
 "escriptori diferent. Això  permet experimentar amb diferents combinacions de "
 "conjunts de paquets amb un mínim d'esforç, intercanviant llistes comunes "
@@ -675,7 +675,7 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:127
 #, no-wrap
 msgid "*{Note:}* If you don't specify the stage suffix, the list will be used for both stages. Normally, you want to specify #{.list.chroot}# so that the packages will only be installed in the live filesystem and not have an extra copy of the #{.deb}# placed on the medium.\n"
-msgstr "*{Nota:}* Si no s'especifica el sufix d'etapa, la llista s'utilitzarà per a ambdues etapes. Normalment, s'especifica #{.list.chroot}# de manera que els paquets només s'instaŀlaran al sistema de fitxers en viu i no hi haura una còpia extra del #{.deb}# en el medi.\n"
+msgstr "*{Nota:}* Si no s'especifica el sufix d'etapa, la llista s'utilitzarà per a ambdues etapes. Normalment, s'especifica #{.list.chroot}# de manera que els paquets només s'instalaran al sistema de fitxers en viu i no hi haura una còpia extra del #{.deb}# en el medi.\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:129
@@ -693,10 +693,10 @@ msgid ""
 "list, simply use the #{.list}# suffix by itself."
 msgstr ""
 "Per a crear una llista per a l'etapa binary, crear un fitxer amb el sufix #{."
-"list.binary}# a #{config/package-lists/}#. Aquests paquets no s'instaŀlen al "
-"sistema de fitxers en viu però s'inclouen en el medi en viu al directori #"
+"list.binary}# a #{config/package-lists/}#. Aquests paquets no s'instal·len "
+"al sistema de fitxers en viu però s'inclouen en el medi en viu al directori #"
 "{pool/}#. Un ús típic d'aquesta llista seria amb una de les variants del "
-"instaŀlador non-live. Com s'ha esmentat anteriorment, si es vol que aquesta "
+"instalador non-live. Com s'ha esmentat anteriorment, si es vol que aquesta "
 "llista sigui la mateixa que la llista de l'etapa chroot, simplement "
 "utilitzar el sufix #{.list}#."
 
@@ -776,8 +776,8 @@ msgid ""
 "For example, to install #{ia32-libs}# if the #{--architectures amd64}# is "
 "specified:"
 msgstr ""
-"Per exemple, per a instaŀlar #{ia32-libs}# si s'especifica #{--architectures "
-"amd64}#:"
+"Per exemple, per a instal·lar #{ia32-libs}# si s'especifica #{--"
+"architectures amd64}#:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:156
@@ -798,7 +798,7 @@ msgid ""
 "{memtest86+}/ if either #{--architectures i386}# or #{--architectures amd64}"
 "# is specified:"
 msgstr ""
-"És possible fer un test d'un nombre de valors, per exemple per a instaŀlar /"
+"És possible fer un test d'un nombre de valors, per exemple per a instalar /"
 "{memtest86+}/ si s'especifica #{--architectures i386}# o #{--architectures "
 "amd64}#:"
 
@@ -822,8 +822,8 @@ msgid ""
 "via #{--archive-areas}#:"
 msgstr ""
 "També es pot provar amb variables que poden contenir més d'un valor, per "
-"exemple, per a instaŀlar /{vrms}/ si s'especifica o #{contrib}# o #{non-free}"
-"# a través de l'opció #{--archive-areas}#:"
+"exemple, per a instal·lar /{vrms}/ si s'especifica o #{contrib}# o #{non-"
+"free}# a través de l'opció #{--archive-areas}#:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:176
@@ -845,7 +845,7 @@ msgstr "No és possible el anidament dels condicionals."
