live-debconfig.git
3 years agoAdding upstream version 4.0~a6. upstream/4.0_a6
Daniel Baumann [Thu, 20 Sep 2012 12:19:12 +0000 (14:19 +0200)]
Adding upstream version 4.0~a6.

3 years agoAdding upstream version 4.0~a5. upstream/4.0_a5
Daniel Baumann [Wed, 22 Aug 2012 07:56:38 +0000 (09:56 +0200)]
Adding upstream version 4.0~a5.

3 years agoAdding upstream version 4.0~a4. upstream/4.0_a4
Daniel Baumann [Fri, 17 Aug 2012 14:58:45 +0000 (16:58 +0200)]
Adding upstream version 4.0~a4.

3 years agoAdding upstream version 4.0~a3. upstream/4.0_a3
Daniel Baumann [Thu, 16 Aug 2012 13:53:28 +0000 (15:53 +0200)]
Adding upstream version 4.0~a3.

3 years agoAdding upstream version 4.0~a2. upstream/4.0_a2
Daniel Baumann [Fri, 10 Aug 2012 21:10:52 +0000 (23:10 +0200)]
Adding upstream version 4.0~a2.

3 years agoAdding upstream version 4.0~a1. upstream/4.0_a1
Daniel Baumann [Fri, 13 Jul 2012 17:12:53 +0000 (19:12 +0200)]
Adding upstream version 4.0~a1.