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:184
 msgid "3~ Removing packages at install time"
-msgstr "3~ Eliminar paquets durant la instaŀlació"
+msgstr "3~ Eliminar paquets durant la instalació"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:186
@@ -864,12 +864,12 @@ msgstr ""
 "chroot_live}# i #{.list.chroot_install}# dins del directori #{config/package-"
 "lists}#. Si hi ha una llista «live» i una llista «install» els paquets de la "
 "llista #{.list.chroot_live}# s'eliminaran amb un script ganxo després de la "
-"instaŀlació (si l'usuari utilitza l'instaŀlador). Els paquets de la llista #"
-"{.list.chroot_install}# seran presents tant en el sistema en viu com en el "
-"sistema instaŀlat. Aquest és un cas especial per al programa d'instaŀlació i "
-"pot ser útil si es té #{--debian-installer live}# establert en la "
+"instal·lació (si l'usuari utilitza l'instal·lador). Els paquets de la llista "
+"#{.list.chroot_install}# seran presents tant en el sistema en viu com en el "
+"sistema instal·lat. Aquest és un cas especial per al programa d'instal·lació "
+"pot ser útil si es té #{--debian-installer live}# establert en la "
 "configuració i es desitja eliminar paquets específics del sistema en viu "
-"durant la instaŀlació."
+"durant la instalació."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:188
@@ -891,14 +891,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Les tasques d'escriptori i el llenguatge són casos especials que necessiten "
 "una mica de planificació i configuració extra. Les imatges en viu són "
-"diferentes de les imatges de l'instaŀlador de Debian en aquest sentit. A "
-"l'instaŀlador de Debian, si el medi es va preparar per a obtenir un tipus "
-"d'entorn d'escriptori en particular, la tasca corresponent s'instaŀlarà "
+"diferentes de les imatges de l'instalador de Debian en aquest sentit. A "
+"l'instalador de Debian, si el medi es va preparar per a obtenir un tipus "
+"d'entorn d'escriptori en particular, la tasca corresponent s'instalarà "
 "automàticament. Per tant hi ha tasques internes #{gnome-desktop}#, #{kde-"
 "desktop}#, #{lxde-desktop}# i #{xfce-desktop}#, cap de les quals s'ofereixen "
 "al menú de #{tasksel}#. De la mateixa manera, no hi ha cap entrada de menú "
 "per a tasques de llengües, però l'elecció del idioma de l'usuari durant la "
-"instaŀlació influeix en la selecció de les tasques de les llengües "
+"instalació influeix en la selecció de les tasques de les llengües "
 "corresponents."
 
 #. type: Plain text
@@ -914,7 +914,7 @@ msgstr ""
 "En el desenvolupament d'una imatge en viu d'escriptori, la imatge sol "
 "arrencar directament a un escriptori de treball, les opcions d'escriptori i "
 "de llengua han estat fetes en temps de construcció, no en temps d'execució "
-"com en el cas del instaŀlador de Debian. Això no vol dir que una imatge en "
+"com en el cas del instalador de Debian. Això no vol dir que una imatge en "
 "viu no es pugui construir per a donar suport a diversos equips d'escriptori "
 "o diversos idiomes i oferir a l'usuari una opció, però això no és el "
 "comportament de live-build per defecte."
@@ -996,7 +996,7 @@ msgstr ""
 "es pot especificar el nom d'un paquet del nucli amb l'opció #{--linux-"
 "packages}#. Per exemple, suposem que s'està construint una imatge "
 "d'arquitectura #{amd64}# i es vol afegir l'arxiu experimental amb propòsits "
-"de fer proves perquè es pugui instaŀlar el nucli #{linux-image-3.7-trunk-"
+"de fer proves perquè es pugui instalar el nucli #{linux-image-3.7-trunk-"
 "amd64}#. Es podria configurar la imatge de la següent manera:"
 
 #. type: Plain text
@@ -1053,7 +1053,7 @@ msgstr ""
 "Si s'opta per construir els paquets del nucli sense els metapaquets a joc, "
 "cal especificar una arrel #{--linux-packages}# apropiada com s'indica a "
 "{Tipus i versió del nucli}#kernel-flavour-and-version. Com expliquem a "
-"{Instaŀlació de paquets modificats o de tercers}#installing-modified-or-"
+"{Instalació de paquets modificats o de tercers}#installing-modified-or-"
 "third-party-packages, és millor si s'inclouen els paquets del nucli "
 "personalitzat en un repositori propi, tot i que les alternatives discutides "
 "en aquella secció també funcionen."
@@ -1095,7 +1095,7 @@ msgid ""
 "2~installing-modified-or-third-party-packages Installing modified or third-"
 "party packages"
 msgstr ""
-"2~installing-modified-or-third-party-packages Instaŀlació de paquets "
+"2~installing-modified-or-third-party-packages Instalació de paquets "
 "modificats o de tercers"
 
 #. type: Plain text
@@ -1136,7 +1136,7 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:241
 msgid "There are two ways of installing modified custom packages:"
-msgstr "Hi ha dues formes d'instaŀlar paquets personalitzats modificats:"
+msgstr "Hi ha dues formes d'instalar paquets personalitzats modificats:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:243
@@ -1176,7 +1176,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Per a instaŀar un paquet personalitzat, només s'ha de copiar al directori #"
 "{config/packages.chroot/}#. Els paquets que es troben dins d'aquest "
-"directori s'instaŀlaran automàticament en el sistema en viu durant la "
+"directori s'instalaran automàticament en el sistema en viu durant la "
 "construcció - no cal especificar res més en cap altre lloc."
 
 #. type: Plain text
@@ -1194,8 +1194,8 @@ msgid ""
 "Using #{packages.chroot}# for installation of custom packages has "
 "disadvantages:"
 msgstr ""
-"Utilitzar #{packages.chroot}# per a la instaŀlació de paquets personalitzats "
-"té els seus desavantatges:"
+"Utilitzar #{packages.chroot}# per a la instal·lació de paquets "
+"personalitzats té els seus desavantatges:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:257
@@ -1223,7 +1223,8 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:263
 msgid "3~ Using an APT repository to install custom packages"
-msgstr "3~ Fer servir un repositori APT per a instaŀlar paquets personalitzats"
+msgstr ""
+"3~ Fer servir un repositori APT per a instal·lar paquets personalitzats"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:265
@@ -1234,8 +1235,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "A diferència de #{packages.chroot}#, quan s'utilitza un repositori APT "
 "personalitzat s'ha d'assegurar que s'especifiquen els paquets en un altre "
-"lloc. Veure {Selecció dels paquets a instaŀlar}#choosing-packages-to-install "
-"per a més detalls."
+"lloc. Veure {Selecció dels paquets a instal·lar}#choosing-packages-to-"
+"install per a més detalls."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:267
@@ -1244,7 +1245,7 @@ msgid ""
 "custom packages, the infrastructure can be easily re-used at a later date to "
 "offer updates of the modified packages."
 msgstr ""
-"Si bé crear un repositori APT per a instaŀlar paquets personalitzats pot "
+"Si bé crear un repositori APT per a instalar paquets personalitzats pot "
 "semblar un esforç innecessari, la infraestructura pot ser fàcilment "
 "reutilitzada en una data posterior per a oferir actualitzacions dels paquets "
 "modificats."
@@ -1263,11 +1264,11 @@ msgid ""
 "different repositories with different version numbers, APT will elect to "
 "install the package with the higher version number."
 msgstr ""
-"live-build utilitza APT per a instaŀlar tots els paquets al sistema en viu, "
+"live-build utilitza APT per a instalar tots els paquets al sistema en viu, "
 "per tant, heretarà els comportaments d'aquest programa. Un exemple rellevant "
 "és que (assumint una configuració per defecte) si es dóna el cas que un "
 "paquet està disponible en dos repositoris diferents, amb diferents números "
-"de versió, APT triarà per a instaŀlar el paquet amb la versió més alta."
+"de versió, APT triarà per a instalar el paquet amb la versió més alta."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:273
@@ -1280,7 +1281,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "A causa d'això, s'aconsella augmentar el nombre de la versió dels paquets "
 "personalitzats als fixers #{debian/changelog}# per a assegurar-se que la "
-"versió modificada és la que s'instaŀla en lloc d'una dels repositoris "
+"versió modificada és la que s'instala en lloc d'una dels repositoris "
 "oficials de Debian. Això també es pot aconseguir mitjançant l'alteració de "
 "les preferències d'APT del sistema en viu - veure {APT pinning}#apt-pinning "
 "per a més informació."
@@ -1321,11 +1322,11 @@ msgid ""
 "package installation, the notable difference being how missing packages are "
 "handled."
 msgstr ""
-"Es pot optar per utilitzar /{apt}/ o /{aptitude}/ a l'hora d'instaŀlar "
+"Es pot optar per utilitzar /{apt}/ o /{aptitude}/ a l'hora d'instalar "
 "paquets en temps de construcció. Quina utilitat s'usa es configura gràcies "
 "al argument #{--apt}# de #{lb config}#. Escollir el mètode d'implementació "
-"per al comportament preferit durant la instaŀlació de paquets, la diferència "
-"notable és la forma en que es manegen els paquets que falten."
+"per al comportament preferit durant la instal·lació de paquets, la "
+"diferència notable és la forma en que es manegen els paquets que falten."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:283
@@ -1334,7 +1335,7 @@ msgid ""
 "installation will fail. This is the default setting."
 msgstr ""
 "_* #{apt}#: Amb aquest mètode, si un paquet que s'especifica falta, "
-"l'instaŀlació de paquets fallarà. Aquesta és la configuració per defecte."
+"l'instalació de paquets fallarà. Aquesta és la configuració per defecte."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:285
@@ -1343,7 +1344,7 @@ msgid ""
 "package installation will succeed."
 msgstr ""
 "_* #{aptitude}#: Amb aquest mètode, si s'especifica un paquet que falta, "
-"l'instaŀlació de paquets tindrà èxit."
+"l'instalació de paquets tindrà èxit."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:287
@@ -1420,7 +1421,7 @@ msgid ""
 "much, provided you are prepared to deal with the consequences discussed "
 "below, you may disable that default option of APT with:"
 msgstr ""
-"Si es considera que la instaŀlació de tots els paquets recomanats infla "
+"Si es considera que la instalació de tots els paquets recomanats infla "
 "massa la imatge, sempre que s'estigui preparat per a fer front a les "
 "conseqüències que s'analitzen a continuació, es pot desactivar aquesta opció "
 "per defecte d'APT amb:"
@@ -1470,18 +1471,18 @@ msgid ""
 "set a negative APT pin priority on selected packages to prevent them from "
 "being installed, as explained in {APT pinning}#apt-pinning."
 msgstr ""
-"La conseqüència més general aquí és que si no s'instaŀlen els paquets "
+"La conseqüència més general aquí és que si no s'instalen els paquets "
 "recomanats per un paquet determinat, és a dir, \"els paquets que es troben "
-"junts amb aquest en totes les instaŀlacions a menys que siguin inusuals"
+"junts amb aquest en totes les instalacions a menys que siguin inusuals"
 "\" (Debian Policy Manual, secció 7.2), alguns paquets que en realitat són "
 "necessaris per als usuaris del sistema Live poden ser omesos. Per tant, "
 "suggerim revisar la diferència que desactivar els paquets recomanats té en "
 "la llista de paquets (veure el fitxer #{binary.packages}# generat per #{lb "
 "build}#) i tornar a incloure a la llista els paquets que falten que haurien "
-"de ser instaŀlats. Si només es vol deixar de banda un petit nombre de "
+"de ser instalats. Si només es vol deixar de banda un petit nombre de "
 "paquets recomanats, es pot deixar els «recommends» activats i establir una "
 "prioritat pin d'APT negativa en els paquets seleccionats per a impedir la "
-"seva instaŀlació, com s'explica a {APT pinning}#apt-pinning."
+"seva instalació, com s'explica a {APT pinning}#apt-pinning."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:323
@@ -1579,10 +1580,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Suposem que s'està construint un sistema en viu ${testing} però es necessita "
 "que tots els paquets «live-» que acaben dins de la imatge binària "
-"s'instaŀlin desde sid en temps de construcció. Cal afegir sid a les fonts "
+"s'instalin desde sid en temps de construcció. Cal afegir sid a les fonts "
 "d'APT i fer un pin dels paquets live amb una prioritat més alta, però tots "
 "els altres paquets amb una prioritat més baixa que la prioritat per defecte "
-"de manera que només els paquets que es vol s'instaŀlin desde sid en el "
+"de manera que només els paquets que es vol s'instalin desde sid en el "
 "moment de la construcció i tots els altres es prenguin de la distribució de "
 "destinació, ${testing}. Això es pot aconseguir de la manera següent:"
 
@@ -1629,7 +1630,7 @@ msgid ""
 "package. This can be done by adding the following stanza to #{config/apt/"
 "preferences}#:"
 msgstr ""
-"Una prioritat pin negativa evitarà que un paquet s'instaŀli, com en el cas "
+"Una prioritat pin negativa evitarà que un paquet s'instali, com en el cas "
 "que no es vulgui un paquet que és recomanat per un altre paquet. Suposem que "
 "s'està construint una imatge LXDE afegint #{task-lxde-desktop}# a #{config/"
 "package-lists/desktop.list.chroot}# però no es desitja que al usuari se li "
index 065af0a..5d67a9b 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 4.0~a4-1\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-22 15:07+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-25 19:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:23+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
 #: en/examples.ssi:202 en/examples.ssi:210 en/examples.ssi:218
 #: en/examples.ssi:234 en/examples.ssi:248 en/examples.ssi:256
 #: en/examples.ssi:264 en/examples.ssi:284 en/examples.ssi:292
-#: en/examples.ssi:301 en/examples.ssi:311 en/project_bugs.ssi:60
+#: en/examples.ssi:301 en/examples.ssi:311 en/project_bugs.ssi:64
 #: en/project_coding-style.ssi:30 en/project_coding-style.ssi:40
 #: en/project_coding-style.ssi:53 en/project_coding-style.ssi:63
 #: en/project_coding-style.ssi:94 en/project_coding-style.ssi:102
@@ -61,14 +61,14 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:152
 #: en/user_customization-packages.ssi:162
 #: en/user_customization-packages.ssi:172
-#: en/user_customization-packages.ssi:190
-#: en/user_customization-packages.ssi:206
-#: en/user_customization-packages.ssi:285
-#: en/user_customization-packages.ssi:297
-#: en/user_customization-packages.ssi:307
-#: en/user_customization-packages.ssi:321
-#: en/user_customization-packages.ssi:337
-#: en/user_customization-packages.ssi:354 en/user_customization-runtime.ssi:14
+#: en/user_customization-packages.ssi:196
+#: en/user_customization-packages.ssi:212
+#: en/user_customization-packages.ssi:291
+#: en/user_customization-packages.ssi:303
+#: en/user_customization-packages.ssi:313
+#: en/user_customization-packages.ssi:327
+#: en/user_customization-packages.ssi:343
+#: en/user_customization-packages.ssi:360 en/user_customization-runtime.ssi:14
 #: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
 #: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
 #: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr "code{"
 #: en/examples.ssi:206 en/examples.ssi:214 en/examples.ssi:230
 #: en/examples.ssi:238 en/examples.ssi:252 en/examples.ssi:260
 #: en/examples.ssi:268 en/examples.ssi:288 en/examples.ssi:297
-#: en/examples.ssi:307 en/examples.ssi:324 en/project_bugs.ssi:64
+#: en/examples.ssi:307 en/examples.ssi:324 en/project_bugs.ssi:68
 #: en/project_coding-style.ssi:36 en/project_coding-style.ssi:47
 #: en/project_coding-style.ssi:59 en/project_coding-style.ssi:70
 #: en/project_coding-style.ssi:98 en/project_coding-style.ssi:106
@@ -135,14 +135,14 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-packages.ssi:158
 #: en/user_customization-packages.ssi:168
 #: en/user_customization-packages.ssi:178
-#: en/user_customization-packages.ssi:196
-#: en/user_customization-packages.ssi:211
-#: en/user_customization-packages.ssi:289
-#: en/user_customization-packages.ssi:301
-#: en/user_customization-packages.ssi:311
-#: en/user_customization-packages.ssi:325
-#: en/user_customization-packages.ssi:350
-#: en/user_customization-packages.ssi:359 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-packages.ssi:202
+#: en/user_customization-packages.ssi:217
+#: en/user_customization-packages.ssi:295
+#: en/user_customization-packages.ssi:307
+#: en/user_customization-packages.ssi:317
+#: en/user_customization-packages.ssi:331
+#: en/user_customization-packages.ssi:356
+#: en/user_customization-packages.ssi:365 en/user_customization-runtime.ssi:18
 #: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
 #: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
 #: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
@@ -478,9 +478,9 @@ msgid ""
 "media, like a cdrom, where writes and modifications do not survive reboots "
 "of the host hardware which runs it."
 msgstr ""
-"Un paradigma d'un live cd és ser un sistema pre-instaŀlat, que arrenca desde "
-"medis de només lectura, com un cdrom, on les modificacions no sobreviuen als "
-"reinicis del maquinari que l'executa."
+"Un paradigma d'un live cd és ser un sistema pre-instal·lat, que arrenca "
+"desde medis de només lectura, com un cdrom, on les modificacions no "
+"sobreviuen als reinicis del maquinari que l'executa."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:103
index 968813e..53083de 100644 (file)
@@ -165,12 +165,12 @@ msgstr "}code"
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:2
 msgid ":B~ Installation"
-msgstr ":B~ Instaŀlació"
+msgstr ":B~ Instalació"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:4
 msgid "1~installation Installation"
-msgstr "1~installation Instaŀlació"
+msgstr "1~installation Instalació"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:6
@@ -220,12 +220,12 @@ msgstr ""
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:22
 msgid "2~installing-live-build Installing live-build"
-msgstr "2~installing-live-build Instaŀlació de live-build"
+msgstr "2~installing-live-build Instalació de live-build"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:24
 msgid "You can install live-build in a number of different ways:"
-msgstr "Es pot instaŀlar live-build en un nombre de maneres diferentes:"
+msgstr "Es pot instalar live-build en un nombre de maneres diferentes:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:26
@@ -248,7 +248,7 @@ msgid ""
 "If you are using Debian, the recommended way is to install live-build via "
 "the Debian repository."
 msgstr ""
-"Si s'utilitza Debian, la manera recomanada és instaŀlar live-build des del "
+"Si s'utilitza Debian, la manera recomanada és instalar live-build des del "
 "repositori de Debian."
 
 #. type: Plain text
@@ -259,7 +259,7 @@ msgstr "3~ Des del repositori de Debian"
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:36
 msgid "Simply install live-build like any other package:"
-msgstr "Només cal instaŀlar live-build com qualsevol altre paquet:"
+msgstr "Només cal instalar live-build com qualsevol altre paquet:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:40
@@ -293,7 +293,8 @@ msgstr " $ git clone git://live-systems.org/git/live-build.git\n"
 #: en/user_installation.ssi:54
 msgid "You can build and install your own Debian package by executing:"
 msgstr ""
-"Es pot construir i instaŀlar un paquet Debian pròpi mitjançant l'execució de:"
+"Es pot construir i instal·lar un paquet Debian pròpi mitjançant l'execució "
+"de:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:60
@@ -313,7 +314,7 @@ msgid ""
 "Now install whichever of the freshly built #{.deb}# files you were "
 "interested in, e.g."
 msgstr ""
-"Ara instaŀlar qualsevol dels fitxers #{.deb}# recent construïts que ens "
+"Ara instalar qualsevol dels fitxers #{.deb}# recent construïts que ens "
 "interessen, per exemple,"
 
 #. type: Plain text
@@ -326,7 +327,7 @@ msgstr " # dpkg -i live-build_3.0-1_all.deb\n"
 #: en/user_installation.ssi:72
 msgid "You can also install live-build directly to your system by executing:"
 msgstr ""
-"Es pot instaŀlar live-build directament al sistema mitjançant l'execució de:"
+"Es pot instalar live-build directament al sistema mitjançant l'execució de:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:76
@@ -337,7 +338,7 @@ msgstr " # make install\n"
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:80
 msgid "and uninstall it with:"
-msgstr "i desinstaŀlar amb:"
+msgstr "i desinstalar amb:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:84
@@ -357,7 +358,7 @@ msgid ""
 "snapshots. These are built automatically from the latest version in Git and "
 "are available on http://live-systems.org/debian/."
 msgstr ""
-"Si no es desitja construir o instaŀlar live-build a partir de les fonts, es "
+"Si no es desitja construir o instalar live-build a partir de les fonts, es "
 "pot utilitzar les instantànies. Aquestes es construeixen automàticament a "
 "partir de l'última versió del Git, i estan disponibles a http://live-systems."
 "org/debian/."
@@ -371,7 +372,7 @@ msgstr "2~ Instal.lació de live-boot i live-config"
 #: en/user_installation.ssi:94
 #, no-wrap
 msgid "*{Note:}* You do not need to install live-boot or live-config on your system to create customized live systems. However, doing so will do no harm and is useful for reference purposes. If you only want the documentation, you may now install the /{live-boot-doc}/ and /{live-config-doc}/ packages separately.\n"
-msgstr "*{Nota:}* No cal instaŀlar live-boot o live-config en el sistema per a crear sistemes personalitzats en viu. No obstant, això no farà cap mal i és útil per a fins de referència. Si només es vol la documentació, ara es poden instaŀlar els paquets /{live-boot-doc}/ i /{live-config-doc}/ per separat.\n"
+msgstr "*{Nota:}* No cal instal·lar live-boot o live-config en el sistema per a crear sistemes personalitzats en viu. No obstant, això no farà cap mal i és útil per a fins de referència. Si només es vol la documentació, ara es poden instal·lar els paquets /{live-boot-doc}/ i /{live-config-doc}/ per separat.\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:98
@@ -380,7 +381,7 @@ msgid ""
 "per {Installing live-build}#installing-live-build."
 msgstr ""
 "Tots dos, live-boot i live-config, estan disponibles al arxiu de Debian, "
-"d'una manera similar a {Instaŀlació de live-build}#installing-live-build."
+"d'una manera similar a {Instalació de live-build}#installing-live-build."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:102
@@ -486,12 +487,12 @@ msgid ""
 "single version of both packages in the directory above, these bash commands "
 "would copy all of the relevant packages including default back-ends:"
 msgstr ""
-"Com live-boot i live-config són instaŀlats per el sistema de construcció "
-"live-build, instaŀlar els paquets en el sistema amfitrió no és suficient: "
+"Com live-boot i live-config són instalats per el sistema de construcció "
+"live-build, instalar els paquets en el sistema amfitrió no és suficient: "
 "s'ha de tractar els .deb generats com si fossin uns paquets personalitzats. "
 "Ja que el propòsit per a construir aquests paquets a partir del codi font és "
 "per a provar coses noves a curt termini abans del llançament oficial, seguir "
-"els pasos de {Instaŀlació de paquets modificats o de tercers}#installing-"
+"els pasos de {Instalació de paquets modificats o de tercers}#installing-"
 "modified-or-third-party-packages per a incloure temporalment els paquets "
 "rellevants en la configuració. En particular, cal observar que ambdós "
 "paquets es divideixen en una part genèrica, una part de documentació i un o "